images/stories/logosait.jpg

 

Заснування друкованого засобу масової інформації


Правові основи діяльності друкованих засобів масової інформації в Україні встановлює Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» (далі – Закон). Згідно цього Закону, друковані засоби масової інформації – це періодичні і такі, що продовжуються, видання, які виходять під постійною назвою, з періодичністю один і більше випусків протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації.

Згідно статті 8 Закону засновниками друкованих ЗМІ можуть бути громадяни  України, громадяни інших держав та особи без громадянства, не обмежені у цивільній правоздатності та цивільній дієздатності; юридичні  особи України та інших держав; трудові колективи підприємств, установ і організацій на підставі відповідного рішення загальних зборів (конференції). Особи, які об’єдналися з метою спільного заснування видання, вважаються його співзасновниками.

Відповідно до частини другої статті 16 Закону засновник (співзасновники) друкованих засобів масової інформації зберігають право розпочати випуск друкованого засобу масової інформації протягом одного року з дня одержання свідоцтва про державну реєстрацію. В разі пропуску цього строку без поважних причин свідоцтво про державну реєстрацію втрачає чинність.

Підтвердженням випуску друкованого засобу масової інформації, відповідно до статті 33 зазначеного Закону, є контрольні примірники видання, які безоплатно надсилаються редакцією засновникові (співзасновникам) та реєструючому органу відразу після надрукування.

У разі не надання таких примірників реєструючому органу, керуючись частиною другою статті 16 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»,  пунктом 2.17 Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 21.02.2006 № 12/5 та відповідно до підпункту другого пункту 1.4 цього ж Положення реєструючий орган буде визнавати свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації таким, що втратило чинність.Головне територіальне управління юстиції

у Тернопільській областіБанер
Loading...
Банер
Банер