images/stories/logosait.jpg

 

Порядок державної реєстрації статуту територіальної громади

Відповідно до статті 19 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997  № 280/97-ВР(далі - Закон) передбачає, що з метою врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей здійснення місцевого самоврядування представницький орган місцевого самоврядування на основі Конституції України та в межах цього Закону може прийняти статут територіальної громади села, селища, міста.Згідно частини 2 статті 19  Закону, статут територіальної громади підлягає державній реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань. Порядок державної реєстрації статуту територіальної громади визначений Положенням про державну реєстрацію статутів територіальних громад затверджений постановою Кабінету Міністрів від 27 липня 1998 р. N 1150(далі - положення).Відповідний представницький орган місцевого самоврядування, зігдно пункту 1-1 Положення, подає документи до місцевого Центру надання адміністративних послуг. Пунктом 2 Положенням визначається перелік документів, необхідний для державної реєстрації статуту територіальної громади.Для реєстрації статуту разом із заявою подаються:   а) статут територіальної громади села,  селища, міста у дво примірниках;      б) рішення  представницького  органу місцевого самоврядування про затвердження статуту;      в) протокол   пленарного  засідання  представницького  органу місцевого самоврядування, на якому прийнято рішення про реєстрацію статуту.Документи, що  подаються  для реєстрації статуту,  мають бути оформлені відповідно до вимог законодавства. Орган, що здійснює реєстрацію статуту,  не має права вимагати від заявника подання документів, не передбачених законодавством та Положенням  або  оформлених  інакше,  ніж  визначено  в  Положенні.Орган, що  здійснює  реєстрацію  статуту,  в   разі   потреби  перевіряє відомості, які містяться в поданих документах.Пунктом 4 і 5 Положення передбаченно, що заява про державну реєстрацію  статуту громади розглядається  в  місячний термін. За  результатами  розгляду  заяви  приймається рішення про реєстрацію статуту або відмову в його реєстрації.Підставою для відмови в державній реєстрації статуту територіальної громади може бути його невідповідність Конституції та законам України. Відмова в реєстрації статуту територіальної громади може бути оскаржена в судовому порядку.
Головне територіальне управлінняюстиції у Тернопільській області

Банер
Loading...
Банер
Банер