images/stories/logosait.jpg

 

Педагогічна освіта: перспективи – в інноваціях

Педагогічна освіта: перспективи – в інноваціях

0

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний стан і перспективи розвитку освіти: теорія, практика, інновації» відбулася  у дистанційному форматі за допомогою платформи «Zoom». До наукових дискусій в режимі онлайн долучилися понад 50 учасників – науково-педагогічних працівників, магістрантів і студентів  з різних закладів вищої освіти України: Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Рівненського інституту Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».

Програма пленарного засідання конференції включала доповіді «Естетичні знання в діяльності педагога», «Шляхи формування медіаграмотності». Отримали змогу висловити свою думку і представники студентської науки. Прозвучали виступи «Інноваційні технології в роботі закладу дошкільної освіти», «Професійна підготовка вчителів до роботи з обдарованими дітьми», «Скарбниці мудрості виховання у сучасній школі»,  «Тренінг особистісного зростання».

На думку учасників онлайн-конференціції, пленарне засідання було насиченим і цікавим: проблеми естетики і медіаграмотності, інноваційної роботи з дошкільнятами та з обдарованими дітьми  завжди були актуальними в педагогічній роботі, а пошуки мудрості у вихованні – вічна і завжди сучасна проблема для кожного педагога. Слід підкреслити, що кожна доповідь супроводжувалась яскравими презентаціями, викликала наукову дискусію та ініціативний обмін думками.

Інформативно насиченими стали секційні засідання, активну участь в яких, окрім викладачів-науковців, брали студенти і магістранти спеціальностей «Дошкільна освіта» і «Початкова освіта» Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка та окремі їх колеги з інших закладів вищої освіти України.

Секції онлайн-конференції були спрямовані на теми «Теорія та методика навчання і виховання»,«Актуальні питання розвитку дошкільної освіти», «Г. Доман як новатор американської дошкільної освіти», «Інноваційність технології фізичного розвитку дітей дошкільного віку М. Єфименка», «Виховання та навчання за методикою М. Монтессорі». Висвітлювалися також і питання «Використання ідей Вальдорфської педагогіки у сучасній дошкільній освіті»,«Блоки З. Дьєнеша як засіб формування математичної компетентності дітей перед шкільного віку», «Становлення дошкільної освіти на Наддніпрянщині та Слобожанщині», «Роль казки у розумовому вихованні дітей дошкільного віку»,  «Казкотерапія як засіб психокорекції емоційно-вольової сфери дошкільників». Обговорювалися теми  «Використання здоров’язберігаючих технологій у закладі дошкільної освіти»,  «Формування культури здорового способу життя у дітей дошкільного віку», «Використання інноваційних технологій в процесі фізкультурно-оздоровчої діяльності в закладі дошкільної освіти», «Особливості формування екологічної культури дошкільників», «Роль сім’ї у формуванні психологічної готовності дітей дошкільного віку до навчання в школі»,  «Театралізована ігрова діяльність як засіб розвитку емоційного інтелекту дітей старшого дошкільного віку» тощо.

Важливі й актуальні проблеми стали предметом аналізу членів другої тематичної секції, що працювала над проблемою «Розвиток професійної компетентності вчителів початкових класів у контексті Нової української школи». Розмова йшла навколо ключового питання «Психолого-педагогічні аспекти впровадження інновацій у початковій школі».

В секційному напрямі «Перспективи розвитку вищої професійної освіти» з оригінальними розвідками виступили представники різних наукових і освітніх установ.

На секціях розглядали теми «Творчість як основа розвитку людини», «Інклюзивна освіта: рівні умови для всіх».

ІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Сучасний стан і перспективи розвитку освіти: теорія, практика, інновації», організована і проведена науково-педагогічними працівниками та магістрантами Кременецької гуманітарно-педагогічної академії спільно з їх колегами  різних науково-освітніх інституцій України підтвердила необхідність і продемонструвала невичерпні творчі можливості  у здійсненні науково-педагогічної та науково-дослідницької роботи в особливих соціальних умовах.

http://www.kogpi.edu.te.ua/

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

вугілля і дрова

Банер