images/stories/logosait.jpg

 

«Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» – податковий cepвic з актуальною інформацією

Найбільш запитуваною інформацією, що надходить від платників податків стосовно податкового cepвicy «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера», виявляється невідповідність, на думку платників податків, наявної у податковому cepвici інформації його дійсному стану розрахунків з бюджетом, що негативно впливає на репутацію таких суб’єктів у бізнес-середовищі.

Такий податковий сервіс містить актуальну інформацію про податкові борги платників податків, що обліковуються в інформаційній системі органів ДФС. Перевірити відповідність інформації про стан розрахунків з бюджетом, що обліковуються в центральній базі даних органів ДФС, та за даними обліку платника податків (наприклад, щодо нарахування пені, наявності переплат, тощо) можливо шляхом проведення звірення.

Порядком видачі довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів i зборів (далі – Довідка), затвердженим наказом Міністерства доходів i зборів України від 10.10.2013 р. №567 (далі – Порядок №567), передбачено, що така Довідка видається органом доходів i зборів за основним місцем обліку платника податків, який звертається за наданням послуги. Такий орган визначає наявність/відсутність у платника податків податкового боргу на дату формування Довідки з урахуванням наявності/відсутності такого боргу в інформаційних системах органів доходів i зборів за основним та неосновним місцем обліку платника податків.

При видачі Довідки одним органом ДФС та забезпеченні таким органом перевірки податкового боргу, що обліковується за таким платником у вcix органах ДФС, забезпечується принцип повноти, цілісності та достовірності відображення інформації про наявність/відсутність податкового боргу платника податків.

Відтак звертаємо особливу увагу на додержання вимог Порядку №567, згідно з яким орган ДФС за неосновним місцем обліку платника податків не має підстав для видачі Довідки платнику податків.

Водночас рішення суду про відстрочення/розстрочення виконання судового рішення про стягнення податкового боргу, прийняте відповідно до статті 263 Кодексу адміністративного судочинства України, передбачає інші строки для стягнення органами ДФС такого боргу, а відображення такого судового рішення в інтегрованій картці платника податків дає підстави для застосування органами ДФС заходів стягнення з урахуванням строків, визначених рішенням суду про відстрочення/розстрочення виконання судового рішення, а не рішення суду про стягнення податкового боргу, що набрало законної сили.

Отже, рішення суду про відстрочення/розстрочення виконання судового рішення свідчить про наявність податкового боргу та перенесения строків його погашення.

Відповідно до підпункту 14.1.152 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України погашення податкового боргу визначається як зменшення абсолютного значення суми такого боргу, підтверджене відповідним документом.

При цьому, у встановленому законодавством порядку підтвердженням погашення податкового боргу може бути надходження від органів державної казначейської служби до органів ДФС відомостей про зарахування коштів за надходженнями платежів до бюджету.

У такому випадку, а також при розстроченні (відстроченні) або реструктуризації податкового боргу на підставі закону факт наявності податкового боргу платника податків залишається до погашення такого боргу у повному обсязі.

Відтак за наявності у платника податків податкового боргу (незважаючи на розстрочення/відстрочення або реструктуризацію податкового боргу на підставі закону та/або рішення суду) органи ДФС не мають підстав для видачі Довідки про відсутність такого боргу.

 

Відділ комунікацій

Головного управління ДФС у Тернопільській області

Банер