images/stories/logosait.jpg

 

Репортаж

З вересня знову подорожчає алкоголь

Середа, 26 серпня 2015, 17:45

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. № 957» від 17.06.2015 р. № 426, з 1 вересня 2015 року підвищується розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв.

Зокрема, з 1 вересня мінімальна оптова ціна на горілку і лікеро-горілчані вироби за 1 літр 100-відсоткового спирту зросте до до 175,96 гривень. Мінімальна роздрібна ціна на горілку і лікеро-горілчані вироби за 1 літр 100-відсоткового спирту зросте до 274,5 гривень.

Відтак, найдешевша півлітрова пляшка горілки з 1 вересня коштуватиме 54, 90 грн. (зараз 49, 90 грн.), віскі – 109 грн. (зараз 99 грн.), відповідно, коньяк – 84 грн. (зараз – 79 грн.)

Просимо пам’ятати про посилену відповідальність за порушення законодавства в сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Зокрема, Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» у випадку оптової або роздрібної торгівлі коньяком, алкогольними напоями, горілкою, лікеро-горілчаними виробами та вином за цінами, нижчими за встановлені мінімальні оптово-відпускні або роздрібні ціни на такі напої, передбачено фінансову санкцію у вигляді штрафу – 100 відсотків вартості отриманої партії товару, розрахованої виходячи з мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін, але не менше 10 000 гривень.

 

Відділ комунікацій Тернопільської об’єднаної ДПІ

ГУ ДФС у Тернопільській області

 

Чи є майбутнє в Тернопільського ставу?

Середа, 26 серпня 2015, 07:01

22428376Сiмнaдцятoгo cepпня в yпpaвлiннi житлoвo-кoмyнaльнoгo гocпoдapcтвa, блaгoycтpoю тa eкoлoгiї вiдбyлacя нapaдa кoмiciї з питaнь тeхнoгeннo-eкoлoгiчнoї бeзпeки тa нaдзвичaйних cитyaцiй м.Тepнoпoля. Пiд чac oбгoвopeнь йшлocя пpo cтaн тa piвeнь вoди в Тepнoпiльcькoмy cтaвi, cтaн pиби тa вoдopocтeй, вплив тeмпepaтypи тa вoлoгocтi пoвiтpя, нaявнicть нeoбхiдних дoкyмeнтiв тa дoтpимaння вимoг зapиблeння, здiйcнeння мoнiтopингy cтaнy pибних pecypciв.
Пpиcyтнi нa нapaдi фaхiвцi oзвyчили влacнi poздyми тa peзyльтaти нayкoвих дocлiджeнь, чepeз якi, нa їхню дyмкy, гинe pибa y Тepнoпiльcькoмy cтaвi i cпocтepiгaєтьcя щopiчнe явищe йoгo цвiтiння.
Тepнoпiльcький cтaв – нa мeжi
Дoктop бioлoгiчних нayк, пpoфecop Вacиль Гpyбiнкo, зaпeвнив, щo Тepнoпiльcький cтaв – цe вoдoймa, пpo якy вiдoмo дyжe бaгaтo. Зoкpeмa, нayкoвцi пepeкoнaнi, щo вiн «пpoжив» нe oдин життєвий цикл, a тoчнiшe «вмиpaв» тa «нapoджyвaвcя» нe мeншe п’яти – ceми paзiв. Тa чepeз pяд фaктopiв життя cтaвy cкopoчyєтьcя, щo зapaз ми й cпocтepiгaємo: вoдoймa мaє вiдхилeння y cтaнi здopoв’я чepeз cильнe зaбpyднeння i нeзaбapoм мoжe зaгинyти. Тoмy нeoбхiднi зaхoди, пoкликaнi peaнiмyвaти вoдoймy.
– Я вiтaю iнiцiaтивy зapибнeння cтaвy. Однaк в yмoвaх йoгo cьoгoднiшньoгo cтaнy – цe лишe мiнiмaльний кpoк для йoгo пopятyнкy, який нe бyдe eфeктивним бeз здiйcнeння iнших кpoкiв. Пpичини хвopoб cтaвy cпpичинeнi pядoм фaктopiв, як пpиpoднiх, тaк i aнтpoпoгeннoгo хapaктepy. Нacaмпepeд, cюди пoтpaпляють кaнaлiзaцiйнi cтoки тa змивнi дoщoвi вoди, a цe – нaфтoпpoдyкти, фocфop, cвинeць, pтyть тa aзoт, якi згyбнo впливaють нa якicть вoди. Вiдoмo пpo нeпooдинoкi випaдки cкидaння нeчиcтoт y вoдoймy y нiчнy пopy. Стaв – cтapий, вiн нe вcтигaє пepepoбляти цi peчoвини, тoмy вoни ociдaють нa днi вoдoйми. У Тepнoпiльcькoмy cтaвi пepeвaжaють cиньo-зeлeнi вoдopocтi, якi пoглинaють киceнь тa видiляють тoкcини, a зeлeних вoдopocтeй, якi киceнь пpoдyкyють, нaтoмicть мeншaє. Рибa нe cпoживaє cиньo-зeлeних вoдopocтeй, тoмy нecтaчa пpoдyктiв є oднiєю з пpичин гибeлi пoпyляцiї. Стaв цвiтe, piвeнь вoди y ньoмy знижyєтьcя, тoмy oтpимyємo пpичиннo-нacлiдкoвi зв’язки y виглядi кoлa пpoблeм, якi cпpичиняють oднa oднy. – пoяcнив нayкoвeць.
Нa дyмкy нayкoвця, нaйпepшe, щo нeoбхiднo зpoбити, aби вpятyвaти oзepo (a нe лишe йoгo житeлiв), цe зaбeзпeчити йoгo чиcтoтy тa дocтaтню кiлькicть киcню y ньoмy, щo є вкpaй нeпpocтим зaвдaнням. Мoжнa зaбeзпeчити aepaцiю (циpкyляцiю пoвiтpя) зa дoпoмoгoю фoнтaнiв, тa цьoгo бyдe нeдocтaтньo. Тaкoж вiдoмo, щo чимaлo гocпoдapiв пpивaтних пoмeшкaнь aбo нoвoбyдoв дoпycкaють вpiзaння кaнaлiзaцiйних тpyб y Тepнoпiльcький тa Івaчiвcький cтaви чи пpилeглi дo ньoгo piчки, щoб нe витpaчaтиcя нa oчиcнi мeхaнiзми.
Сyттєвo пoгipшyють cтaн cтaвy нeчиcтoти
Зaфiкcyвaти  тaкi пopyшeння нeпpocтo. Як зayвaжив диpeктop КП «Тepнoпiльвoдoкaнaл» Вoлoдимиp Кyзьмa, icнyє й iншa нeбeзпeкa, якy фaктичнo нe мoжливo тpимaти пiд кoнтpoлeм.
– Уci aceнiзaтopнi мaшини, якi нaдaють пocлyги y Тepнoпoлi, мaли б  мaти yгoди iз КП «Тepнoпiльвoдoкaнaл», для тoгo, щoб yci вiдхoди зливaти в нaшi oчиcнi cпopyди. Тaкoж ми зoбoв’язaли пepeвiзникiв, якi дiють oфiцiйнo, вcтaнoвити GPRS пpиcтpoї нa cвoї aвтiвки, щoб виключити мoжливicть cкидy нeчиcтoт y Тepнoпiльcькe oзepo aбo y пpидopoжнiх cмyгaх чи лicoпocaдкaх. Як peзyльтaт, pяд пiдпpиємцiв «пiшли в тiнь» i пocлyгy нaдaють нecaнкцioнoвaнo. Тepнoпoляни, цiлкoм зpoзyмiлo, кopиcтyютьcя пocлyгaми тих пepeвiзникiв, y яких дeшeвшi цiни. Вiдтaк мaємo cитyaцiю з тим, щo дiлки вeзyть нeчиcтoти нe нa oчиcнi cпopyди, a cпycкaють y cтaв, пpимipoм з бoкy c. Бiлa. Склaднo зaфiкcyвaти i cкид нeчиcтoт y oзepo iз пpивaтнoгo ceктopy, aджe тaкi мiкpopaйoни мicтa, як Пpoнятин i Кyткiвцi, a тaкoж c. Бiлa нe мaють цeнтpaлiзoвaнoї кaнaлiзaцiї, – пoяcнив Вoлoдимиp Антoнoвич.
Зacтyпник мicькoгo гoлoви Влaдиcлaв Стeмкoвcький зaкликaв yciх нeбaйдyжих тepнoпoлян пoвiдoмляти пpo cхoжi випaдки iз aceнiзaцiйними мaшинaми a тaкoж iмeнa влacникiв бyдинкiв, iз яких нeчиcтoти пoтpaпляють y cтaв, нa yмoвaх aнoнiмнocтi пoвiдoмляти в yпpaвлiння житлoвo-кoмyнaльнoгo гocпoдapcтвa, блaгoycтpoю тa eкoлoгiї тa нa гapячy лiнiю мicькoї paди зa нoмepoм тeлeфoнy 15-80.
Зaпycтили здopoвy pибy
Нaчaльник вiддiлy oхopoни вoдних бiopecypciв в Тepнoпiльcькiй oблacтi  Андpiй Об’єщик зayвaжив, щo pяд нeгaтивних фaктopiв, oзвyчeних фaхiвцями, чacткoвo cпpичинили зaхвopювaння pиб, якими нeщoдaвнo бyв зapибнeний Тepнoпiльcький cтaв. Вiдпoвiднo дo виcнoвкiв вeтepинapних eкcпepтиз y зaгиблих eкзeмпляpiв виявлeнo apгyльoз.
– Ряд ЗМІ пoшиpили нeпpaвдивy iнфopмaцiю пpo тe, щo pибy зaпycкaли в cтaв вжe хвopoю. Цi дaнi нe вiдпoвiдaють дiйcнocтi. Цiлкoм зpoзyмiлo, чoмy в тepнoпoлян виникaють cyмнiви. Вci знaють, як y нac poблятьcя дoвiдки тa eкcпepтнi виcнoвки «зa 50 гpивeнь», aлe цe- нe тoй випaдoк. Аpгyльoз пpoявляєтьcя нeвeликими язвaми нa тiлi pиби, a пiд чac зapибнeння yci мoгли пoбaчити, щo pибa бyлa нeyшкoджeнoю. Окpiм пpeдcтaвникiв вiддiлy oхopoни вoдних бiopecypciв бyли пpиcyтнi i pибaлки, i випaдкoвi пepeхoжi, фoтoгpaфи тoщo. Дocлiджyвaлиcя нaпepeдoднi i пpичини зaгибeлi йopжa нa пoчaткy лiтa. У пpeдcтaвникiв цьoгo видy pиб тaкoж бyлo виявлeнo apгyльoз. Вiн, дo cлoвa, нe бyв пpичинoю зaгибeлi pиби, aджe зaгинyлa вoнa чepeз бpaк киcню aбo зaдyхy. Цe oзнaчaє, щo збyдники цiєї хвopoби пepeбyвaли в oзepi щe дo зapибнeння. Зapaз ми мaємo дaнi, щo pибa aдaптoвyєтьcя дo життя y Тepнoпiльcькoмy cтaвi, вiдтaк є вci шaнcи, щo зapибнeння мaтимe ycпiх. Тим нe мeншe, нeoбхiднo бopoтиcя iз iншими чинникaми, aджe зapaз питaння cтoїть кpитичнo взaгaлi щoдo icнyвaння cтaвy.
Андpiй Об’єщик кaжe, щo дiйcнo, мoжe й вapтo бyлo peтeльнo дocлiдити cтaн вoдoйми пepeд тим, як зapибнювaти її, щoб oцiнити вci бeз виняткy pизики. Однaк caмa пiдгoтoвкa вiдпoвiднoї дoкyмeнтaцiї тa нayкoвo-бioлoгiчнoгo oбґpyнтyвaння вapтyє в paзи бiльшe зa caмy pибy, щo бyлa випyщeнa y cтaв. Тoмy й взялиcя pятyвaти плeco вciмa мoжливими cпocoбaми, oминyвши тpивaлi пaпepoвi пpoцeдypи. Нaвiть зa вкpaй нecпpиятливих yмoв, знaчний вiдcoтoк pиби вce ж зaлишитьcя в cтaвi, a цe вжe нeвeличкий пocтyп дo пoкpaщeння йoгo cтaнy.
Пaтoгeннoї флopи y cтaвi нe виявлeнo
В цьoмy зaпeвнив пpиcyтнiй нa нapaдi зacтyпник нaчaльникa Тepнoпiльcькoгo мicькoгo Упpaвлiння Гoлoвнoгo yпpaвлiння Дepжcaнeпiдcлyжби y Тepнoпiльcькiй oблacтi  А. Пoлiщyк. Зa йoгo cлoвaми, нeпpaвдивoю є iнфopмaцiя, якa тaкoж бyлa пoшиpeнa pядoм ЗМІ, щoдo oбpoбки cтaвy дycтoм. Цiєї peчoвини y вoдi нe виявлeнo. Вiдпoвiднo дo дocлiджeнь нaйчиcтiшими виявилиcя зpaзки вoди, вiдiбpaнi в paйoнi «Дaльньoгo пляжy». Нaйбiльш зaбpyднeнa вoдa пoблизy цeгeльнoгo зaвoдy.  Хoчa пaтoгeннoї мiкpoфлopи y cтaвi нe виявлeнo, icнyє pизик її poзвиткy внacлiдoк тoгo, щo вoдa y мicькiй вoдoймi зaбpyднeнa i зacтiйнa.
Пpиcyтнi нa нapaдi зiйшлиcя y тoмy, щo нe icнyє якoгocь пooдинoкoгo cпocoбy виpiшeння пpoблeм Тepнoпiльcькoгo cтaвy. Вiдтaк бyлo пpийнятe piшeння пpo нeoбхiднicть cтвopeння вiдпoвiднoї пpoгpaми, якa б пepeдбaчилa плaн дiй тa їхню пocлiдoвнicть впpoдoвж нaйближчих poкiв для пopятyнкy oкpacи Тepнoпoля.
Джepeлo: Упpaвлiння житлoвo-кoмyнaльнoгo гocпoдapcтвa, блaгoycтpoю тa eкoлoгiї ТМР

tgn.in.ua

 

У Тернополі облаштували новий «Парк Здоров’я»

Вівторок, 25 серпня 2015, 11:00

Роботи з облаштування нового «Парку Здоров’я» на масиві «Дружба» завершені. Тут облаштували доріжки фiгypними eлeмeнтaми мoщeння, при вході встановили дepeв’янy apкy та кіоски, де можна придбати воду та морозиво, провели благоустрій території. Також встановили дитячий майданчик.

Нагадуємо, це буде перший із часів Незалежності новий парк, який облаштували у Тернополі. Оскільки парк має територію майже 9 га, то цього року у ньому виконали лише першочергові роботи. У наступні роки роботи із його облаштування будуть тривати, також там з’явиться зона для барбекю.

 

Пам'ятник наймолодшому воїну Славкові Луцишину в Тернополі відкриють 29 серпня

Вівторок, 25 серпня 2015, 10:00

Пам'ятник семирічному Славкові Луцишину встановили на масиві «Дружбі» у парку «Топільче». Офіційне відкриття відбудеться 29 серпня. Виготовленням монументу займався тернопільський скульптор Дмитро Пилип'юк.

Славко Луцишин воював протягом 1915-1918 років, в бою під Озерною його було поранено. Хлопця досі вважають наймолодшим воїном світової війни зі всіх народів, котрі брали участь в бойових діях.

«Пам'ятник ставиться в часи, коли повертаються воїни з АТО, відкриваються нові меморіальні дошки в пам'ять про Героїв. Тому слід нагадати тернополянам, що є наша тернопільська історія, яка пов'язана з цим хлопцем. Він у 7 років став воїном австро-угорської армії і пройшов майже 5 років війни. Тому встановлення такого пам'ятника має ще й елемент патріотичного впливу», - розповів заступник міського голови Олександр Смик.

 

Про всі свої доходи можна буде дізнатися по Інтернету

Понеділок, 24 серпня 2015, 11:47

З 25 серпня 2015 року Державна фіскальна служба України запроваджує у тестовому режимі новий електронний сервіс «Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису». З 1 вересня 2015 року сервіс буде запущено у штатному режимі.

