images/stories/logosait.jpg

 

Заборони щодо вивезення за межі митної території України лісо- та пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев

Відповідно до статті 21 Закону України від 8 вересня 2005 року № 2860-IV «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» (далі – Закон № 2860) вивезення за межі митної території України лісоматеріалів та пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев забороняється. Абзацом п’ятим ст. 1 Закону № 2860 встановлено, що до цінних та рідкісних порід дерев відносяться акація, берека, вишня, груша, горіх, каштан, тис ягідний, черешня, явір, ялівець.

Також відповідно до ст. 2 прим. 1 Закону № 2860 тимчасово, строком на 10 років, забороняється вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту лісоматеріалів необроблених (код 4403 УКТЗЕД):

- деревних порід, крім сосни,– з 1 листопада 2015 року;

- деревних порід сосни – з 1 січня 2017 року.

Згідно із Законом України від 19 вересня 2013 року № 584-VII «Про Митний тариф України» до товарної позиції 4403 УКТ ЗЕД включено такі товари:


код товару опис товару

4403 Лiсоматерiали необробленi, з видаленою або невидаленою корою або заболонню, або начорно брусованi або небрусованi:

4403 10 00 00 - обробленi фарбою, протруювачами, креозотом або iншими консервантами

4403 20 - іншi з хвойних порiд:

- - ялини виду Pisea abies Karst або ялицi (Abies alba Mill.):

4403 20 11 00 - - - колоди

4403 20 19 00 - - - інші

- - сосни звичайної виду Pinus silvestrus L.:

4403 20 31 00 - - - колоди

4403 20 39 00 - - - iншi

- - інші:

4403 20 91 00 - - - колоди

4403 20 99 00 - - - інші

- iншi з деревини тропiчних порiд, зазначених у примiтцi 1 до товарних пiдпозицiй цiєї групи:

4403 41 00 00 - - шорея з темно-червоною деревиною, шорея з блiдо-червоною деревиною та шорея бакау

4403 49 - - iншi:

4403 49 10 00 - - - ентандрофрагма цилiндрична, кайя iворензис та хлорофора висока

4403 49 20 00 - - - аукумея Клайна

4403 49 40 00 - - - ентандрофрагма корисна

4403 49 95 00 - - - iншi

- iншi:

4403 91 - - з дуба (Quercus spp.):

4403 91 10 00 - - - колоди

4403 91 90 00 - - - інші

4403 92 - - з бука (Fagus spp.):

4403 92 10 00 - - - колоди

4403 92 90 00 - - - інші

4403 99 - - iншi:

4403 99 10 00 - - - з тополi

4403 99 30 00 - - - з евкалiпта

- - - з берези:

4403 99 51 00 - - - - колоди

4403 99 59 00 - - - - інші

4403 99 95 00 - - - iншi


З метою забезпечення виконання вимог закону Державною фіскальною службою України вживаються заходи, спрямовані на недопущення пропуску через митний кордон України заборонених до вивезення лісоматеріалів шляхом запровадження відповідних профілів ризику.


Відділ комунікацій

Головного управління ДФС у Тернопільській області

Банер