images/stories/logosait.jpg

 

Критичне мислення – це мислення вищого гатунку

Критичне мислення – це мислення вищого гатунку

0

Сучасний світ – це світ швидкоплинної інформації, значних змін та інновацій. Власне кажучи, цілісно розгортаються горизонти переосмислення, аналізу, аргументувань, спростувань, критичного мислення особистості.

Критичне мислення – це мислення вищого гатунку, яке спирається на інформацію, усвідомлене сприйняття власної інтелектуальної діяльності та діяльності інших, що сприяє розвитку такої особистісної риси, як креативність, і формує творче мислення, а отже, творчу особистість. У філософії під критичним мисленням розуміють уміння логічно мислити й аргументувати, аналітично дискутувати та правильно висловлювати свою думку. У педагогічній літературі критичність розглядається як усвідомлений контроль за ходом інтелектуальної діяльності, у процесі якої відбувається оцінювання роботи, думок, вироблених гіпотез, шляхів їх доведення тощо. Сформовані навички критичного мислення забезпечують прийняття найбільш оптимальних рішень у будь-якій професійній сфері, відкритість до нових ідей, прагнень, пропозицій, звершень.

Саме цим і зумовлена актуальність засідання Школи професійної мобільності для практичних психологів закладів професійно-технічної освіти, яке відбулося в онлайн-форматі на тему «Технології формування критичного мислення практичного психолога».

Олайн- засідання підготовлене та організоване Тернопільським обласним комунальним інститутом післядипломної педагогічної освіти.

Мета засідання полягала у тому, щоб активізувати роботу практичних психологів щодо формування культури критичного мислення серед учнівської молоді та дорослих; формувати навички відповідальної поведінки, критичного, усвідомленого розуміння та ставлення до певної інформації, матеріалу, проблеми; проаналізувати основні форми, методи, прийоми критичного мислення; відпрацювати стратегії розвитку нестандартного мислення особистості практичного психолога та вихованця закладу професійно-технічної освіти.

Обговорювалися питання щодо значущості «критичного мислення» у роботі фахівця психологічної служби, алгоритму дій технології критичного мислення, основні етапи та принципи мислення критичного спрямування, стратегії розвитку та процедури ведення інтелектуальної комунікації практичного психолога тощо.

Учасники обмінювалися досвідом, продукували нові ідеї, окреслювали власні бачення щодо подальшої співпраці та ефективної психологічної комунікації.

http://ippo.edu.te.ua/

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

вугілля і дрова

Банер