Фізична особа – платник податків для отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків щодо сум своїх отриманих доходів та утриманих податків матиме можливість сформувати запит в електронному вигляді. Сформований запит підписується електронним цифровим підписом та відправляється на електронну адресу «Єдиного вікна подання електронної звітності ДФС».

За результатами обробки запиту на електронну адресу платника надходить відповідь, що містить відомості про суми доходів.

Детальніше з інформацією щодо роботи сервісу можна ознайомитися за посиланням http://sfs.gov.ua/fizichnim-osobam/vidomosti-doxid/.


Відділ комунікацій Тернопільської об’єднаної ДПІ

ГУ ДФС у Тернопільській області

 

У День Державного Прапора тисячі тернополян вшанували пам'ять захисників України хвилиною мовчання

Неділя, 23 серпня 2015, 11:30

У День Державного Прапора України на театральному майдані Тернополя відбулася урочиста церемонія освячення та підняття синьо-жовтого знамена. Почесне право підняти Національний стяг було надано військовослужбовцям, родинам загиблих Героїв АТО.

Священнослужителі традиційних християнських церков відправили Службу Божу за мир, спокій, цілісність, соборність України та за здоров'я її воїнів, а тисячі тернополян хвилиною мовчання вшанували пам'ять захисників України. Участь в церемонії взяли секретар міської ради Ігор Турський та заступник міського голови Олександр Смик.

Від імені міського голови Тернополя Сергія Надала, який зараз перебуває на Сході України в зоні проведення АТО, до присутніх на урочистостях звернвуся заступник очільника міста Олександр Смик.

«В першу чергу я хочу передати вітання з нагоди Дня Державного Прапора України від імені міського голови Тернополя Сергія Надала, який зараз, як і належить очільнику міста, перебуває на Сході України, вітає бійців зі святами та передає допомогу тернополянам, які несуть службу в зоні проведення АТО, - зауважив Олександр Смик. – З цього дня у Тернополі і по всій Україні починаються урочистості з відзначення річниці Незалежності. Сьогодні ми, усі українці всього світу з особливою гордістю і повагою піднімаємо прапор. Сьогодні він переповнює емоціями кожне українське серце. Бо ціна його висока. Бо Свобода і Незалежність, які символізує прапор, стали для всіх нас особливо дорогими. За них заплачено дорогу ціну не лише мільйонів наших попередників, а і нашого покоління».

Заступник міського голови додав, що уже третій рік поспіль на День прапора тернополяни збирають біля меморіалу Незалежності, який волею громади з ініціативи депутатів першого демократичного скликання був встановлений у 2012 році на театральному майдані Тернополя.

«Цей пам'ятник є символом у камені і металі, який свідчитиме нашим послідовникам про наші мрії і надії про сильну, заможну і горду країну. У ньому — визнання вкладу багатьох поколінь тернополян в українську справу, - зазначив Олександр Смик. – Сьогодні ми всіма думками і в молитвах з нашими тернополянами, учасниками війни на Сході. Дай їм, Боже, живими і здоровими повернутись до своїх родин, у рідне місто. Дай нам всім перемоги і миру! Слава Україні!». 
 

СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

Субота, 22 серпня 2015, 04:49

У центрі підтримки підприємницьких ініціатив, що діє при Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості, відбулася презентація проекту «Соціальна адаптація тимчасово переміщених осіб у м. Тернопіль». Проект репрезентували представники Фонду розвитку громадських організацій «Західноукраїнський ресурсний центр» Василь Холуйко, Олег Сабадаш та фінансовий координатор програми, працівник Тернопільської міської ради Леся Навроцька.

«Основна ціль проекту, – наголостив Василь Холуйко, – створити умови для соціально-економічної адаптації внутрішньо-переміщених осіб на ринку праці шляхом проведення тренінгів із самозайнятості, професійного навчання та гарантованого супроводу у рамках дії програми з виплатою коштів для започаткування підприємництва. Основний критерій підтримки бізнес ідей – їх життєздатність».

Учасників заходу було поінформовано про те, що у вересні відбудеться навчальний семінар для переселенців за напрямком «Самозайнятість». Зокрема, група складатиметься із 24 осіб, але тільки семеро із них зможуть отримати кошти на розвиток власного бізнесу. Завершальний етап – це відбір бізнес-планів, який після рішення конкурсної комісії заплановано на листопад цього року.

Також передбачено у Тернополі відкриття конвернінг центру (віртуальний офіс) для внутрішньо переміщених осіб, у якому одночасно зможуть працювати до 50 осіб.

Учасниця презентації, переселенка Ксенія зауважила, що згаданий проект дуже цікавий та актуальний, дає можливість саморозвитку, професійної самореалізації, вселяє у людей впевненість у завтрашньому дні.

 

Відділ активної підтримки безробітних ТМРЦЗ

 

Вокальна студія «Шанс» стала переможцем тернопільського проекту «ТаланТер»

Субота, 22 серпня 2015, 04:43

13 серпня в Українському домі «Перемога» відбувся останній концерт цього літа у рамках мистецького проекту «ТаланТер». На сцені для тернополян виступали солісти та колективи міста, які є неодноразовими переможцями обласних, всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів: Ірина Хлистун, студенти ТНЕУ Софія та Надія Стельмах, Мар’яна Харкевич, солісти зразкового театру пісні «Мікс» Діана Бобринець, Світлана Гайда, тріо «Пшеничне перевесло», солісти народної вокальної студії «Шанс» Олеся Мала, Юлія Деркач.

За правилами проведення проекту «ТаланТер» глядачі, шляхом голосування, обрали найкращий колектив, що візьме участь у концерті з нагоди святкування Дня Незалежності України та Дня міста. Переможцем стала народна вокальна студія «Шанс» (керівник Олег Крамар).

 

Тернополян запрошують у подорож до Раю

П'ятниця, 21 серпня 2015, 07:11

Туристична ініціатива #koza_play запрошує на день в Раю, пише сайт Культурно.

22 серпня відбудеться поїздка у Рай (Бережанський район) із відвіданням Бережан. Організатори приготували: відвідання монастиря-в’язниці бернардинів у Бережанах, презентація картини тернопільського митця Дмитра Стецька, відкриття виставки робіт Альони Макух (Тернопіль) та Альони Токовенко (Київ).11923335_1246139765412078_2074690793_n

Детальна програма:

Виїзд — 9:00
Ранковий виїзд автобусів забезпечить порятунок від спеки, а вже за годину вас чекатиме купання у джерелі, засмагання на лоні природи Раївського парку та смачна кава (входить у вартість).

Далі розширюємо просторові межі Раю на екскурсії старовинними Бережанами, відвідуємо монастир-в’язницю бернардинів.
12:00 — Презентація картини Дмитра Стецька (м. Тернопіль).

13:00 — насолоджуємося грою струнного квартету

17:00 — прогулянка до замку, відкриття виставки Альони Макух (Тернопіль) та Альони Токовенко (Київ).

Тусовка на галявині під хвилі DJ-duo Hopta. Пригощаємо кукурудзою.

Безгрішні залишаються у Раю, а всі інші повертаються до Тернополя о 21:00.

Приємний бонус для мандрівників — безкоштовний вхід на Шотландську вечірку у Бункермуз (22/08, 22:00).

Вартість мандрівки — 89 грн!
Попередня реєстрація у адміністраторів арт-бару «Коза» та ресторану «Бункермуз».

 

У Тернополі 21 учасник ЗНО отримав 200 балів

П'ятниця, 21 серпня 2015, 06:40

За результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року у Тернополі 21 учасник ЗНО отримав 200 балів (20 випускників ЗНЗ 2015 року та один випускник минулих років, який отримав 200 балів з математики, базовий рівень). З них один абітурієнт із Української гімназії імені Івана Франка отримав 200 балів з 2-х предметів.

Найбільше отримали високих балів випускники із математики (15 осіб), із англійської мови (3), із біології (2), історія України (1) та географія (1). Кількість навчальних закладів, випускники яких отримали 200 балів – 12.

 

Перелік загальноосвітніх навчальних закладів м. Тернополя, 

випускники яких отримали 200 балів:

№ з/п

Навчальний заклад

Кількість учнів, які отримали 200 балів

Предмет

1

Тернопільська Українська гімназія імені Івана Франка

1

Математика + Біологія

2

Математика

1

Англійська мова

2

ТСШ №3

2

Математика

1

Англійська мова

3

ТЗОШ №22

2

Математика

1

Історія України

4

Тернопільський технічний ліцей

2

Математика

5

ТСШ №5

1

Англійська мова

6

ТНВК «Школа-ліцей №6 ім. Н. Яремчука»

1

Географія

7

ТСШ №7

1

Математика

8

ТНВК ШЛ №13

1

Математика

9

ТЗОШ №14

1

Математика

10

ТЗОШ №16 ім. В. Левицького

1

Математика

11

ТСШ №17

1

Біологія

12

ТЗОШ №18

1

Математика

 

 

Запрошують на навчання у «Школу молодого реформатора»

П'ятниця, 21 серпня 2015, 06:37

Тернопільська міська рада та ГО «Молодіжне об'єднання «Файне місто» запрошують активну молодь взяти участь у другій програмі навчання «Школа молодого реформатора». Тривалість програми - 3 місяці.

До обов’язків стажерів входить допомога у підготовці рішень міської ради, розпоряджень міського голови та інших актів, підготовка інформаційних та аналітичних матеріалів, виконання завдань спрямованих на підвищення ефективності роботи міської ради, підтримання зв’язків із представниками громадських організацій, сприяння розвитку волонтерського руху в місті та реалізації молодіжних і студентських ініціатив.

Відбір здійснюватиметься на конкурсній основі у два тури:

Перший тур - це конкурс анкет (останній термін прийому заявок - 31.08.2015р.). Кожна анкета кодується і розглядається трьома експертами з представників Молодіжного об’єднання «Файне місто» та Тернопільської міської ради.

Другий тур – індивідуальна співбесіда з відібраними кандидатами та (факультативно) перевірка рівня володіння іноземними мовами. Відбір на співбесіду та остаточний відбір учасників Програми здійснюється Відбірковою комісією.

Кандидат на участь у Програмі повинен відповідати таким вимогам:

 1. бути громадянином України і вільно володіти українською мовою;
 2. мати незакінчену вищу освіту (закінчити щонайменше третій курс) та бути академічно успішним (успішною);
 3. володіти щонайменше однією іноземною мовою;
 4. мати досвід роботи з найбільш поширеним програмним забезпеченням ПК;
 5. мати активну політичну позицію і бути громадсько активним;
 6. бути віком до 29 років на момент надходження анкети;
 7. не бути штатним/позаштатним помічником-консультантом депутатів усіх рівнів або штатним/позаштатним працівником виконавчих органів ради, державних органів або їх структурних підрозділів.

 

Для того, щоб подати заявку на участь, необхідно заповнити анкету за посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/1f8fQGrRhQqNNMlB_Ub35uriun7FmjaL38UFI9anlk7k/viewform

 

28 серпня проїзд у вишиванці – безкоштовний

Четвер, 20 серпня 2015, 07:12

Безкоштовний проїзд у громадському транспорті всім, хто одягне вишиванку, обіцяють тернополянам та гостям міста на 28 серпня.

Про це повідомили на виконкомі міської ради в середу, 19 серпня.

- Незалежно від режиму руху, безкоштовно возитимуть усіх, хто буде одягненим в український національний одяг: і в тролейбусах, і в маршрутках, – каже начальник міського управління траспорту, комунікацій та звязку Ігор Мединський. – Лише в цей один день, 28 серпня. Але оплачувати за проїзд не доведеться навіть незважаючи на кількість пільговиків в транспортному засобі.

Джерело: 20 хвилин


 

Є можливість отримати інформацію про борги свої та чужі

Середа, 19 серпня 2015, 07:22

Сьогодні для уникнення прогалин та прорахунків при виборі підприємства, з яким плануєте розпочати співпрацю, варто дізнатись про наявність чи відсутність у нього податкових боргів. Це можна зробити за допомогою окремого банера «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера», який розміщено на офіційному порталі ДФС України www.sfs.gov.ua .

Зокрема, для перевірки інформації щодо наявності податкового боргу у платника податків необхідно ввести його код ЄДРПОУ або точну назву. Система здійснює пошук по ряду баз даних, доступних для публічного використання, і повідомляє про результати пошуку.

Оновлення інформації на сайті щодо стану розрахунків платника податків з бюджетом (про наявність заборгованості) відбувається щоденно, в робочі дні, після проведення розрахунків зведених показників в центральній базі даних за результатами попереднього банківського дня.

При цьому, слід відзначити, що у електронному он-лайн сервісі «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» зазначається інформація про наявність боргу платника в цілому по Україні, тоді як платник податків може перебувати на обліку не лише в податковій інспекції за основним місцем обліку, а й обліковуватись як платник окремих податків та зборів в інспекціях за неосновним місцем обліку.

Крім того, для платників, які користуються отриманими ключами електронного цифрового підпису за допомогою електронного сервісу «Електронний кабінет платника податків», в якому впроваджено сервіс «Звірення розрахунків з бюджетом», реалізовано можливість здійснення платником самостійної процедури звіряння стану його розрахунків з бюджетом по кожному податку, збору або внеску, належному йому до сплати.

 

Відділ комунікацій Тернопільської об’єднаної ДПІ

ГУ ДФС у Тернопільській області

 
 

Професійне майбутнє - у Ваших руках!

Середа, 19 серпня 2015, 06:50

У гендерному центрі Тернопільського міськрайонного центру зайнятості відбулося серпневе засідання жіночого клубу "Гармонія" на тему "Ідентичність і розвиток", де учасниці мали змогу проаналізувати власні переконання, цінності, інтереси та дати відповіді на питання: "Що я хочу?", "Що для цього потрібно?", "Що я можу зробити?".

До участі у заході долучилися представники Молодіжного центру розвитку ”МІСТ”-Христина Біла та Мар'яна Гевко. За словами запрошених соціальних партнерів: пізнавати і розвиватися - ось що можна робити безкінечно. Зокрема, вивчення власної ідентичності допомагає вивільнити потенціал для навчання і особистісного зростання.

Задля кращого пізнання запрошені гості провели для учасників заходу ряд вправ: на розуміння та усвідомлення ”Хто я”, виявлення життєвих пріоритетів, слабких та сильних сторін, визначення життєвої мети, побудови стратегії та досягнення бажаного у професійній сфері.

Учасниці засідання жіночого клубу "Гармонія" отримали корисні поради від фахівця центру зайнятості Інни Лісовської та представників Молодіжного центру розвитку ”МІСТ” Христини Білої та Мар'яни Гевко. Зокрема:

* Мотивація - це запорука руху вперед. Адже,бувають моменти, коли важко встояти на ногах і продовжувати рухатися в правильному напрямку, але це не привід здаватися. Це має стати лише черговим знаком того, щоб Ви йдете в правильному напрямку і Вам не варто все кидати на півдорозі.

* Чіткі цілі. Якщо Ви хочете досягти успіху у певній справі, Ви повинні мати чітке уявлення про те, чого Ви бажаєте домогтися, лише після того зможете скласти приблизний план дій. Якщо Ви не маєте чіткого плану - Ви просто мрієте. Мала ймовірність того, що дана мрія коли-небудь стане реальністю.

* Працювати, працювати і ще раз працювати. Лише та людина, яка працює, удосконалюється, розвивається досягає успіху в житті. Її праця завжди затребувана, її професіоналізм важливий та допомагає у самореалізації навіть у ”економічно важкі часи”.

Працюйте, пізнавайте себе, розвивайтесь! Ваше майбутнє, в тому числі професійне, у ваших руках!

 

 

Провідний фахівець відділу активної підтримки безробітних ТМРЦЗ Інна Лісовська

 

Літня дитяча школа "Дивосвіт"

Середа, 19 серпня 2015, 06:38

Під час літніх канікул у Тернополі функціонує літня дитяча школа "Дивосвіт”, учасники якої мають можливість не тільки відпочивати та оздоровлюватись, а й відвідувати різноманітні установи та підприємства з метою розширення знань про світ професій.


Нещодавно діти разом із своїми наставниками прийшли на професіографічну екскурсію в Тернопільський місьрайонний центр зайнятості.

