images/stories/logosait.jpg

 

Державна реєстрація статуту територіальної громади

Питання державної реєстрації статутів територіальних громад регулюються  Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року №1150 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад, іншими нормативно-правових актами.

Отже, місцеве самоврядування є правом територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України (ст. 140 Конституції України);

При цьому, територіальна громада - це жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів декількох сіл, що мають  єдиний адміністративний центр.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" детально регламентує більшість питань сільського, селищного, міського життя, що істотно звужує сферу застосування статуту територіальної громади, адже статутом можна лише регулювати особливості здійснення самоврядування, тобто ті питання, що не врегульовані законом.

З метою врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей здійснення місцевого самоврядування представницький орган місцевого самоврядування на основі Конституції України та в межах Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" може прийняти статут територіальної громади села, селища, міста.

Стаття 19 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" передбачає можливість прийняття відповідними радами статутів територіальної громади села, селища, міста з метою урахування історичних, національних, культурних, соціально-економічних та інших особливостей здійснення місцевого самоврядування.

Відповідно до п. 1 Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад (надалі - Положення), реєстрація статутів територіальних громад сіл, селищ, міст (крім м.  Києва)    здійснюється    відповідними  головними територіальними   управліннями   юстиції,  статуту  територіальної громади  м.  Києва  -  Мін’юстом  за  заявою  встановленого зразка (додаток 1).

Для державної реєстрації статуту до відповідного органу юстиції разом із заявою подаються:

а) статут територіальної громади села, селища, міста (далі – статут) у двох примірниках;

б) рішення представницького органу місцевого самоврядування про затвердження статуту (ст.59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні");

Представницький орган місцевого самоврядування – виборний орган (рада), який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення.

Одним із питань, що вирішується виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради є затвердження статуту територіальної громади (п.48, ч.1, ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні").

в) протокол пленарного засідання представницького органу місцевого самоврядування, на якому прийнято рішення про реєстрацію статуту;

Протоколи сесій сільської, селищної, міської ради, прийняті нею рішення підписуються сільським, селищним, міським головою, районної у місті, районної, обласної ради – головою відповідної ради, у разі їх відсутності – відповідно секретарем сільської, селищної, міської ради, заступником голови районної в місті, районної, обласної ради...(ч.15 ст.46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні").

Заява про реєстрацію статуту розглядається реєструючим органом в місячний термін.

При цьому, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", до питань, що регулюються статутом територіальної громади, віднесені :

- порядок проведення загальних зборів громадян за місцем проживання (ч.3 ст.8 Закону);

- порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд ради (ч.2 ст.9 Закону);

- порядок обнародування рішення ради, прийнятого з питання, внесеного на її розгляд шляхом місцевої ініціативи (ч.4 ст.9 Закону);

- порядок формування та організація діяльності рад (ч.4 ст.10 Закону);

- порядок організації громадських слухань (ч.4 ст.13 Закону).

За результатами розгляду заяви приймається рішення про державну реєстрацію статуту або відмову в його реєстрації. Після прийняття рішення про державну реєстрацію статуту видається свідоцтво про державну реєстрацію статуту територіальної громади встановленого зразка.

Головне територіальне управління

юстиції у Тернопільській області


Банер
Loading...
Банер
Банер