images/stories/logosait_new.jpg

 

Особливості виконання рішень Європейського суду з прав людини

Виконання рішень Європейського суду з прав людини є специфічним правовим інститутом, відмінним від схем, передбачених для виконання рішень національних судів, а також для визнання й виконання на території України рішень іноземних судів та іноземних недержаних установ. Тому з огляду на міжнародні зобов'язання, передбачені Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод, і наддержавний статус Європейського суду з прав людини установлено й особливі механізми реалізації його рішень.

Рішення Європейського суду з прав людини є обов’язковим для виконання Україною, що передбачається ст. 46 Конвенції про захист прав і основних свобод людини. При цьому, виконанню підлягають ухвали палат Європейського суду з прав людини, які відповідно до п. 2 ст. 44 згаданої Конвенції набули статусу остаточних. Проте, до повноважень Європейського суду з прав людини не входить виконання винесених ним рішень, вони направляються до Комітету міністрів Ради Європи, що покликаний контролювати їхню реалізацію та забезпечувати виплату грошових компенсацій.

Виконання Рішення в Україні здійснюється шляхом: виплати відшкодування, вжиття додаткових заходів індивідуального характеру, вжиття заходів загального характеру.

Першим основним обов’язком держави є виплата сум, визначених Європейським судом як справедливе відшкодування заявникові. Згідно ст. 3 Закону України «Про виконавче провадження» рішення Європейського суду з прав людини виконуються Державною виконавчою службою України. Державна виконавча служба впродовж десяти днів з дня надходження документів відкриває виконавче провадження. Протягом одного місяця від дня відкриття виконавчого провадження за Рішенням Секретаріат Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини надсилає до Державної казначейської служби постанову про відкриття виконавчого провадження, разом із оригінальним текстом і перекладом Рішення. Стадія безпосереднього виконання рішення Європейського суду наступає після оприлюднення офіційного перекладу тексту (опублікування в газетах «Урядовий кур’єр» і «Голос України»). Впродовж десяти днів від дня надходження зазначених документів Державна казначейська служба здійснює списання на вказаний стягувачем банківський рахунок, а у разі його відсутності – на депозитний рахунок Державної виконавчої служби. У цілому, виплата відшкодування має бути здійснена у тримісячний строк із моменту набуття Рішенням статусу остаточного, або у строк, визначений у рішенні. У випадку порушення строку на суму відшкодування нараховується пеня.

Однак виплата справедливого відшкодування – не єдиний обов’язок, що випливає з рішення. На виконання рішення Європейського суду, де встановлено одне або кілька порушень Конвенції, державу-відповідача залежно від обставин справи може бути зобов’язано вжити певних заходів: по-перше, заходи індивідуального характеру на користь заявника, аби припинити незаконну ситуацію і відшкодувати її наслідки, по-друге, заходи загального характеру, (а саме: вжити заходи, передбачені в рішенні Суду про дружнє врегулювання; внесення змін до чинного законодавства та практики його застосування; забезпечення юридичної експертизи законопроектів; інші заходи, які визначаються з боку Комітету міністрів Ради Європи), щоб запобігти подальшим порушенням подібного типу.

 

Перший заступник начальника управління,

представник Урядового уповноваженого

у справах Європейського суду з прав

людини у Тернопільській області Т.В. Вовк

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

вугілля і дрова

Банер