Фахівці центру зайнятості провели для дітей екскурсію в приміщенні Будинку праці, розповіли про роботу фахівців служби зайнятості, надали можливість дітям самостійно переглядати вакансії на тач-скріні (інформаційний термінал з базою даних вільних місць працевлаштування.).

Школярі із задоволенням виконували різноманітні вправи, відгадували загадки, складали прислів'я - і все це про надзвичайно цікавий і різноманітний світ професій.

Особливий інтерес учасників викликала гра ”Предмети та професії”, яка полягала в тому, щоб розкласти предмети праці біля відповідних професій. Змагалися дві команди, і, як завжди , перемогла дружба.

Не зважаючи на те, що вік учасників не первищував 11 років, більшість з них вже знали, ким хочуть працювати в майбутньому. Віталік, наприклад, мріє стати водієм, а Ілля - програмістом, Діана-стоматологом, а Юля — перукарем.

Фахівець з профорієнтації Оксана Гороховська ознайомила діток з інформаційними папками з описом професій. На завершення заходу школярі відвідали дитячу кімнату, в якій весело провели свій час.

 

Провідний фахівець з профорієнтації ТМРЦЗ Оксана Гороховська

 

Звання «Почесний громадянин Тернополя» посмертно присвоїли Героям АТО

Середа, 19 серпня 2015, 06:34

Міський голова Сергій Надал на розгляд сесії міської ради вніс подання про нагородження посмертно чотирнадцятьох Героїв АТО званням «Почесний громадянин Тернополя». Депутати міської ради підтримали таке рішення та вшанували полеглих у боротьбі за Незалежність України хвилиною мовчання.

«Традиційно до Дня міста ми нагороджуємо городян, які внесли свій вклад у розвиток міста званням «Почесний громадянин Тернополя», - розповідає міський голова Сергій Надал. - На жаль, у зв’язку із останніми трагічними подіями, список почесних громадян поповнився іменами загиблих тернополян у зоні АТО, які ціною власного життя захищали українську землю від окупантів».

Звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно присвоїли за особисту мужність і високий професіоналізм, який виявлений у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України Героям АТО:

 1. · БАС Павло Іванович,
 2. · ГУРНЯК Віктор Петрович,
 3. · ДРЬОМІН Андрій Сергійович,
 4. · ЗАПЛІТНИЙ Дмитро Іванович,
 5. · КОЛОМІЄЦЬ Федір Федорович,
 6. · КУРИЛОВИЧ Віталій Іванович,
 7. · ЛОТОЦЬКИЙ Віталій Зіновійович,
 8. · НАЛИВАЙЧУК Юрій Богданович,
 9. · ОРЛЯК Олександр Володимирович,
 10. · РИМАР Павло Андрійович,
 11. · СИКЛІЦЬКИЙ Назарій Олексійович,
 12. · СТЕФАНОВИЧ Віктор Володимирович,
 13. · ФЛЕКЕЙ Зіновій Миколайович,
 14. · ЮРКЕВИЧ Андрій Михайлович.

 

Також депутати визначили список тернополян, яких до Дня міста буде нагороджено Відзнакою Тернопільської міської ради за особистий внесок в розвиток науки, економіки, виробництва, культури та мистецтва, досягнень і перемог у спорті, за впровадження передових технологій у сферах людської життєдіяльності, активну благодійну та громадську діяльність.

Список осіб, яких нагороджено Відзнакою Тернопільської міської ради

 1. · БАРТКІВ Євген Григорович, член Української республіканської партії, заступник голови Тернопільської крайової організації Української республіканської партії,
 2. · БАШТА Олександр Ілліч, громадський діяч,
 3. · БЕДЕНЮК Анатолій Дмитрович, лікар-хірург вищої категорії, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 1 Державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського»,
 4. · БОРОДАЄВ Олександр Миколайович, майор, заступник командира військової частини п/п В3488,
 5. · ГАЙДУЦЬКИЙ Дмитро Романович, голова громадської організації «Автомайдан Тернопіль»,
 6. · ГІЛЬТАЙ Світлана Володимирівна, головний бухгалтер, голова профспілкового комітету комунального підприємства «Тернопільелектротранс»,
 7. · ГЛАДЧУКЗеновій Омелянович, голова ГО «Спілка бійців та волонтерів АТО "Сила України»,
 8. · ГЛАДЧУК Олег Богданович, контролер водопровідного господарства абонентного відділу комунального підприємства «Тернопільводоканал»,
 9. · ГОЧА Аробелідзе, громадянин Грузії (реабілітація учасників АТО в АР Аджарія),
 10. · ДОСКОЧ Анжела Альфредівна, художній керівник Народної хорової капели «Зоринка» комунального закладу Тернопільської міської ради «Дитяча хорова школа «Зоринка», лауреат Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів,
 11. · ІВАЩУК Василь Євгенович, дорожній робітник Тернопільського міського шляхово ремонтно-будівельного підприємства «Міськшляхрембуд»,
 12. · КОНДЗЬОЛКА Андрій Васильович, футболіст КП «Футбольний клуб «Тернопіль»,
 13. · КОНЬКО Василь Вікторович, волонтер групи «Схід і Захід разом»,
 14. · КРИВИЦЬКА Олена Сергіївна, майстер спорту України міжнародного класу, бронзовий призер Чемпіонату Світу з фехтування, чемпіонку Всесвітньої універсіади в Кореї,
 15. · КРИСОВАТИЙ Андрій Ігорович, ректор Тернопільського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор.
 16. · ЛЕХІЦЬКА Оксана Миколаївна, завідувач бібліотеки №2 для дітей Тернопільської міської централізованої бібліотечної системи
 17. · МОЦНИЙ Анатолій Петрович, водій комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення «Тернопільміськсвітло»,
 18. · МУСІХІНА Лілія Іванівна, громадський діяч, волонтер,
 19. · НОВІКОВ Олег Ігорович, командир гаубичного самохідного артилерійського взводу військової частини п/п В 4680,
 20. · ОСАДЧУК Дмитро Васильович, завідувач хірургічним відділення Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги,
 21. · ПШОНЯК Іван Миколайович, фотокореспондент газети «Тернопіль вечірній»,
 22. · РУДЬКО Людмила Ярославівна, завідувач гематологічного відділення Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні,
 23. · СЕРАФІН Анатолій Сергійович, електрогазозварник теплорайону №2 комунального підприємства теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради,
 24. · СІРИЙ Сергій Антонович, поет-пісняр, заслужений діяч естрадного мистецтва України, член Національної спілки журналістів України,
 25. · СТАСІВ Михайло Ярославович, заступник головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності Тернопільського комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги», учасник АТО.
 

На обліку у центрі зайнятості перебуває 11 військовослужбовців

Вівторок, 18 серпня 2015, 06:29

Робота з військовослужбовцями – учасниками АТО. До Тернопільського міськрайонного центру зайнятості у пошуках роботи у січні – липні 2015 року звернулись 15 демобілізованих військовослужбовців, які брали участь у проведенні антитерористичної операції, що проживають в м. Тернополі, з них 3 особи працевлаштовані за сприянням служби зайнятості у ТзОВ «Тервікнопласт». В липні 2015 року проведений 1 інформаційний семінар для військовослужбовців та учасників АТО, в якому взяли участь 9 таких осіб.

За станом на 01 серпня 2015 року на обліку у центрі зайнятості перебуває 11 військовослужбовців, які брали участь у проведенні антитерористичної операції, звільнених з військової служби, що потребують соціального захисту. Проводиться відповідна робота щодо сприяння їм у підборі підходящої роботи.

 

Суд зобов’язав Тернопільську обласну раду виділити кошти на утримання лікарні залізничників

Вівторок, 18 серпня 2015, 06:08

Відділкова клінічна лікарня станції «Тернопіль» із лютого 2015 року перебуває на балансі міста. У комунальну власність Тернополя лікарню прийняли депутати міської ради у зв’язку з критичною ситуацією, яка склалась на початку року із виплатою заробітної плати працівникам даного закладу.

У той же час сторони, а це обласна та міська ради, заключили договір про співфінансування даного закладу. Відповідно до цього документу, область зобов’язалася дофінансувати лікарню у сумі 4,5 млн. грн.Станом на сьогодні, обласна рада до міського бюджету перерахувала лише частину необхідних для повноцінного утримання даного закладу коштів.

Враховуючи цю ситуацію, міська рада подала позов у суд про виплату заборгованості обласною радою. Позов міської ради задоволено у повному обсязі. Таким чином суд зобов’язав обласну раду виконати свої зобов’язання щодо співфінансування даного лікувального закладу.

www.rada.te.ua

 

Депутати не прийняли перспективний план формування територій громад Тернопільської області

Понеділок, 17 серпня 2015, 06:08

d

Віктор Шумада, заступник голови – керівник апарату ОДА,  доповідав щодо питання “Про схвалення перспективного плану формування територій громад Тернопільської області”. Попри те, що в області вже є проекти створення 29 громад,  питання викликало чималу дискусію.

Представники громад звернулись до депутатів. До прикладу, міський голова Скалата Наталія Станьковська розповіла про проведену роботу, зроблені розрахунки та закликала депутатів прийняти рішення.

Попри те, що голова депутатської комісії з питань регламенту,  депутатської етики  Володимир Чубатий вніс пропозиції до питання “”Про схвалення перспективного плану формування територій громад Тернопільської області” перейменувати на “Проект перспективного плану” питання не було прийнято.

4 пленарне засідання завершилось. Дату наступного буде оголошено.

За інформацією Обласної ради

http://www.obl-rada.te.ua/diyalnist/novyny/deputaty-ne-pryynyaly-perspektyvnyy-plan-formuvannya-terytoriy-hromad-ternopilskoyi-oblasti.html 

 

Тернопільська картингова траса буде проходити сертифікацію

Неділя, 16 серпня 2015, 08:36

У Тернополі планують подавати документи на проведення сертифікації єдиної картингової траси Західної України, яку нещодавно відкрили на вул. Шептицького. Як розповідає начальник управління сім’ї, молодіжної політики та спорту Микола Круть, після проходження сертифікації на цій трасі можна буде проводити різноманітні змагання всеукраїнського та міжнародного рівнів.

«Нещодавно, під час відкриття оновленої картингової траси, були проведені звичайні тренування, щоб випробувати трасу та подивитися, які елементи необхідно доробити, - розповідає Микола Круть. - Надалі там буде проведений благоустрій навколишньої території, обладнано оглядові трибуни та виконані інші роботи».

Нагадаємо, що траса була реконструйована без витрачання бюджетних коштів, а її протяжність становить майже 800 метрів.

 

У Тернополі за неякісну роботу з ЖЕКами розриватимуть угоди

Субота, 15 серпня 2015, 00:00

У Тернопільській міській раді проводять моніторинг скарг на роботу місцевих балансоутримувачів, або, як їх у народі називають, - ЖЕКів. Перевіряється, у першу чергу, кількість звернень від тернополян щодо роботи певного підприємства на довідку 15-80, в управління ЖКГ та у відділ звернень міської ради.

«Ми прийматимемо кардинальні дії щодо тих балансоутримувачів, які отримали найбільшу кількість скарг від тернополян, - каже міський голова Сергій Надал. - У місті уже є практика попередніх років, коли два ЖЕКи позбавили права займатися їх діяльністю, а території та будинки, які вони обслуговували, передали іншим підприємствам. Якщо теперішні виконавці робіт не розуміють і ставляться неналежно до своєї роботи, то ми цю практику повторимо».

 

Учасники АТО в Тернополі зможуть безкоштовно вчитись у автошколі

П'ятниця, 14 серпня 2015, 09:01

Безкоштовно отримати водійське посвідчення категорії D зможуть учасники АТО в Тернополі. Відповідне рішення прийняли у міській раді.Як зазначає очільник міста, водіїв автобусів наразі не вистачає у Тернополі, відтак люди, які повернулись зі Сходу можуть без проблем працевлаштуватись.

Окрім цього зараз у місті працює робоча група, яка допомагає вирішувати усі необхідні питання учасників АТО.

На сьогодні бійці АТО в Тернополі мають змогу безкоштовно паркуватись та їздити у громадському транспорті міста, отримати безкоштовну медичну допомогу. Також призначена субсидія деяким сім’ям учасників АТО та звільнено від сплати податку на нерухомість.

Також діти учасників АТО звільнені від сплати за харчування у дошкільних навчальних закладах та навчально-виховних комплексах.

«У міській раді працює робоча група. Туди входять працівники та фахівці практично всіх підрозділів. Їхнє завдання – це максимально посприяти у вирішенні будь-яких проблем учасників АТО, а також членів їхніх сімей. Крім того, комунальне підприємство «Міськелеткротранс» відкрило власну автошколу, де проводяться навчання водіїв категорії D, оскільки останнім часом водіїв автобусів не вистачає в Тернополі. Відтак, прийнято рішення, що учасників АТО навчатимуть безкоштовно, щоб люди повернувшись з війни мали можливість працевлаштуватись, - розповів очільник міста Сергій Надал».


 

Чи шкодить неприємний запах, що панує в повітрі Тернополя, здоров’ю людини

П'ятниця, 14 серпня 2015, 04:59

Різкий та неприємний запах, що панує у повітрі нашого міста, змушує тернополян не лише прикривати ніс, але й зачиняти вікна або й зовсім не виходити з дому. Подейкують, що запах поширюється від озер, смітників, каналізаційних систем чи свиноферм. Звідки ж насправді з’явився сморід та чи шкодить він здоров’ю людини, дізнавались журналісти щотижневика Моя газета».

Цікаво, що проблема неприємного запаху у повітрі виникає у нашому місті не вперше. Нагадаємо, 2009 року у Тернополі певний період не вивозили сміття. Тоді сморід панував майже протягом року. У 2012-му  побутували неймовірні припущення з підтекстом політичних провокацій, мовляв, у місті розпилювали спецільний порошок, який у суміші з водою виділяє запах фекалій. Сьогодні у державні станції мешканці міста звертаються із версією забитих каналізаційних систем чи поширенню запаху від свиноферм.

1373491270_11

Ситуацію коментує заступник начальника Державної екологічної інспекції у Тернопільській області Ференц Едуард Миколайович:

– Справді, проблема неприємного запаху у нашому місті з’являється не вперше. Сморід зумовлений тим, що аграрії удобрюють поля поблизу Тернополя. Через спеку запах добрив, яким фермери підживлюють землю, піднімається у повітря та доноситься вітром до міста.Буквально минулого тижня ми виїжджали на одне з фермерських підприємств, де проводили дослідження. Щорічно, в цей період, фермери удобрюють поле речовинами на основі курячого посліду (у народі – «курячки»). Сьогодні цей період співпав зі спекою, тож під ранок запах сягає навколишніх сіл та міста. Усі добрива є на органічній основі, порушеннь вимог природоохоронного законодавства немає.
kurica5

Особливо на запах скаржаться старші люди, чи батьки у яких є маленькі діти. За словами тернополян, від різкого смороду з’являється головний біль та нудота. Чи впливає запах добрив на основі курячого метаболізму на стан здоров’я людини розповідає заступник начальника Управління Держсанепідемслужби у Тернопільській області Безрукий Євген Степанович:

Згідно лабораторних досліджень, які проводились 13 серпня 2015 року, виявилось, що дані добрива на здоров’я людини не впливають, оскільки відносяться до четвертого класу небезпечності, та не перевищують гранично допустимих концентрацій у атмосферному повітрі. Виявлені аміак та сірчистий ангідрид – сполука, яка утворюється після розпадання сірководню – відноситься до летких речовин і не може негативно вплинути на здоров’я людини. Їх запах викликає лише дискомфорт. Моніторинг стану атмосферного повітря в місцях проживання людей продовжується.
V09072011-002

Як повідомив директор одного з фермерських господарств, роботи по внесенню органічних добрив під посів на сьогоднішній день закінчились. Наступні плануються в вересні-жовтні.

– Хотілось би зазначити, що у нашому районі працює декілька фермерських господарств, які щороку удобрюють поля в той самий період. Зазначу, що наше підприємство не використовує міндобрив. У нас вирощується екологічно чистий продукт, тому, добрива, які вносимо на поля , а саме – курячий послід – є абсолютно органічними. Неприємний запах від нього – абсолютно природне явище. Так співпало, що час удобрювальних робіт співпав зі спекотними днями. Досить висока тепература повітря підносить запах у повітря , а далі розноситься вітром. За результатами досліджень, стан атмосферного повітря в нормі, тому не може шкодити здоров’ю людини.

