images/stories/logosait.jpg

 

Мінекоенерго презентувало Концепцію зеленого енергетичного переходу

Згідно Концепції зеленого енергетичного переходуосновними напрямками декарбонізації економіки є:

1. Ефективність та енергозбереження.

 

Кожна невироблена кВт година, кожна невироблена гігакалорія та інші види неспожитої енергії – це найкращий показник зменшення впливу на довкілля.

Енергоефективність та ощадливе використання ресурсів є одним із найголовніших напрямів «зеленого» енергетичного переходу України.

 

2. Відновлювані джерела енергії

У 2020 році почав діяти механізм зелених аукціонів, що дозволить значно зменшити вартість чистої енергетики.

ВДЕ в поєднанні з підвищенням енергоефективності утворюють найпотужніший інструмент у декарбонізації національних та глобальної економік. До 2050 року в Україні економічно доцільно досягнути 70% частки ВДЕ у виробництві електроенергії (показники не абсолютні та можуть змінюватися).

 

3. Поводження з відходами

Впровадження системного підходу до поводження з відходами на державному та регіональному рівнях, а саме ⬇:

- запобігання утворенню, підготовці до повторного використання, видалення, перероблення або впровадження інших видів утилізації відходів

- переходу до економіки замкненого циклу, зменшення утворення відходів

- розширення відповідальності виробника та імпортерів продукції

- підхід самодостатності, самостійна утилізація та видалення власних відходів

 

4. Інноваційне сільське та лісове господарство

Має достатній потенціал для підвищення енергоефективності та переходу на відновлювані джерела енергії.

Що потрібно:

- підвищити енергетичну та ресурсну ефективність виробництва сільськогосподарської продукції та продуктів харчування

- скоротити до нуля споживання вуглецеємних енергоресурсів і максимізувати використання ВДЕ, щоб цей сектор економіки перейшов на повне самозабезпечення енергетичними ресурсами

- збільшити стале виробництво біомаси, біопалива та інших ВДЕ для підтримки реалізації «зеленого» переходу в інших секторах економіки

- лісове господарство відіграє ключову роль у нетехнологічному поглинанні ПГ, відтак держава як основний власник земель лісового фонду має можливість розширити потенціал чистого поглинання та утримання ПГ за рахунок:

- збільшення площ земель, вкритих лісовою рослинністю, створення нових лісів

- сталого ведення лісового господарства, що враховують зміну клімату відповідно до концепції Climate Smart Forestry, підвищення рівня продуктивності та стійкості лісів

- зменшення знеліснення, своєчасне відновлення лісів, раціональне розміщення лісів та насаджень, стимулювання заходів із озеленення населених пунктів.

 

5. Диджиталізація (цифровізація) економічних процесів

Це тренд трансформації економічних відносин:

- прискорить швидкість економічних та адміністративних процесів

- дозволить надавати послуги дистанційно

- полегшуватиме урядування

- оптимізуватиме переміщення людей та використання транспорту.

 

Ознайомитися з Концепцією можна за посиланням: https://menr.gov.ua/news/34424.html

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

вугілля і дрова

Банер