images/stories/logosait_new.jpg

 

Чим відрізняється громадська організація від громадської спілки?

Поняття «громадське об’єднання» є ширшим і позначає як «громадські організації», так і «громадські спілки». Громадська організація та громадська спілка є організаційно-правовими формами громадських об’єднань.
Громадська організація є звичною для нас формою.
У кожному місті є кілька десятків громадських організацій, чимало з них є дитячими та молодіжними. Про їх діяльність можна отримати інформацію через електронні і друковані засоби масової інформації. Громадська спілка є новою формою громадського об’єднання. Мета та завдання громадської організації та громадської спілки можуть бути однаковими. Основною відмінністю між цими формами є склад їх засновників. Утворити громадську організацію можуть лише фізичні особи, а громадську спілку – тільки юридичні особи приватного права.
Засновниками громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.
Проте не всі юридичні особи можуть утворити громадську спілку.
Засновниками громадської спілки можуть бути тільки юридичні особи приватного права.
Під юридичною особою приватного права слід розуміти юридичну особу, засновниками якої є фізичні особи або інші юридичні особи приватного права, а не органи державної влади чи місцевого самоврядування.
Наприклад, чи є юридичною особою приватного права державна або комунальна бібліотека?Звичайно, ні. Бібліотеки, музеї, лікарні, як і інші установи, створені органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, є юридичними особами публічного права. Якщо бібліотека або музей створені фізичними особами або юридичними особами приватного права, тоді вони можуть заснувати громадську спілку.
Юридичною особою приватного права є також громадська організація зі статусом юридичної особи.
Не є юридичними особами приватного права юридичні особи, створені розпорядчими актами Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування.
Чи може громадська організація бути засновником громадської спілки? Так. Для створення громадської спілки потрібні дві юридичні особи приватного права.
Це можуть бути дві громадські організації (зі статусом юридичної особи).
Отже, засновниками громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах та яким виповнилося 18 років (якщо це молодіжна чи дитяча організація, то вік засновників має становити не менше 14 років), а засновниками громадської спілки можуть бути юридичні особи приватного права, зокрема громадські організації, які мають статус юридичної особи.

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

вугілля і дрова

Банер