Оксана Божко

 

Проінформувати про житлові субсидії допомагають безробітні

Четвер, 13 серпня 2015, 07:27

З 1 травня 2015 року спрощено порядок надання субсидій населенню (постанова КМУ від 28.02.2015 № 106 «Про удосконалення порядку надання житлових субсидій»). Кількість людей, які зможуть розраховувати на субсидії після підвищення тарифів, збільшиться в рази, що не виключає, виникнення черг в органах соціального захисту. Як і очікувалось, тернополяни почали активно звертатися за консультаціями та роз’ясненнями. Зокрема, протягом 2015 року до відділу субсидій Тернопільського міського управління соціального захисту населення звернулось 11570 сімей, що майже в 1,5 рази більше ніж у 2014 році. У зв’язку з цим, Тернопільською міською радою прийнято рішення про збільшення штатної чисельності працівників на 4 одиниці. Для своєчасного нарахуваня тернополянам субсидії працівники Управління соціальної політики Тернопільської міськради працюють у вихідні дні. Для того, щоб справитися з напливом заяв на призначення субсидій, на допомогу працівникам соцзахисту прийшли безробітні, які перебувають на обліку в міськрайонному центрі зайнятості.

Виконавчим комітетом Тернопільської міської ради 28.07.2015 року прийняте доповнення до рішення № 68 від 04.02.2015 «Про організацію громадських робіт». За зверненням Управління соціального захисту Тернопільської міської ради за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та міського бюджету службою зайнятості організовано громадські роботи, для виконання яких направляються безробітні. Для цього передбачається збільшення видатків міського бюджету на громадські роботи. Роботи плануються проводити до кінця 2015 року.

4 безробітних з 06.08.2015 року, згідно договору укладеного з Тернопільським міськрайонним центром зайнятості, приступили до громадських робіт, пов’язаних з наданням населенню житлових субсидій. Вони виконують роботу з інформуванням населення про можливість отримання житлових субсидій, розповсюджують інформаційні матеріали, проводять технічну обробку документації. Ця допомога є суттєвою, тому що знімає частину навантаження зі спеціалістів, які здійснюють основну роботу з оформлення субсидій.

 

У Тернополі зареєстровано майже 8 тисяч безробітних

Четвер, 13 серпня 2015, 06:44

За липень 2015 року в Тернопільський міськрайонний центр зайнятості звернулися 811 громадян, які проживають в м. Тернополі, що на 4 особи менше ніж за аналогічний період минулого року (815 чол.). Чисельність незайнятого населення, зареєстрованого протягом січня – липня 2015 року у міськрайонному центрі зайнятості, з урахуванням зареєстрованих на початок року, склала 7846 чол., що на 29 осіб менше, ніж на 1 серпня 2014 року (7875 чол.).

Незайняті та безробітні громадяни. Станом на 1 серпня 2015 року на обліку в центрі зайнятості знаходилися 2291 незайнятий громадянин з числа осіб, що проживають в м. Тернополі ( на 1 серпня 2014 року – 3237 чол.).

Станом на 01 серпня 2015 року на обліку в центрі зайнятості перебували 1932 безробітних громадян, що на 812 чол. або на 29,6% менше, ніж на відповідну дату минулого року (2744 чол.). Жінки складають 76,7% від загальної чисельності безробітних (1482 особи). Зменшився відсоток молоді до 35 років серед безробітних з 60,8 % на 01.08.2014 року до 54,8 % на 01.08.2015 року.

 

Сьогодні в парку Шевченка спостерігатимуть зорепад

Середа, 12 серпня 2015, 13:23

У ніч з 12 на 13 серпня збирають тернопільську молодь у парку ім. Шевченка, щоб подивитися на зорепад метеоритного потоку Персеїди, пише сайт Культурно.

Найбільшої активності зорепад досягне 13 серпня перед світанком, близько 4 години ранку. Захід розпочинається 12 серпня о 22.00 год.2014

Під час зорепаду активісти міста Тернополя внесуть різноманіття у звичний перегляд небесних об’єктів. Для того, щоб створити приємну та невимушену атмосферу, під час спостереження молодь буде співати свої улюблені пісні під гітару, зачитувати вірші відомих українських та зарубіжних поетів, можливо й авторські твори, слухати неймовірні історії та легенди про подорожі, зірки, космос і кохання.

qPYAOaaGJQ81
Тернополяни зможуть не лише поглянути на астрономічне диво, а й знайти нових друзів, поділитися власними розповідями з іншими, долучитися до активістів міста.Єдине, що потрібно взяти із собою – каремати чи пледи, щоб зручно розташуватись на так званих «Єлісях».
зоряне небо тернопіль

Організатори : громадська організація «Молодіжне об’єднання «Файне місто» спільно із  громадськими організаціями «ФРІ» та «AIESEC».

Контакти : Іван Омелян, тел. 098 376 5883

 

У Тернополі одночасно триває капітальний ремонт трьох доріг

Вівторок, 11 серпня 2015, 08:35

Капітальний ремонт вул. Живова, вул. Шпитальна та вул. Дружба цими днями триває у Тернополі. Загалом цього року планується відремонтувати більше 20 об’єктів, з яких уже роботи виконані на п’ятьох.

На вул. Живова працівники облаштували бордюрний камінь, замінили інженерні мережі та облаштували бетонну основу. Днями розпочнеться облаштування нижнього шару асфальтобетонного покриття, а згодом і верхнього шару.

На вул. Шпитальна (заїзд на території медичної швидкої допомоги) днями, за сприятливих погодних умов, буде облаштовано нижній шар асфальтобетонного покриття. Раніше там частково замінили інженерні мережі та провели підготовчі роботи.

З 6 серпня розпочався ремонт проїжджої частини на вул. Дружби (від Маяка» до відремонтованої ділянки неподалік ресторану «Пекін»). На цій ділянці буде замінено верхній шар асфальтобетонного покриття, а у межах зупинки громадського транспорту замінять ще й бордюрний камінь. На цій ділянці роботи планують завершити до 21 серпня.

Нагадаємо, що цього року у Тернополі вже було відремонтовано дорожнє покриття на вул. Танцорова (від майдану Героїв Євромайдану до вул. Паращука) та на перехресті вул. Танцорова та вул. Паращука, а також на вул. Текстильній, вул. Оболоня та вул. Пирогова (від вул. Січових Стрільців до вул. М.Гоголя).

 

У Тернополі термомодернізують будинки

Понеділок, 10 серпня 2015, 11:25

termo (4)Мешканці кількох тернопільських багатоповерхівок вже подали заявки на участь у Програмі енергоефективності,програму енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації житлового фонду, яку впроваджують у Тернополі. На втілення заходів з енрегоефективності (утеплення своїх будинків, встановлення індивідуальних теплових пунктів та заміну вікон) 70% коштів виділяються із бюджету, а решту 30% мають сплатити мешканці багатоповерхівки.

Як повідомив завідувач сектору енергозбереження управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР, зараз роботи із термомодернізації тривають за адресами бульв. Д. Галицького, 16 та вул. Лисенка, 6. На черзі ще декілька будинків, для здійснення робіт у яких готують документацію.

Фахівець нагадує, що локальне утеплення негативно впливає на стан будинку загалом.

– Клаптикове утеплення, яке практикується сьогодні в Україні, дуже небезпечне з погляду термодинаміки: через різницю температур під утепленою і неутепленою стіною може початись виламування стіни, утворення тріщин, затікання води і руйнування. Саме для того, щоб запобігти незворотнім наслідкам стихійного утеплення, фахівці працюють над підготовкою ДБН (державних будівельних норм) щодо термомодернізації, які вступлять в дію з першого жовтня цього року, розповідає Павло Савечко.

Тернополянам, які бажають стати учасниками програми термомодернізації житлових будинків, варто звернутися в міське управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР за адресою вул. Коперника, 1 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , тел. 52 58 33

Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР

komun.te.ua

 

У Тернополі працюють над створення нової маршрутної мережі громадського транспорту

Понеділок, 10 серпня 2015, 08:34

Розпорядженням міського голови Сергія Надала створена спеціальна комісія, яка розроблятиме нові маршрути мережі громадського транспорту. У склад комісії входять фахівці з управління транспорту, комунікацій та зв’язку, представники ДАІ, науковці, депутати та представники громадськості.

«Діюча маршрутна мережа не відображає усіх потреб тернополян, які змінилися за останні роки. Адже зараз ведеться будівництво трьох нових тролейбусних ліній, а раніше була побудована ще одна, - розповідає начальник управління транспорту, комунікацій та зв’язку Ігор Мединський. - Також на маршрутній мережі за останні 4,5 роки суттєво збільшилося кількість тролейбусів і ще до кінця осені буде закуплено чотири одиниці транспорту. Тому наша комісія працювати над тим, щоб нова мережа громадського транспорту стала максимально комфортною для тернополян».

До 20 серпня управління транспорту, комунікацій та зв’язку буде приймати від тернополян пропозиції (на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду або за тел. 52-15-14, 52-69-41) щодо руху маршруток та тролейбусів у новій мережі. Потім усі побажання опрацюють, створять нову транспорту мережу і представлять на громадське обговорення.

Наразі мешканці міста надіслали більше 20 пропозицій, у яких просять забезпечити тролейбусне сполученні з масиву «Сонячного» до «Дружби», з ринку на масив «Східний» і т.д., а також збудувати нові тролейбусні лінії на вул. Бродівській, вул. Текстильній та по об’їзній від вул. Симоненка до вул. 15 Квітня.

«Усі пропозиції ми врахуємо, на нові тролейбусні лінії будемо замовляти проектно-кошторисні документації та розглядати можливість їх побудови наступного року, за умови наявності фінансування», - зазначає Ігор Мединський.

Додамо, сьогодні у КП «Тернопільелектротранс» є 67 одиниць рухомого складу, із яких 55 тролейбусів курсують містом. Причому, що ще декілька років тому тролейбусів їздило лише 39. Варто відзначити й те, що сьогодні середній вік тернопільських тролейбусів - 23 роки, а декілька років тому становив майже 30. Це суттєвий прорив у ефективному забезпеченні міста екологічним електричним транспортом і робота у цьому напрямі буде продовжуватися.

 

Щo тepнoпoляни мoжyть пpидбaти нa мiнiмaльнy зapплaтy?

Понеділок, 10 серпня 2015, 07:21

352556Сьoгoднi пpoжиткoвий мiнiмyм в Укpaїнi для пpaцeздaтних гpoмaдян cтaнoвить 1218 гpн, для пeнcioнepiв – 949 гpн, дiтeй дo шecти poкiв – 1032 гpн, вiд 6 дo 18 poкiв – 1286 гpн.
Пpoжиткoвий мiнiмyм фopмyєтьcя нa ocнoвi cпoживчoгo кoшикa, який вocтaннє пepeглядaли щe y 2000 poцi. Мiнiмaльний пepeлiк пoтpeб yкpaїнця, пpoпиcaний y цiй пocтaнoвi, щe нa тoй мoмeнт бyв дyжe cпipним, a зapaз yзaгaлi викликaє лишe пocмiшкy.
Тaк, ypядoвцi пopaхyвaли, щo дopocлiй людинi нa дoбy дocтaтньo 260 г хлiбa, 115 г м’яca, 25 г кoвбacи, 5 г caлa, 30 г pиби, 347 г мoлoкa, 9 г cиpy, 0,6 яйця, 260 г кapтoплi, 5 г гpeчки, 7 г pиcy, 11 г мaкapoнних виpoбiв.
Тaкoж дoзвoляєтьcя їcти мaлeнький oгipoк чи пoмiдop (нe бiльшe 50 г) тa нeвeличкe яблyкo (дo 175 г). Дo peчi, paцioн пeнcioнepiв мaє бyти щe cкyпiшим: 80 г м’яca, 18 кoвбacи, 8 г pиби, 290 г мoлoкa, 0,5 яйця, a вiд твepдoгo cиpy лiтнi люди мoжyть yзaгaлi вiдмoвитиcь. Зaтe вyглeвoдiв – нaвпaки – мaє бyти бiльшe: 300 г кapтoплi, 280 г хлiбa.
Одягнyтиcя нopмaльнo нeзaмoжнiй людинi тaкoж нe вийдe. Жiнцi, нaпpиклaд, oднe зимoвe пaльтo дoвeдeтьcя нocити вiciм poкiв. Дoзвoляєтьcя мaти двi cyкнi: oднy iз нaпiввoвнянoї ткaнини, якy тpeбa нocити п’ять poкiв пocпiль, i дpyгy з бaвoвни – нa тpи poки.
Щe мoжнa пpидбaти oдин cвeтp нa тpи poки, cпiдницю – нa п’ять poкiв, тpи блyзи – нa п’ять poкiв, oдин хaлaт i cпopтивний кocтюм – нa п’ять i тpи poки вiдпoвiднo.
З нaтiльнoї бiлизни дoвeдeтьcя oбмeжитиcя п’ятьмa тpycaми, двoмa бюcтгaльтepaми тa шicтьмa пapaми кoлгoтoк нa двa poки. Шкapпeтки, дo peчi, жiнкaм чoмycь нe пepeдбaчили.
Якщo ви пoлюбляєтe кpacивe взyття, тo тaкoж бyдeтe poзчapoвaнi. Зa нopмoю, чoбoти мoжнa кyпyвaти paз нa п’ять poкiв, ociнньo-вecнянi тyфлi paз нa двa poки. Лiтнi щoдeннi тyфлi мaють пpoжити пiвтopa ceзoнy, a кaпцi i кpociвки – тpи.
Для чoлoвiкiв cитyaцiя пpиблизнo тaкa caмa: двi пapи бpюк i п’ять copoчoк нa чoтиpи poки,  щo тpи poки нoвий джeмпep i cпopтивний кocтюм. Щoпpaвдa, з вepхнiм зимoвим oдягoм пpeдcтaвникaм cильнoї cтaтi пoвeзлo бiльшe. Йoгo вoни мoжyть кyпyвaти вдвiчi чacтiшe, зa cвoїх дpyжин – paз нa чoтиpи poки.
Як oбpaхoвyвaли кiлькicть дитячoгo oдягy, взaгaлi нe пiддaєтьcя лoгiцi. Нaпpиклaд, для дiвчинки вiд нapoджeння дo шecти poкiв мoжнa кyпити лишe двi cyкнi кoжнi тpи з пoлoвинoю poки, a для хлoпчикa тoгo ж вiкy oднi штaни нa двa poки.
Тoй фaкт, щo мaлeнькi дiти швидкo pocтyть, i oдяг cкopo cтaнe їм мaлим, чoмycь нiхтo нe вpaхyвaв. А нaбip для нoвoнapoджeних (пeлюшкa, шaпoчкa i кoмбiнeзoн) пoвинeн cлyжити вipoю i пpaвдoю бaтькaм цiлих шicть poкiв. Пpo icнyвaння пaмпepciв, iгpaшoк i вoлoгих cepвeтoк взaгaлi зaбyли.

Джерело: Соціальний вісник

 

У Тернополі реконструювали єдину в Західній Україні картингову трасу

Неділя, 09 серпня 2015, 07:50

У Тернополі за кошти приватного інвестора реконструювали картингову трасу. Тут повністю замінили асфальтобетонне покриття, збільшили протяжність траси, організували водовідведення. Як зауважив міський голова Тернополя Сергій Надал, ця траса єдина та найбільша в Західній Україні, протяжністю майже 800 метрів. У суботу, 8 серпня, спортсмени із Тернопільщини, Чернівецької та інших областей провели тренування на оновленій трасі.

«Ми відновили картингову трасу без витрачання бюджетних коштів і це є добрий приклад співпраці всіх гілок влади та приватного бізнесу, – каже Сергій Надал. – Ця траса третя по величині в Україні та найбільша в Західному регіоні. Ми сподіваємось, що вже найближчим часом пройде сертифікація траси і ми зможемо на ній проводити всеукраїнські та міжнародні змагання».

В планах міської влади встановлення біля картингової траси оглядових трибун та благоустрій прилеглої території. Додатково тут облаштували і спеціальну територію для змагань з авіамоделювання. 

