images/stories/logosait.jpg

 

Процедура припинення громадського формування зі статусом юридичної особиСтаттею 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» передбачена процедура припинення юридичної особи, яка здійснюється в два етапи:

Для державної реєстрації рішення про припинення структурного утворення політичної партії, прийнятого її учасниками, подаються такі документи: примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення вищого органу управління (з'їзду, конференції, загальних зборів тощо) про припинення структурного утворення політичної партії має містити відомості про персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), про порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог.

Рішення повинно бути прийнято в порядку, визначеному статутом політичної партії, та оформлене у вигляді протоколу. Невід'ємною частиною протоколу є реєстр осіб.

Рішення про припинення діяльності структурного утворення політичної партії приймається більшістю не менш як у 3/4 голосів.

Для державної реєстрації припинення структурного утворення політичної партії в результаті його ліквідації на підставі рішення про припинення структурного утворення політичної партії після закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами (не менш як 2 місяці), подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, форма якої затверджена наказом Міністерства юстиції України 06.01.2016 № 15/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних - підприємців та громадських формувань»;

2) довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

Процедура позбавлення статусу юридичних осіб структурних утворень політичних партій чинним законодавством України не передбачена.


Головне територіальне управління юстиції

у Тернопільській області


Банер
Банер