images/stories/logosait.jpg

 

Підстави для обмеження громадського об’єднання

Відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання» (надалі - Закон)  громадське об'єднання – це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

Проте громадська організація або громадська спілка повинна утворитися та діяти відповідно до закону. Конституція України та Закон «Про громадські об’єднання» чітко визначає підстави для обмеження діяльності громадського об’єднання. Відповідно до ст. 4 Закону діяльність громадського об’єднання забороняється у разі, якщо мета (цілі) або дії громадської організації або громадської спілки спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, пропаганду комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки.
Ще одним суттєвим обмеженням є те, що громадські об'єднання не можуть мати воєнізованих формувань. Законами України можуть бути передбачені інші обмеження права на свободу об'єднання, у тому числі на утворення і діяльність громадських об'єднань, виключно законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей. Громадським об'єднанням не можуть надаватися владні повноваження, крім випадків, передбачених законом.
У разі невідповідності вимогам та порушення ст. 36, 37 Конституції України та ст. 4 Закону громадське об’єднання може бути заборонено судом за позовом уповноваженого органу з питань реєстрації . Заборона громадського об'єднання має наслідком припинення його діяльності у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». У разі прийняття судом рішення про заборону громадського об'єднання майно, кошти та інші активи громадського об'єднання за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету. Інші підстави для заборони діяльності громадського об'єднання не допускаються.

 

Головне територіальне управління

юстиції у Тернопільській області


Банер
Банер