Автоматизована система оплати за проїзд у Тернополі може з’явитися восени

Субота, 08 серпня 2015, 05:31

Уже восени у електричному транспорті Тернополя може з’явитися автоматизована система оплати за проїзд (АСОП). Як розповідає начальник управління транспорту, комунікацій та зв’язку Ігор Мединський, точно дати наразі сказати він не може, адже сьогодні ще необхідно, щоб Верховна Рада внесла зміни у діюче законодавство України.

«Станом на сьогодні, законодавством не дозволений безготівковий розрахунок за проїзд у громадському електричному транспорті. На сайті Верховної Ради уже є проект, який би дозволяв впроваджувати АСОП у містах, але він ще не виносився на розгляд народних депутатів, - розповідає Ігор Мединський. - У Тернопіль усе необхідне для АСОП обладнання та близько мільйона електронних спеціальних карток для розрахунків за проїзд прибуде до 20 вересня. Карточки будуть декількох видів: одноразові, багаторазові, які можна буде поповнювати коштами, та картки для пільговиків».

Паралельно із впровадженням електронної системи, у громадському транспорті на початковому етапі працюватимуть кондуктори.

 

Шановні працівники будівельної галузі!

П'ятниця, 07 серпня 2015, 14:10

Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята – Дня будівельника. У всі часи людина прагнула до однієї з основних цілей - мати своє житло та дбати про родинне тепло. Саме завдяки даній професії все це стає реальністю, а відтак мрія про комфорт та затишок власного дому - здійснюється. Ваша праця важка та відповідальна, але вона приносить ні з чим незрівнянну гордість від власних успіхів.

Дякуємо вам за нелегку працю, сучасні ідеї та професійний підхід до роботи! Бажаємо міцного здоров’я, невичерпної енергії, оптимізму, реалізації всіх проектів, успіхів у досягненні нових висот! Миру і добра вам та вашим близьким!

 

З повагою, начальник Тернопільської ОДПІ

ГУ ДФС у Тернопільській області Петро Якимчук

 

Боржники поплатяться майном

П'ятниця, 07 серпня 2015, 14:09

Більш як на 5 мільйонів гривень впродовж січня – липня поточного року описано майна в боржників, які мають податковий борг. Про це зазначили в управлінні погашення заборгованостей Тернопільської ОДПІ.

Суд уже надав дозвіл на реалізацію активів по чотирьох неплатниках на 1 млн. 23 тис. грн. А на суму 11, 4 млн. грн. боргу задоволено звернення податкової до суду щодо надання дозволу на погашення боргу за рахунок готівки.

На сьогоднішній день уже стягнуто з банківських рахунків 770 тисяч та вилучено готівкових коштів майже 32 тисячі гривень.

 

Відділ комунікацій Тернопільської об’єднаної ДПІ

ГУ ДФС у Тернопільській області

 

Майже дві з половиною тисячі трудових нелегалів виявили на Тернопіллі

П'ятниця, 07 серпня 2015, 09:23

З початку року працівники Головного управління ДФС області в результаті проведення індивідуальних співбесід виявили 2495 не облікованих найманих працівників, сума виплачених зарплат «у конвертах» яким становила майже 4 млн гривень. Тільки за минулий тиждень було виявлено 395 нелегальних працівників.

До бюджету сплачено 438,9 тис. грн податку на доходи фізичних осіб.

За словами в.о. начальника Головного управління ДФС у Тернопільській області Станіслава Денисюка, у результаті проведених заходів по області з 2438 громадянами роботодавці оформили трудові договори, що становить 97,7% від кількості виявлених не облікованих найманих працівників.

Відділ комунікацій

Головного управління ДФС у Тернопільській області

 

Патріотичний марафон триває

П'ятниця, 07 серпня 2015, 08:18

Продовжується  дитячо-юнацький марафон «Я- українець, я-патріот», присвячений новітнім героям України до Дня Незалежності. 30 липня  працівники Тернопільської обласної бібліотеки для дітей передали естафету бібліотеці для дітей №5 , що на вул. Стуса, 4.

Нагадуємо, що організаторами цього патріотичного марафону є Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту.

Серію  майстер-класів «Квітка миру і надії» з виготовлення паперових квітів кольорів національної символіки в техніці орігамі планується провести впродовж місяця в усіх бібліотеках для дітей  та молоді міста Тернополя.

Учасники майстер-класів також запрошуються до підготовки та проведення флешмобу «Героям слава» та благодійного дитячого ярмарку виготовлених квітів, які проходитимуть 24 серпня в День Незалежності.Усі зібрані кошти будуть передані Логістичному центру допомоги бійцям АТО на потреби наших воїнів-захисників.

Запрошуємо усіх, від дитини до дорослого, долучитися до спільної справи - допомогти  захисникам нашої Вітчизни, новітнім героям України. Тільки гуртом ми переможемо!

 

Бібліотека №3 для дітей б’є рекорди

П'ятниця, 07 серпня 2015, 08:11

6 серпня у бібліотеці №3 для дітей, що на бульварі Д. Галицького, 16, пройшов вже шостий майстер-клас «Квітка миру і надії».

Організаторів приємно дивує те, що чим раз кількість учасників збільшується. Так, на заняття прийшло понад 40 дітей різного віку.

Нагадуємо, що готові вироби (квіти) будуть представлені на благодійному ярмарку 24 серпня 2015 р. на Театральному майдані м. Тернополя, а виручені кошти передадуть Логістичному центру допомоги бійцям АТО.

 

Наступні майстер-класи відбудуться:

 

12 серпня

Обласна бібліотека для молоді

(вул. Нечая, 27)

1200 год.

 

13 серпня

бібліотека №4 для дітей

(вул. Лепкого, 6)

1500 год.

 

18 серпня

Центральна дитяча бібліотека

(вул. Миру, 4а)

1500 год.

 

 

Всіх небайдужих запрошуємо до участі в майстер-класах!

Організатор: Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення.

11844046_1461489940818837_1976780479_n


 

Міграційна служба сприяє у виготовленні закордонних паспортів дітям учасників АТО

П'ятниця, 07 серпня 2015, 06:11

Щонайменше півтори сотні дітей бійців АТО з Тернопільщини цього року зможуть безкоштовно побувати за кордоном. З метою забезпечення їхнього відпочинку при державній адміністрації створено робочу групу, до складу якої увійшов також начальник міграційної служби краю Томаш Вербич.

Юних тернопільчан до себе вже запросили Сербія, Польща, Хорватія та Угорщина.

«До Сербії поїдуть 15 дітей. Польща згодна прийняти найближчим часом 20, а у вересні – ще одну групу. Хорватія запросила 45 тернопільчан. Ще понад 40 дітлахів оздоровляться в Угорщині, до слова, 10 уже там побували», - поінформувала заступник директора обласного центру соціальних служб для сім ї, дітей та молоді Тетяна Четвертак .

У виготовленні закордонних паспортів маленьким мандрівникам сприяє міграційна служба.

Для оформлення закордонного паспорта дітям учасників АТО до нас уже звернулося більше сотні осіб. Більшість клопотань надійшли від органів виконавчої влади. Заяви на оформлення паспорта від дітей бійців приймаємо поза чергою, а за необхідності направляємо клопотання до ДМС України про прискорення оформлення документа», - повідомив перший заступник начальника УДМС України в Тернопільській області Іван Чубатий.

 

Перелік необхідних документів для оформлення

паспорта громадянина України для виїзду за кордон:

- заява одного з батьків (якщо дитині не виповнилося 16 років) або дитини, (якщо їй виповнилося 16 років);

- свідоцтво про народження (для дітей до 16 років) або паспорт громадянина України (для дітей від 16 років);

- два фото 3,5 на 4,5 см та одне фото10 на 15 см (для дітей до 12 років);

- ідентифікаційний код;

- квитанції про оплату, визначені законодавством.

 

Детальнішу інформацію про оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон дітям учасників АТО можна отримати за телефоном гарячої лінії Управління міграційної служби України в Тернопільській області: (код 0352) 27-13-89.

 

Не спішіть по повістці йти у військомат

Четвер, 06 серпня 2015, 08:27

Mobilizacija1

Про це на своїх сторінках у Facebook масово пишуть активісти та прості громадяни.

Найбільше людей обурює не сама мобілізація, а те, що проводиться вона незаконно та без оголошення військового стану.

«Якщо ви отримали повістку з військомату, не поспішайте туди йти! - пише сайт firstsocial.info. Зателефонуйте в РНБО (044-255-09-00), в генштаб (044-454-44-51) і поцікавтеся, на якій підставі до вас прийшла повістка? Дізнайтеся, чи йде в Україну війна? З ким? Коли було офіційне оголошення про військову агресію та введення військового стану? В РНБО і Генштабі вам дадуть відповідь, що ніякої війни немає, а з питань повісток порекомендують звертатися до військомату! Тоді ви все це скажете воєнкому і додасте, що якщо вони вас посміють закликати на якесь АТО (яким повинні займатися виключно спецслужби), то ви тут же напишете заяву в прокуратуру і подасте на нього в суд! Досить грати життями наших хлопців! Нехай оголошують військове становище, тоді й мобілізацію проводять! А під шумок АТО вони розкрадають країну і тисячами «кладуть» наших хлопців! Порошенко, Турчинова стосується. У держави немає законних підстав проводити мобілізацію, так як в країні війни немає! Одна справа — призов в армію, інше — мобілізація! Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», – написав повідомлення Богдан Ніколаєвіч на своїй сторінці, яке поширили більше 2 з половиною тисяч користувачів.

Джерело: firstsocial.info

 

З 6 серпня на вул. Дружби буде частково перекритий рух

Четвер, 06 серпня 2015, 08:18

З 6 по 21 серпня буде проводитися капітальний ремонт проїжджої частини на вул. Дружби. Рішення про часткове перекриття руху під час проведення ремонтних робіт на даній ділянці було прийняте на черговому засіданні виконавчого комітету.

«На вул. Дружби будуть проведені роботи від «Маяка» до відремонтованої ділянки неподалік ресторану «Пекін», - розповідає начальник відділу технагляду Олег Вітик. - На цій ділянці буде замінено верхній шар асфальтобетонного покриття та бордюрний камінь у межах зупинки громадського транспорту».

Громадський та приватний транспорт курсуватиме за звичним маршрутом. Лише під час асфальтування дороги, а це максимум два дні, рух транспорту буде частково змінено. Зокрема, маршрутки, які курсують вулицями Карпенка та Миру, будуть їхати по вул. Миру в сторону педагогічного університету, де повертатимуть на вулицю Максима Кривоноса і виїжджатимуть на вул. Мазепи. Тролейбуси №1 та №5 з вул. Мазепи на деякий час не повертатимуть на вул. Кривоноса, а будуть їхати до вулиці Бережанської, Тролейбусної і далі по маршруту.

Планується, що вулиця Дружби для облаштування асфальту повністю перекриється у вихідні дні.

 

Заходи до Дня Незалежності та Дня міста у Тернополі

Четвер, 06 серпня 2015, 05:52

З нагоди відзначення 475-річниці Тернополя, Дня Державного Прапора та 24-ї річниці Незалежності Україні у місті відбудеться ряд заходів.

23 серпня у Тернополі заплановано провести урочисту церемонію освячення та підняття Державного Прапора України, відкриття першої дитячої художньої галереї «Палітра святкового міста» та Всеукраїнський фестиваль «Фольк – фест» на Співочому полі. Також до Дня прапора заплановано урочисто відкрити оновлений бульвар Дмитра Вишневецького.

24 серпня традиційно відбудеться покладання квітів до пам’ятників та пам’ятних знаків Тараса Шевченка, Ярослава Стецька, Ярослави Стецько, В’ячеслава Чорновола та Степана Бандери, а також на Театральному майдані відбудеться святковий концерт за участю народної артистки України Ніни Матвієнко, Євгенії Власової, Дмитра Андрійця, гурту «Дзвони» та інших естрадних виконавців.

У цей же день на масиві «Дружба» заплановане відкриття пам’ятника наймолодшому учаснику визвольних змагань тернополянину Славку Луцишину та урочисте відкриття парку «Здоров’я».

27 серпня відбудеться відкриття оновленого етноцентру при Тернопільській міській бібліотеці №4 для дорослих, урочисте відкриття спортивного майданчика на бульварі Данила Галицького, 28 та вручення премії ім. І.Франка.

День міста, 28 серпня. Відбудеться урочиста літургія до свята Успення Пресвятої Богородиці та 475-ї річниці міста Тернополя у храмі Успіння Пресвятої Богородиці, фестиваль з повітроплавання, розпочнеться чемпіонат Східної Європи з Аквабайку, поповниться Алея зірок. Також запланована презентація ювілейної монети, урочисте вручення Почесної таблиці Ради Європи, концерт музичних гуртів м. Тернополя «Одеон», «Лос Колорадос», «Джазова фіра» та багато інших.

У цей же день у парку «Національного відродження» відбудеться свято квітів, концерт переможців конкурс «ТаланТер» та виступи заслуженої артистки України Оксани Пекун та народного артиста України Віктора Павліка.

29 серпня продовжуватиметься фестиваль з повітроплавання, відбудеться відкриття екстрим-парку, фестиваль народного танцю «Червона калина», чемпіонат Східної Європи з Аквабайку та концерт тернопільських музичних гуртів.

30 серпня триватиме фестиваль з повітроплавання, свято народної творчості та чемпіонат Східної Європи з Аквабайку. Також цього дня відбудеться урочисте нагородження переможців чемпіонату з Аквабайку і гала-концерт музичних гуртів Тернополя та гурту «ONUKA»

Про час та місце проведення усіх заходів буде повідомлено додатково.

 

Спеціальна комісія вивчає причини та наслідки пожежі у центрі Тернополя

Четвер, 06 серпня 2015, 05:50

4 серпня о 22.45 год. на вул. Сагайдачного, 1 почалася пожежа торгово-офісної будівлі. На місце події прибули працівники ДСНС у складі майже 80 осіб, а також заступник міського голови Владислав Стемковський з представниками міської ради. Пожежу локалізували о 01:55, а о 03:04 – уже повністю ліквідували. Сьогодні відомо, що вогнем знищено приміщення загальною площею близько 750 кв. метрів на третьому, четвертому поверхах та перекриття.

У будівлі було дерев’яне перекриття, тому вогонь швидко розповсюджувався. Після поступлення інформації про пожежу, було повністю відімкнуто постачання електрики та газу у навколишні будівлі з метою уникнення небезпеки для життя людей. Відновити постачання газу та електрики планують до кінця дня, 5 серпня.

«Під час пожежі із сусідніх будинків були евакуйовані 48 мешканців, серед яких 12 дітей. Для цих мешканців ми, від міської ради, пропонували переночувати у готелі, проте ніхто не зголосився. Більшість людей поїхали до родичів, інша частина, після дозволу працівників ДСНС, повернулися у свої квартири, - розповідає Владислав Стемковський. - Травмованих внаслідок пожежі немає. Біля будівлі перебувала машина швидкої допомоги, однак, за словами медиків, до них зверталися люди лише із прохання поміряти тиск через хвилювання».

Причину загорання наразі вивчає спеціальна комісія ДСНС. А на розпорядження міського голови Сергія Надала створена інша комісія, яка буде вивчати збитки, які завдані мешканцям прилеглих квартир.

«Хочу зазначити, що дана будівля є пам’яткою місцевого значення, у якої лише довоєнний фундамент, - додає заступник міського голови. - Також у деяких ЗМІ з’явилася інформація, що нібито раніше мешканці будинку скаржилися у міську раду на наявність відкритого вогню у піцерії. Ми перевірили цю інформацію, проте таких скарг до нас не надходило. Були просто скарги людей щодо наявності поблизу їх помешкань закладів громадського харчування, але вони знаходилися у цих приміщеннях багато років, змінювалися лише власники».

Представники ДСНС зазначають, що усі пожежні гідранти були справні, а машини заправлені водою.

 
 

Повідомлення про прийняття працівників на роботу можна подавати в електронній формі

Середа, 05 серпня 2015, 09:01

Повідомлення про прийняття працівника на роботу можна подавати засобами електронного зв'язку з використанням електронного цифрового підпису. У зв’язку з набранням чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року №413 «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» платникам можна подавати повідомлення про прийняття працівника на роботу засобами електронного зв'язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронного підпису.

Ці документи подається аналогічно до схеми подачі інших електронних звітних даних згідно чинного законодавства.

