images/stories/logosait.jpg

 

Державна реєстрація структурних утворень політичної партії, що не мають статусу юридичної особи

Для державної реєстрації структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи;

2) копія статуту політичної партії;

3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення про створення структурного утворення політичної партії, невід’ємною частиною якого є реєстр учасників,

У реєстрі зазначаються дані щодо учасників установчих зборів (конференції) обласної, міської, районної організації, первинного осередку політичної партії або іншого структурного утворення, передбаченого статутом партії: прізвище, ім’я та по батькові особи, дані її паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).

Дані про особу засвідчуються її особистим підписом.  Протокол Установчих зборів (конференції) про утворення обласної, міської, районної організації, первинного осередку політичної партії або іншого структурного утворення політичної партії, передбаченого статутом партії, має відповідати вимогам статті 10 Закону України «Про політичні партії в Україні».   

 Невід’ємною  частиною  протоколу  є  реєстр  осіб,  які брали участь   в  установчих  зборах  (конференції)  обласної,  міської, районної  організації,  первинного  осередку політичної партії або іншого структурного утворення, передбаченого статутом партії.4) документ, що підтверджує створення структурного утворення політичної партії, відповідно до статуту політичної партії, на підставі якого воно діє.

Державна реєстрація первинного осередку політичної партії здійснюється без надання статусу юридичної особи шляхом повідомлення про утворення первинного осередку.Розгляд документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій, щодо структурного утворення політичної партії здійснюється у строк - не пізніше 10 робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації.


Головне  територіальне управління юстиції у Тернопільській області

Банер
Банер