Платники податків м. Тернополя та Тернопільського р-ну можуть отримати безкоштовні ключі електронного цифрового підпису у відділі реєстрації користувачів при ГУ ДФС у Тернопільській області за адресою: м.Тернопіль, вул. Білецька, 1, кім. 122, контактний тел. (0352) 23-53-61.

Відділ комунікацій Тернопільської об’єднаної ДПІ

ГУ ДФС у Тернопільській області

 

День відкритих дверей у ТОВ «Тервікнопласт»

Середа, 05 серпня 2015, 08:57

За ініціативи Тернопільського міськрайонного центру зайнятості відбувся День відкритих дверей на виробництві товариства з обмеженою відповідальністю «Тервікнопласт», яке знане в Україні під торговою маркою «Вікнар’off». У заході взяли участь директор обласного центру зайнятості Петро Химейчук, директор Тернопільського МРЦЗ Анатолій Куриляк, 31 безробітний тернополянин, у тому числі й 7 учасників АТО та 5 інвалідів.

Відкрив захід директор обласного центру зайнятості, який розповів присутнім про те, що служба зайнятості Тернопільщини дбає, аби роботодавці якнайшвидше знайшли потрібних працівників, а шукачі роботи – прийнятні місця праці та зазначив, що подібні заходи також спрямовані на формування позитивного іміджу підприємств, дають можливість безробітним безпосередньо на виробництві ознайомитись із робочими місцями, особливостями праці, вимогами до робітників.

- На підприємство за сприянням міськрайонного центру зайнятості цьогоріч уже працевлаштовано 27 осіб з числа безробітних, - додав директор МРЦЗ. – Служба зайнятості може організувати підготовку необхідних працівників як на самому виробництві, так і в центрах професійно-технічної освіти ДСЗУ.

- Сьогодні компанія «Вікнар’off» – один з найбільших виробників металопластикових конструкцій в Україні. Завод площею 12 тис. кв. м. у місті Тернополі виготовляє на місяць понад 50000 виробів різних типів: вікна, балконні та вхідні двері, балконні скління, конструкції складної конфігурації, - розповів про товариство його директор Володимир Бліхар. - Для їх виготовлення використовуються високоякісні матеріали найбільш відомих європейських виробників – профілі Aluplast (Німеччина),Viknaroff (Україна), фурнітура FUHR, Siegenia-Aubi (Німеччина), Accado (Туреччина), скло Guardian (Німеччина), Pilkington (Британія) тощо. Виготовляються конструкції на високотехнологічному німецькому та австрійському обладнанні. Уся продукція «Вікнар’оff» проходить багаторівневий контроль, що дозволяє зберігати її якість на максимально високому рівні та відповідати вимогам ДСТУ і європейським стандартам.

Директор «Тервікнопласт» також розповів про перспективи розвитку підприємства, умови праці та її оплати, соціальне забезпечення працівників.

Начальник відділу кадрів товариства Віктор Олійник поінформував про те, що на підприємстві є вільні робочі місця для 10 монтажників-складальників металопластикових конструкцій та вантажників у т.ч для інвалідів, організовано стажування працівників, зарплата 2,5-5 тисяч грн, є гуртожиток, оплачуються лікарняні, є можливість довезення до мікрорайону міста, де розміщені цехи.

Цікавою для відвідувачів була й екскурсія підприємством, адже вони побачили весь процес виробництва: від складів комплектуючих до готової продукції; поспілкувалися з працівниками; наочно ознайомилися із умовами праці.

Представники роботодавця провели співбесіди із тими, хто зацікавився пропозиціями роботи. На даний час вирішується питання працевлаштування 10

безробітних після попереднього стажування у роботодавця безпосередньо на робочому місці.

 

Тернопіль увійшов у рейтинг міст із найгіршими дорогами

Середа, 05 серпня 2015, 08:17

Все частіше у Міністерстві інфраструктури України говорять про крайню необхідність якісних ремонтів доріг, прозорих тендерів на будівництво шляхів із залученням іноземних компаній, незалежним моніторингом та громадським контролем якості виконання будівельних та ремонтних робіт на автошляхах України.

За даними сайту Navizor.com було складено рейтинг найбільших міст України із найгіршою якістю доріг. Завдяки незалежним оцінкам автомобілістів та небайдужих громадян, вдалося зібрати об’єктивну інформацію про реальний стан доріг в обласних центрах України.
44

Файне місто Тернопіль має «не дуже файні» дороги, так як за оцінками користувачів сервісу, більше 40% доріг у Тернополі знаходяться у критичному стані.

Представляємо вам рейтинг міст із найгіршими дорогами:

 1. Черкаси – 45.71% доріг у критичному стані;
 2. Полтава – 40.93% доріг у критичному стані;
 3. Тернопіль – 40.30% доріг у критичному стані;
 4. Харків – 37.62% доріг у критичному стані;
 5. Ужгород – 36.45% доріг у критичному стані;
 6. Луганськ – 35.57% доріг у критичному стані;
 7. Дніпропетровськ – 30.20% доріг у критичному стані;
 8. Херсон – 28.20% доріг у критичному стані;
 9. Кіровоград –  28.09% доріг у критичному стані;

10.  Запоріжжя – 25.03% доріг у критичному стані;

11.  Хмельницький – 28.63% доріг у критичному стані;

12.  Миколаїв – 27.60%   доріг у критичному стані;

13.  Суми –  24.10% доріг у критичному стані;

14.  Чернігів – 23.97% доріг у критичному стані;

15.  Чернівці – 23.38% доріг у критичному стані;

16.  Луцьк – 21.96% доріг у критичному стані;

17.  Львів – 20.89% доріг у критичному стані;

18.  Івано-Франківськ – 19.20% доріг у критичному стані;

19.  Київ – 16.62%   доріг у критичному стані;

20.  Житомир – 14.97% доріг у критичному стані;

21.  Одеса – 14.86% доріг у критичному стані;

22.  Вінниця – 13.40% доріг у критичному стані;

23.  Сімферополь – 10.22% доріг у критичному стані;

24.  Рівне – 8.09% доріг у критичному стані;

35ac72e1c120b87233693918234ccae2

По статистиці доріг Донецька, в силу обставин, що склалися, поки що зібрано недостатньо інформації.

Потрібно докласти зусиль та покращити стан дорожнього покриття у Тернополі, адже гарні дороги – це запорука успішного розвитку міста.

Сподіваємося, політики дійдуть згоди та зможуть змінити стан доріг у місті та в Україні у кращу сторону.

А ви ж поки оцінюйте дороги, якими їздите та полегшіть життя іншим водіям.

За даними сайту navizor.com – навігатор кращими дорогами України!

Нагадуємо, що раніше сервіс Navizor випустив перший у світі мобільний навігатор Navizor beta, який прокладає автомобільні маршрути із врахуванням якості доріг.

Завантажити навігатор для Android можна тут: https://goo.gl/FuUZEr

 

Інфографіка:

https://infogr.am/reiting_oblasnih_tsentrv_ukrani_z_kritichnim_stanom_dorg

 

Контактна інформація:

Андрій Хомин

+380662822211

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

www.navizor.com

 

На медицину Тернополя не вистачає 23 мільйони

Середа, 05 серпня 2015, 07:09

Для завершення фінансового року галузі охорони здоров’я міста не вистачає 23 млн. грн. Коштів бракує як на виплату заробітної плати, так і на енергоносії.

 - У попередні роки фінансування галузі відбувалося з державного бюджету за формулою на одного жителя. У цьому році - за медичною субвенцією, - каже начальник відділу медичного забезпечення Ростислав Левчук. - Уже традиційним стало таке негативне явище, як дефіцит бюджету. Цього року він збільшився у зв’язку з приєднанням до мережі залізничної лікарні. Бюджет на 2015 рік формувався ще у 2014 році. Тоді про таке приєднання ще нічого не було відомо. В результаті у ході виконання бюджету довелося вносити корективи та зміни.

На момент прийняття бюджету дефіцит становив більше одного місяця. У зв’язку з проведенням індексації та збільшенням цін на енергоносії, він зріс до 23 млн. грн.

- Заклади охорони здоров’я працюють у режимі жорсткої економії. При цьому завдання збереження усіх стандартів надання допомоги залишаться незмінними, - каже пан Левчук.

Відділ охорони здоров’я ТМР  неодноразово звертався у Міністерство охорони здоров’я, Міністерство фінансів та обласні структури. Ця проблема відома вищому керівництву держави. Очільники країни констатують її існування, але шляхів вирішення наразі не пропонують.

Джерело: gazeta1.com

 

Центр підтримки підприємницьких ініціатив допоможе соціальній адаптації тимчасово переміщених осіб

Вівторок, 04 серпня 2015, 08:16

У Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості відбулась робоча зустріч директора центру Анатолія Куриляка, представників Тернопільської міської ради та Фонду розвитку громадських організацій «Західноукраїнський ресурсний центр». Зустріч пройшла в рамках діяльності Центру підтримки підприємницьких ініціатив, що діє у міськрайонному центрі зайнятості.

«За сприяння Тернопільської міської ради Західноукраїнський ресурсний центр розпочинає проект, основною метою якого інтеграція в суспільство внутрішньо переміщених осіб через проведення тренінгів з самозайнятості, професійне навчання, перепідготовку внутрішньо переміщених осіб та грантовий супровід у рамках програми з виплатою коштів для започаткування бізнесу», - наголосив президент Західноукраїнського ресурсного центру Василь Полуйко.

Оскільки даний проект передбачає надання початкового капіталу для бізнесу внутрішньо переміщеним особам, які перебувають на обліку у центрі зайнятості, то для навчання переселенців Анатолій Куриляк запропонував використовувати приміщення Центру підтримки підприємницьких ініціатив.

Під час зустрічі також йшлося про те, що у рамках проекту ЄС «Соціальна адаптація тимчасово переміщених осіб у м. Тернопіль» планується відкриття 5 додаткових груп у дитячих дошкільних виховних закладах міста та створення робочих місць для працевлаштування переселенців.

Бажаючих долучитись до даного проекту за більш детальною інформацією про можливість організації самозайнятості та надання робочих місць жителям східних областей запрошують звернутись у Тернопільський міськрайонний центр зайнятості за адресою: м. Тернопіль, вул. Текстильна, 1-б.

 

У Тернополі оголошується конкурс патріотичних букетів «Героям АТО»

Вівторок, 04 серпня 2015, 07:40

Традиційно у Тернополі на День міста, 28 серпня, відбудеться загальноміський огляд-конкурс букетів та квіткових композицій. Цього року конкурс приурочили Героям АТО. Відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій Надал.

Як вказано у документі, метою заходу є вшанування пам’яті Героїв АТО, які загинули за єдність і  цілісність  України, підтримки патріотичного та бойового духу Української армії.

До участі в огляді-конкурсі запрошуються організації, установи, комунальні підприємства, заклади освіти незалежно від форм власності і без обмеження кількості учасників та окремі громадяни. Переможців обере спеціальна комісія за критеріям розкриття теми, художнє оформлення та цілісність композиції, оригінальність рішення та відтворення ідеї, творчий підхід до виконання, складність техніки, патріотична тематика тощо.

Переможці огляду-конкурсу нагороджуються цінними призами, подарунками та подяками міського голови. Композиції можна буде побачити 28 серпня у парку «Національного відродження».

 

У Тернополі триває дитячо-юнацький марафон «Я- українець, я-патріот»

Вівторок, 04 серпня 2015, 07:39

Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту проводить дитячо-юнацький марафон «Я- українець, я-патріот», присвячений новітнім героям України до Дня Незалежності.

В рамках марафону для найменших тернополян організовують майстер-класи з виготовлення паперових квітів кольорів національної символіки в техніці орігамі. Нещодавно такий майстер клас на тему «Квітка миру і надії» відбувся в Тернопільській обласній бібліотеці для дітей, що на вул. Коперника, 17.

Усі присутні були запрошені до участі у благодійному ярмарку виготовлених квітів, який проходитиме 24 серпня на День Незалежності, а зібрані кошти будуть передані Логістичному центру допомоги бійцям АТО.

 

На кого рівнятися молодим українцям

Понеділок, 03 серпня 2015, 09:57

Hallo von Deutschland, або На кого рівнятися молодим українцям

Німеччина завжди вважалася багатою і прогресивною країною. Від Карла Великого й Священної Римської Імперії до німецького князя Отто фон Бісмарка, нацизму, зведення й руйнування Берлінської стіни Німеччина вплинула на Європу, як ніяка інша держава. Вона також дала світові людей, яким вдалося його перевернути, серед них – Адольф Гітлер, Альберт Ейнштейн, Фрідріх Ніцше, Еммануїл Кант, пише Моя газета

Про політичну владу, особливості медицини та інші сторони німецького життя розповіла Ірина Махно, випускниця Тернопільського національного економічного університету.
-рина Махно

– Ірино, як ви потрапили до Німеччини? І якими були перші враження про цю країну?

– Вперше я познайомилась з Німеччиною на І курсі навчання в університеті. Україно-німецький економічний факультет відкривав великі можливості та перспективи, але потрібно було на високому рівні володіти мовою. Дуже важко давалось вивчення двох іноземних мов, оскільки в школі викладали тільки англійську. Історія Німеччини, бізнес-курс, граматика, країнознавство – все було настільки цікаве і нове, що опускати рук не хотілося. Після другого року навчання я зрозуміла: щоб краще вивчити мову – треба нею жити. З того часу почалась моя перша реальна подорож у країну, яку я два роки поспіль вивчала на парах. Улітку 2008 року я стала учасником програми Аupair. Вона дала можливість 1 рік жити в найбагатшій землі Німеччини – Баварії. Відвідуючи школу та проживаючи в німецькій сім’ї, мені дуже не хотілося повертатися додому. Порядок на вулицях, чистота, охайність, привітливі люди, швидкі автобани, високий рівень освіти й культури додавали все більше натхнення вивчати мову і культуру країни, шукати можливих варіантів продовження навчання за кордоном. Найбільше вражали мене новорічні та різдвяні приготування, ярмарки. Архітектура міста Дрезден, його чарівні околиці, які часто називають «німецькою Швейцарією», а також славнозвісне місто Мюнхен, заводи ВMW та Porsche… Словом, що тут розповідати – все це треба просто бачити.

Рейхстаг - будинок парламенту у Берл¦н¦

– Чим відрізняється німецький менталітет від українського?

– Наведу всього лишень один приклад і ви все зрозумієте. Моя подруга знайома часто позичала серед тижня машину у свого друга, а на вихідні її повертала. Машина високого класу, ВMW, червоний кабріолет! Одного разу, припаркувавши її, подруга пішла у своїх справах, а повернувшись, побачила, що машина побита. Вона була в розпачі – машина ж не її, ще й така дорога! Але раптом підбігають люди і кажуть: «Ми вас дочекалися. Не переживайте, ми бачили хто це зробив і записали номер його машини». Таким чином поліція змогла знайти винуватого, який хотів уникнути покарання.

Загалом німці дуже правильні люди. Коли хтось порушує правила чи закони, в них спрацьовує сигнал «nono», тобто «неправильно». Тому й порядок у Німеччині всюди.

– Тобто місцеві жителі легко йдуть на контакт з іноземцями? Більшість із них знають про Україну, як державу?

– Німці доброзичливі люди. Якщо колись щось запитувала, то одразу цікавились, звідки я і тоді відповідали. З тим проблем у них немає. Раніше про Україну знали не всі, багато думали, що це Росія. Але коли дивилися на карту, то дивувалися, що наша держава така велика.

Багато німців намагаються розвивати свій бізнес в Україні, але говорять, що в цьому плані наша держава наразі безперспективна.

– Які життєві цінності є пріоритетними для цих людей?

– Офіційно в Німеччині неділя вважається днем сім’ї. Цього дня закриваються всі магазини для того, щоб сім’я могла зібратися разом. Вони не йдуть зранку до церкви, як у нас це прийнято роботи, а збираються на сніданок у кафе. Коли я жила в німецькій сім’ї, вони одразу запримітили, що все таки для українців релігія важливіша.

Багато сімей живуть, не перебуваючи у шлюбі, та навіть офіційно не розписані. У них вже є діти, і вони по 10 років живуть разом, але вважаються «хлопцем» і «дівчиною». Це зумовлено тим, що процес розлучення тут дуже дорого коштує. Таким чином вони себе «страхують». Мабуть, цим пояснюється їхня меркантильність.

А ще жителі західної частини Німеччини вважають падіння Берлінської стіни трагічним днем в історії, бо після цього західна частина «тягне» за собою східну.

Любл¦н_-нститут Ма𦬠Кюр¦

– Які соціальні допомоги надає держава? Як влада підтримує молоді сім’ї?

– Німеччина – соціальна держава. Людвіґ Ергард запровадив соціально-ринкову економіку, гаслом якої було – «Добробут для всіх і соціальна справедливість». Ця система працює й понині. У Німеччині найрозвиненіша соціальна мережа, яка стала прикладом для багатьох європейських країн.

Соціальна система Німеччини охоплює такі виплати:

– допомога на дітей – 154 євро на місяць, а починаючи з 4 дитини – 179 євро. Гроші виплачуються, поки дитині не виповнилося 18 років;

– податкові пільги або забезпечення прожиткового мінімуму для непрацездатних та пенсіонерів.

Ці виплати фінансує державний бюджет на найвищому рівні. Крім щомісячної допомоги на кожну дитину, ще існує одноразова допомога при народженні дитини, дотації на дітей при покупці або будівництві житла, допомога при оренді житла. Держава також бере на себе видатки з утримання дітей у дитячих садках і школах, а також частково навчання у вищих навчальних закладах. Крім фінансових пільг, матері та татусі мають право працювати неповний робочий день. На жаль, дуже багато емігрантів (особливо турки, а також представники колишнього СРСР), які давно живуть у Німеччині, зловживають соціальним захистом держави і більшу частину свого життя не працюють.

– Чи існує в країні проблема безробіття? Чи важко знайти місцевому жителю роботу?

Звичайно, безробіття в країні існує, але проблемою назвати це не можна. За останній рік рівень безробіття в Німеччині знизився до мінімального – 6,8%. Знайти роботу у сфері обслуговування місцевим жителям та іноземцям неважко. Якщо шукати на вищому професійному рівні, то велике значення має диплом. У всьому світі дуже цінується освіта, здобута в Німеччині. Самі німці вищу освіту здобувають переважно у Західній Німеччині, не зважаючи на те, що вона платна. У Східній Німеччині освіта залишилася безкоштовною.

Для роботодавця найважливішими є твої особисті якості, життєві цілі та спосіб мислення. З особистого досвіду впевнено говорю, що більшість українських студентів, які мають німецьку освіту, знаходять роботу.

 

– Як німці ставляться до своєї роботи? Чи існує в країні хабарництво?

Німці взагалі-то великі кар’єристи. Хто вже пішов вчитися в університет, то робить все по-максимуму. Середньостатистичний німець мріє купити будинок, машину, поїхати на відпочинок до Туреччини, Італії, Австрії, а якщо є більше грошей – до Франції. Але заробити «більше грошей» нелегко, потрібно дуже сильно потрудитись, допізна затриматись на роботі та ще до початку робочого дня почати працювати. Вони дуже пунктуальні, дисципліновані, толерантні і з повагою ставляться до працівників нижчого рангу. Також німці відповідальні, дорожать своєю роботою. Багато з них працюють не в тому місті, де живуть. Декому потрібно добиратися 2-3 години до роботи, а дехто взагалі лишень на вихідні приїжджає додому.

Вимоги до працівників високі, але не обов’язково мати досвід роботи, велику роль відіграє вміння спілкуватися, ерудованість, ініціативність тощо.

Про хабарі я не чула жодного разу і з таким явищем у цій країні не стикалася. У свою чергу німці дуже дивуються нашій корумпованості та висміюють її. Проте у них велику роль відіграють зв’язки і знайомства. Якщо у вас хороша репутація і ви рекомендуєте когось на роботу чи практику, то у цієї людини великі шанси отримати робоче місце.

– Ірино, а як щодо медичних послуг?

– Німеччина – це країна, яка має один із найвищих рівнів витрат на охорону здоров’я у світі, це приблизно 10% ВНП. Висока якість медичних послуг перетворила її на світового лідера з медичного туризму. Можливість вільно обирати лікаря, короткі черги, цілодобове медичне обслуговування і висока якість медичних послуг – все це приваблює іноземців. Самі ж німці дуже цінують своє здоров’я, тому практично всі застраховані. Свого часу Отто фон Бісмарк запропонував обов’язкове страхування держслужбовців, тим самим вивівши дану проблему на загальнодержавний рівень. Відтоді страхування держслужбовців та їх сімей є обов’язковими. Існує певна сума річного доходу, при якій необхідна страховка. Минулого року вона становила 44100 євро. Якщо ваш дохід дорівнює їй або більший від неї, то ви самі вирішуєте, чи потрібне вам медичне страхування.

Існує майже 250 страхових компаній. Яку із них обрати – ваше рішення. Застрахувавшись, основні медичні послуги отримуєте безкоштовно, але існують і неосновні, наприклад, стоматологічні. Похід до дантиста може бути дуже дорогим, страховка покриває лише частину витрат. Все залежить від виду страховки, якщо страхові внески були мінімальні, то доведеться більшу частину виплачувати із власного бюджету.

Практично всі медикаменти потрібно купувати за приписом лікаря, вільно купити неможливо навіть протигрибкові мазі для ніг. Досить примітивний приклад, але це факт.

Мені доводилось кілька разів побувати у лікаря, маючи обов’язкову студентську страховку, тож великих затрат не мала. Якщо для лікування потрібні дуже дорогі медикаменти, то їх покриває страховка, а якщо дешеві, то ви самі купуєте. Загалом я не боялася хворіти у Німеччині (сміється).

– Чи задоволені місцеві жителі владою?

– Влада завжди залишається владою і якою б хорошою вона не була, завжди є темні сторони і недоліки, завжди є прихильники і невдоволені. Ангела Меркель – федеральний канцлер Німеччини з 2005 року. За час її правління змінилося три президенти. З кожним роком збільшується кількість людей, яким не до вподоби спосіб керування державою. У Меркель все менше прихильників, але вона досі залишається найвпливовішою серед політиків Європи.

Коли я розповідала місцевим жителям про нашу владу, про корупцію, хабарі, злочини і недоторканність депутатів, вони відразу ж переставали висловлювати невдоволення і, думаю, в глибині душі гордилися своїм становищем і своєю владою. Дивувалися нашим пенсіям та зарплатам, цікавились, як люди виживають на такі гроші і просто мовчки співчували. В них середньостатистичний шкільний учитель отримує 4900 євро в місяць, поліцейський – 3400, продавець – 1900, повар – 2900, медсестра – 3100. Загалом середня зарплата у Німеччині становить 3200 євро в місяць. Тому у свідомості німців не вкладаються наші реалії, коли вчителі стають продавцями на ринку, коли лікарі без «належної подяки» стають недбалими й безвідповідальними, а органи, які повинні захищати людей, діють проти них…

– Крім Німеччини, ви відвідували США, Францію та Італію. У якій країні бачите своє майбутнє?

– Попри всі недоліки та владу нашої держави, я бачу своє майбутнє в Україні. Звичайно, потрібно починати з маленького і з роками все буде. Хто налаштований позитивно та йде до цілі, той обов’язково досягне успіху. Інколи важко зрозуміти тих, хто зрікається своєї Батьківщини, тут все таке рідне. Коли проживаєш довший час закордоном і в тебе складний період у житті чи хворієш – одразу хочеться додому, нехай в гірші умови, нехай на меншу зарплату, але до близьких людей та друзів, до сім’ї. Хочеться в те місце, де тобі комфортно і де тебе розуміють.

 

Pozdrowienia z Polski,

або Чому українці шукають освіту в сусідів

У польському Любліні на вулицях чи в кафе часто чути українську мову. І це не лише туристи, яких тут не бракує. Багато хто з України приїжджає сюди на закупи. У 400-тисячному місті аж десять величезних торгових центрів (на кшталт наших «Подолян»), одинадцятий, найбільший, добудовується. Але Люблін, окрім любителів шопінгу, останніми роками окупували студенти з України. Цього року сюди приїхала вчитися рекордна кількість наших молодих людей. А вчитися тут є де. Люблін називають «містом студентів». І в кожному люблінському вузі нині вчаться українці. Тільки в одному Університеті Марії Кюрі-Склодовської нині навчається близько тисячі студентів з України!

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 95

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 95

З Денисом я познайомилася в одному з готелів Любліна. Він працює офіціантом. Коли почув українську мову, сам підійшов до нас. Розговорилися. Денис родом з Бердичева. У Любліні закінчив соціологічний факультет Католицького університету ім. Івана Павла ІІ. Має Карту поляка, яку отримав ще в 2005 році. Тоді їх тільки-но почали видавати. У Польщі студенти з України, які мають Карту поляка, вчаться безкоштовно, та ще й отримують близько 900 злотих стипендії. Денис вчився безплатно, але не тому, що мав Карту поляка, а завдяки стипендії, яку йому надав Фонд Івана Павла ІІ (діє у Любліні). Про фонд дізнався від знайомого, який завдяки йому тут вчився. Денис ходив на спеціальні курси. За результатами курсів фонд й відбирає стипендіатів. До речі, Польща пропонує понад два десятки стипендіальних програм.

У Любліні Денис з 2009 року. Університет закінчив цього літа. Знайти роботу за фахом наразі не зміг. Кілька місяців працював у страховій компанії, але мав мало клієнтів, а відтак і мало грошей, то пішов в офіціанти. Заробляє на місяць 1500 злотих. Якщо є преміальні, то й 1800 може отримати. Живе наразі в університетському гуртожитку, тож за житло платить недорого – 380 злотих на місяць. Про роки навчання згадує тепло. Каже, ставлення поляків до українців доброзичливе. Як викладачів, так і студентів. Запитую його, чи правда, що оскільки останнім часом українських студентів відчутно побільшало, дехто з поляків нарікає, мовляв, займають їхні місця? Денис погоджується, що українців стало більше. Причому, якщо раніше приїжджали здебільшого молоді люди із Західної та Центральної України, то цього року багато східняків.
Любл¦нський замок

«Дехто в такий спосіб втікає від армії, – каже. – Але є і такі, що справді хочуть здобути добру освіту. Це переважно діти заможних батьків, які мають свій бізнес в Україні та мріють, щоб діти в перспективі ним керували за європейськими стандартами». Східняки не мають Карти поляка, тож за навчання платять за повною програмою. В середньому це дві тисячі євро на рік. Але цього року, після Майдану і подій на Сході, польські вузи пішли українським студентам назустріч. Наприклад, Університет Марії Кюрі-Склодовської знизив платню за навчання для українців до 1250 євро.

Студентам зі сходу України важче адаптуватися, ніж західнякам. Найбільша складність – мова. Вони українською добре не володіють, не те що польською. Це дратує багатьох поляків. Їм не подобається, що українців приїхало так багато. Нарікають, що займають місця у гуртожитках, викладачі до них більш поблажливі. «Незабаром українська мова стане мовою викладання», – іронізує один польський студент з Любліна. Про це, зокрема, написали у «Газеті Виборчій».

Генеральний консул України у Любліні Іван Грицак у розмові з кореспондентом «Високого Замку» спростовує антиукраїнські настрої польських студентів. Каже, якщо невдоволення є, то це хіба поодинокі випадки.

За словами пана Грицака, українська молодь, що тут вчиться, якнайшвидше прагне адаптуватися, стати частиною польського суспільства. «У них тут швидко притуплюються національні почуття, – нарікає генконсул. – Ми закликаємо їх створювати у своїх вузах, на факультетах, українські осередки, щоб була можливість частіше зустрічатися, спілкуватися між собою, підтримувати українські традиції, культуру. Але вони цього робити не хочуть. До роковин Голодомору в Україні Консульство організувало акцію, купили 500 свічок і просили, щоб молодь прийшла їх потримати. Прийшло заледве 70 людей…»

Щодо збільшення кількості студентів, то, за словами пана консула, справді останнім часом сюди їде вчитися багато молоді зі Східної України. «Не виключаю, що частина хлопців таким чином втікає від армії, – каже Іван Грицак. – Такі, як правило, погано вчаться, трапляється, підробляють собі оцінки у «заліковці»… Тобто приїхали до Любліна не вчитися, а перебути. Це обурює ректорів польських вузів. Але переважна більшість українців втікає від «чудової» системи освіти в Україні, де за десять доларів можна скласти залік, а за п’ятдесят – іспит. Як наслідок, випускаємо дурнів з українських вишів. Основний мотив української молоді, яка їде вчитися за кордон, – бажання здобути якісну освіту».

Коли прощалася з Денисом, запитала, чи не планує повернутися в Україну? Не планує. Хоче жити і працювати у Польщі. Можливо, переїде в інше місце. Мріє про Вроцлав. Каже, там і роботу знайти легше, і платять краще. Запитую, чому в Україну не хоче повертатися. Відповідає коротко і без сентиментів: «Не бачу жодних перспектив».

15 тисяч українців зараз вчаться у Польщі. Це вже більше, ніж у Німеччині, яка досі посідала 1-ше місце за кількістю студентів з України.

Перли ЗНО-2015,

або Чому молодь втікає закордон

Більшість українських студентів (69%) хотіли б навчатися за кордоном, свідчать данні опитування фонду «Демократичні ініціативи».

Як нагадують соціологи, у 2011 році отримати освіту в інших країнах хотіли б лише 55% студентів.

Основна перешкода навчанню за кордоном – нестача коштів (на це вказали 71% студентів, у 2011 році було 52%) та недостатнє знання іноземних мов (37,5%, у 2011 році – 34%).

Найбільше бажають поїхати на навчання за кордон студенти, що навчаються за технічним профілем – майже 80%.

Найбільш серйозними проблемами вищої освіти, які потребують першочергового вирішення, більшість студентів вважає невизнання дипломів більшості вітчизняних ВНЗ у світі (51%), невідповідність викладання вимогам ринку (41%), корумпованість викладацького складу ВНЗ (39%), низький рівень якості освіти в українських ВНЗ, у порівнянні зі світовим рівнем (32%).

На користь вищесказаного свідчать цьогорічні результати ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання) з української мови і літератури. Такого провалу в Україні не очікував ніхто. Абітурієнти винуватять вчителів, вчителі – абітурієнтів, а ті, хто розумніший за перших і других, вже давно виїхали з країни в пошуках справжньої освіти.

Пропонуємо низку «перлів» із творів-роздумів випускників на тему «Чи варто прислухатися до думки оточення?» (авторська орфографія збережена):

– Мина Мазайло змінив своє прізвище на більш російське – Мазайленко.

– …виникають постійні сварки між собою.

– Сковорода одного разу женився, але таки втік, бо свобода – понад усе.

– Як виховають дитину, таку людину й получать у соціумі…

– Людина повинна думати своїми місками і не піддаватися на провокації.

– Я важаю, що людина дослуховуватися до оточення. Наприклад: як вона вбрана, нема ніде, грязи на одягу, дирок та інш.

– Якби мені друзі не сказали, що не треба татуївати, я б уже була з кольоровими татуїровками.

– Так моральна частина людини померає.

– Гравікомедія.

– Людина в самоті – це якась істота.

– Хрестові похіди.

– Його дочка Марися і друг сім’ї Микола.

– Існує багато видів людей, але більшість з них належить до соціуму.

– Я переконаний, що людина повинна сама ганьбитися, не дозволяючи робити це іншим.

– Чіпка Вареник прагне бути місцевим авторитетом.

– Людина живе в суспільстві більше 4-х тисячоліть. За цей час вона стала соціальною твариною. Тепер вона не як дика тварина, що живе тільки для себе, вона живе для інших. Наприклад, людина жила собі, раділа, але чавкала дуже голосно за столом і навіть не здогадувалась, що це гидко, бридко, негігієнічно.

– Наша скарбниця літератури говорить…

– Катерині забороняли гуляти з москалями, бо вони ненадійні й брехливі.

– Шевченка викупили з кріпатства і послали в правильному напрямку.

– Вживати шкідливі звички – добре і приємно.

– Мавці стало некомфортно.

– У кожного є своя потребність.

– Є чоловіки з професією військового-дальнобойщика.

– Ще людині потрібна «друга половина», бо вона повинна робити потомство.

– Кожен хоче мати чоловіка чи жінку, я іще не знаю.

– Мені рокимендують…

– На прикладі Т.Шевченка, що в давні часи заможні люди не думали про бідних, це видно з його слів: «Якби ви знали, паничі, що люди роблять уночі».

– Не забувайте, що ви індивідуальність і маєте свою думку і свої аналізи.

Від такої «освіченості» дійсно хочеться втікати. І не важливо, чи це буде Німеччина, як у випадку з Іриною, чи Польща, як у випадку з Денисом, головне – подалі від наших «розумників».

 

Підготував Адам Стрижнюк

 

Ветеранам АТО вперше надали право самостійно обрати собі країну протезування

Понеділок, 03 серпня 2015, 09:51

Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників Антитерористичної операції (далі - Служба) та Мінсоцполітики  погодили суми в 1 032 907,50 грн. та 1 057 706,00 грн. на протезування  двох воїнів АТО в Італії. Це вперше, коли такі суми було погоджено для протезування українських воїнів за кордоном.

«Воїни захищають нашу Вітчизну на Сході країни, а ми їх права – у владних кабінетах, - зазначає Ірина Сисоєнко,  заступник голови Комітету ВР України з питань охорони здоров’я. На сьогодні з Державного бюджету України виділено 150 млн гривень на протезування воїнів АТО за кордоном. Розпорядником бюджетних коштів є Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників Антитерористичної операції (далі - Служба).  Однак з початку року зі 150 млн бюджетних гривень Службою було використано лише 609 тисяч. Зважаючи на те, що збір необхідних документів для протезування та їх розгляд Службою за процедурою складає майже півроку, є побоювання в тому, що ці кошти повернуться до Державного бюджету України, а багато воїнів втратить можливість отримати протезування за кордоном. Цього ми допустити не можемо, тому відстоюємо право кожного, хто звернувся за протезуванням до Служби».

На сьогодні  протезування потребує значна кількість учасників АТО. Однак чи отримають вони протези до кінця року залежить від волі чиновників Мінсоцполітики та Служби. Однак,  те що, вищевказані суми вже виділені, вселяє надію багатьом бійцям, як і їх право на вибір фірми виробника протезу.

«До цього часу українським бійцям пропонувались протези німецького підприємства ОТТОВОСК. Однак я вважаю, що бійці, які захищаючи Україну втратили органи руху мають право вибору. Два бійця, яким необхідне протезування обрали собі протези італійського виробництва і держава має їм ці протези сплатити, навіть якщо вони коштують на 200 тис більше ніж протези Німецького виробника. Вважаю, що бійці самі повинні обирати протези, які вони хочуть, а не отримувати ті, які їм нав’язують.» - зауважив Анатолій Свирид(кіборг з позивним Спартанець), член Наглядової ради ГО «Координаційний центр допомоги воїнам АТО».

Тож, сьогодні, завдяки спільним зусиллям депутатського корпусу та громадськості, 10 серпня 2015 року 2 бійця вже відлітають на протезування до Італії.

Нагадаємо, фінансування протезування воїнів АТО було збільшено постановою КМУ  № 465 від 8 липня 2015 року.  Постановою передбачено збільшення розміру грошової допомоги учаснику антитерористичної операції на протезування (ортезування) однієї кінцівки за кордоном з 500 до 900 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних оcіб.

 

Якщо, вийшовши заміж, ви поміняли прізвище, то не забудьте звернутися до податкової інспекції

Понеділок, 03 серпня 2015, 08:26

Фізичні особи - платники податків, у разі зміни даних, таких, як адреса чи прізвище, які вносяться до Облікової картки чи Повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків), зобов'язані подавати податковим інспекціям відомості про такі зміни, протягом місяця з дня їх виникнення шляхом подання Заяви за формою № 5ДР (додаток 11) або за формою № 5ДРП (додаток 12) відповідно.

Фізичні особи подають дані Заяви особисто або через законного представника чи уповноважену особу до податкової інспекції за місцем проживання, у разі зміни місця проживання - до інспекції за новим місцем проживання, або за місцем отримання доходів.

Для заповнення Заяви використовуються дані документа, що посвідчує особу громадянина, та інших документів, які подаються у разі зміни таких даних.

Якщо зазначені документи видані не українською мовою, необхідно подати засвідчені в установленому законодавством порядку переклади цих документів українською мовою (після пред'явлення повертаються) та їх копії.

Внесення змін до Державного реєстру та окремого реєстру Державного реєстру здійснюється протягом п'яти робочих днів від дня подання Заяви до податкової інспекції за місцем проживання фізичної особи. У разі звернення до інспекції за місцем отримання доходів строк внесення змін до Державного реєстру може бути продовжено до десяти робочих днів.

У разі виявлення недостовірних даних або помилок у поданій Заяві фізичній особі може бути відмовлено у внесенні змін чи видачі документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, або внесенні відмітки до паспорта.

У Заяві в обов'язковому порядку зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта).

Заява про зміну даних, які вносяться до Облікової картки, стосовно фізичної особи, яка не досягла шістнадцяти років або є неповнолітньою і ще не отримала паспорта, подається одним з батьків (усиновителем, опікуном, піклувальником) за наявності документа, що посвідчує його особу, та свідоцтва про народження дитини.


Відділ комунікацій Тернопільської об’єднаної ДПІ

ГУ ДФС у Тернопільській області

 

Учасники фестивалю «Дзвони Лемківщини» вшанували Героїв АТО та «Небесну сотню»

Понеділок, 03 серпня 2015, 07:46

Міський голова Тернополя Сергій Надал взяв участь у фестивалі «Дзвони Лемківщини», що проходить в місті Монастириська на Тернопільщині. Щорічно на два дні урочище Бичова перетворюється на містечко лемківської культури. У ці дні творчі колективи з різних куточків України та з-за кордону прославляють Лемківщину. Лемки зі всього світу з’їжджаються сюди, щоб запалити ватру, зустрітись, помолитись разом, поспівати пісень, поговорити, помріяти разом про майбутнє і згадати про минуле.

Цього року головною темою зустрічі Лемків є вшанування пам'яті трагічної роковини – 70-ї річниці депортації та новітніх Героїв України. Під час фестивалю відбулося нагородження учасників АТО, а представники влади та громадськості покладанням квітів до пам’ятника Т.Г. Шевченка вшанували загиблих Героїв АТО та «Небесну сотню».

Виступаючи перед багатотисячною публікою на відкритті фестивалю очільник Тернополя Сергій Надал зауважив, що зустріч у товаристві лемків, що прибувають з усіх куточків світу, дає відчуття незнищенності наших святих прадавніх традицій.

«Тернопільська міська рада є у постійному контакті з лемківською громадою. Ми вже давно намітили і з року в рік реалізовуємо програму співпраці - щодо будівництва сакральних пам'яток, їх благоустрою, вшанування пам'яті і розвиток самобутньої лемківської культурної традиції. Хочу побажати всім лемкам та учасникам фестивалю добробуту, радості, натхнення на добрі справи, здоров'я, Божого благословення. Миру вам і добра!», - додав міський голова.

В свою чергу голова всеукраїнського товариства «Лемківщина» Олександр Венгринович подякував очільнику Тернополя за багаторічну співпрацю.

«Я дякую міській раді Тернополя за багаторічну співпрацю. Завдяки спільним зусиллям влади міста та нашого товариства у Тернополі скоро з’явиться церква у якій усі ми зможемо прославляти лемківську культуру», - зауважив Олександр Венгринович.  

У дворах тернопільських будинків облаштували ще 7 дитячих майданчики

Неділя, 02 серпня 2015, 06:40

ах уже встановили усі із запланованих майданчиків, а у тернопільських дворах - 13.

«Перші шість дитячих майданчиків у дворах ми встановили ще у червні, тепер же облаштовано ще сім - на вул. Лучаківського, 12, вул. Виговського, 13, вул. Винниченка, 1, вул. В.Великого, 1 та 7, вул. Чубинського, 1 та вул. Коновальця, 20, - розповідає очільник міста. - На інші майданчики оформляється необхідна документація і незабаром вони також будуть встановлені».

Зазначимо, що у місті також триває реконструкція та облаштування спортивних майданчиків на вул. П. Орлика,4,5 та бул. Д.Галицького, 28.

 

У Тернополі – “Спортивні канікули”

Субота, 01 серпня 2015, 09:02

Юних тернополян запрошують на спортивні канікули.
03 серпня на бульварі Д. Галицького на вас чекають веселі ігри та розваги  і, звичайно, подарунки від партнерів.
Початок о 16:00

11787344_1643610332592346_1677722588_n

Джерело: Моя газета

 

Дороги Тернополя очищають від пилу поливальні машини

Субота, 01 серпня 2015, 08:13

Тернопільські дороги у спеку поливають водою. Комунальники кажуть, що роблять це для того, щоб вберегти тернополян від надмірної концентрації пилу, а дороги - від пошкодження. Наразі дороги поливають зранку, а коли температура повітря підвищиться, то поливатимуть у залежності від потреби.

«На дорогах міста працює машина, яка проводить поливання доріг, щоб утримувати їх у належному стані. - розповідає в.о. директора ТОВ «ТерКомуналСервіс» Наталя Тимощук. - Працюємо ми за розробленими графіками, проте коригуємо їх, коли отримуємо інформацію від санепідстанції про підвищення на якійсь з вулиць концентрації пилу».

 

Поради тернополянам, які їдуть на заробітки

П'ятниця, 31 липня 2015, 05:28

Заробітки в Польщі сьогодні можна порівняти з грою в "російську ролетку" -  або ти - пан, або - пропав. Цього року гастарбайтерські терени настільки переповнені заробітчанами, що конкуренція просто зашкалює. Умови та оплата праці, як не дивно, залишають бажати кращого, пише Моя газета.

З роками, у нашому суспільстві склалася думка про те, що в Польщі високий та стабільний дохід, сьогодні це не зовсім так. Негаразди в економіці України та дефіцит робочих місць змушують подаватись на заробітки рекордну кількість людей. У зв’язку з цим оплата праці різко зменшилася.

За декілька років проведених у Польщі, 38-річна тернополянка Ніна Василевич виконувала різні види робіт. З її розмови ми винесли декілька порад, які допоможуть заробітчанам-початківцям і не тільки.

1. Якщо ви вирішили подаватись у заробітчани, візьміть на замітку, що польські працедавці надають перевагу молоді, старшим людям роботу знайти важче.

2. Робота в полі потребує фізичної підготовки. Зазвичай, жителі міст до такої роботи не підготовлені, тому не кожен зможе витримати такі навантаження.

3. Довіряйте, але перевіряйте. Часто наші земляки потрапляють у фінансову пастку відразу по прибуттю на заробітки. Справа у тому, що сьогодні перевізники не лише везуть вас до Польщі, але й домовляються про умови праці. За їх словами, робота є завжди, і завжди - високооплачувана. Припустимо, якщо до Польщі ви потрапляєте «не в сезон», то якщо з робочим місцем вам пощастить, то - лиш з малооплачуваним. Буває, що заробітчани працюють лише за їжу та житло.

4. Протягом роботи за вами слідкує наглядач і може робити зауваження. А в кінці робочого дня, з тих чи інших причин, може знизити оплату за день.

5. Чітко обговорюйте умови праці та житла. Деякі польські пани поселяють заробітчан у перебудований барак чи в кімнату, де проживає по 10 чоловік. Якщо харчування не входить в умови вашого перебування, то, в залежності від домовленості з іншими гастарбайтерами, по графіку, після важкого робочого дня доведеться готувати для усіх.

6. Зверніть увагу, що договір праці написаний польською мовою.

7. По завершенню робочого контракту добиратись додому краще тамтешнім транспортом. Судячи по цінах наших перевізників, польським транспортом ви доїдете значно дешевше.

8. Не погоджуйтесь працювати за мізерні кошти, тим самим ви понижуєте оплату української праці загалом.


Павло Куций

 

Тернопільські волонтери допомогли військовим відстояти придбаного позашляховика

Четвер, 30 липня 2015, 14:00

Логістичний центр допомоги бійцям АТО – це не лише забезпечення армії необхідним та підтримка різноманітних проектів і об’єднань тернополян. Це ще й титанічна робота, постійні форс-мажори, затрати людського ресурсу та часу волонтерів,небайдужих підприємців та спеціалістів для вирішення проблем захисників із транспортними засобами, що безпосередньо виконують надважливі завдання та рятують хлопцям життя у найгарячіших та пекельних точках фронту.

Тернополяни часто можуть бачити у місті транспортні засоби із номерами «Ядро». Це – автомобілі, надані волонтерам підприємцями, для користування у потребах забезпечення АТО, або машини військовослужбовців, які тимчасово перебувають у Тернополі на обслуговуванні та ремонті при сприянні Логістичного центру.

Завдяки активній підтримці автосервісів, станцій технічного обслуговування, магазинів запчастин та підприємців Тернополя, які завжди щиро відгукуються на прохання Логістичного центру і після першого ж дзвінка абсолютно безкоштовно, в любий час дня і ночі, та поза чергою надають всебічну допомогу, у зоні проведення антитерористичної операції нещодавно з’явилося ще два автомобілі із тернопільськими номерами: УАЗ «Ядро 9» та позашляховик HyundaiGalloper«Ядро 11».

Усі запчастини та комплектуючі до цих транспортних засобів волонтерам продавали виключно по закупівельній ціні, або й узагалі надавали безкоштовно. Жодної копійки з грошей, пожертвуванихтернополянами через Логістичний центр, не було потрачено і на діагностику та ремонт. По мінімуму волонтери намагаються витрачати кошти й на пальне для поїздок в зону АТО. Адже в Логістичного центру уже є постійні меценати-патріоти, які безкоштовно заправляють повні баки завантажених допомогою бусів.

Проте насправді дорогими ці машини є по кількості затрачених зусиль, нервів та часу, адже, як виявилося, і серед своїх є «вовки в овечій шкірі». Так, львівські «бізнесмени» продали молодим танкістам з Тернопілля несправного позашляховика!!! Як то кажуть: для кого війна, а для кого – нічого святого, а лиш спосіб збагатитися.

Уже не вперше Логістичний центр допомоги бійцям АТО допомагає першій танковій бригаді, у складі якої є наші земляки. Тому, придбавши «джипа» для потреб бригади на передовій, їдучи зі Львова через Тернопіль, військові попросили нас допомогти із діагностикою. Розібравшись, місцеві автомайстри дійшли висновку: ця машина непридатна для виконання завдань у зоні ризику на сході України. Вони були вражені недобросовісністю бізнесменів, які продали позашляховика із тріснутою рамою, іржою в моторі та радіаторі, із забитим інтеркулером, неробочою турбіною, з відсутньою ходовою, тощо. При цьому добре знаючи, що продають захисникам, перед лицем яких ворог, а за спиною яких спокійний сон мільйонів українців!

Ще ніколи Логістичний центр допомоги бійцям АТО не вів переговори із людьми, для яких війна – це спосіб заробітку. Проте довелося, адже на сході, в небезпеці,джипа якнайшвидше чекали бійці танкової бригади. Без нього вони не мали можливості виїжджати до штабу по провіант чи передачі з дому.

Через місяць дзвінків, поїздок до Львова, намагань підремонтувати позашляховика, перемовин та нервового напруження, тернопільським волонтерам Логістичного центру та активістам ГО ВО «Автомайдан» усе ж вдалося очі-в-очі зустрітися із непорядними продавцями. Було домовлено про обмін на кращий автомобіль, проте не було змоги забрати робочі запчастини із попереднього авто, оскільки всі автосервіси у Львові вже були зачинені.

Сутеніло, йшов дощ, різко похолодало, машина протікала… Допомогло тернополянам у відстоюванні справедливості лише Боже провидіння: навпроти автозаправки де вони вимушено зупинилися, незважаючи на вихідний та святковий день ще працював невеличкий автосервіс. Вислухавши історію тернополян, власник, не вагаючись, запросив волонтерів у майстерню. Там львівські майстри до першої години ночі проводили необхідну діагностикута заміну деталей і запчастин. М’яко кажучи, із двох машин «клепали» одну.

І от ужепідремонтованийHyundaiGalloper«Ядро 11», завантажений допомогою, зібраною щирими тернополянами на складі Логістичного центру допомоги бійцям АТО, був відправлений на схід, допомагати танкістам з першої танкової бригади.

Волонтери Логістичного центру застерігають усіх бажаючих купувати транспортні засоби для потреб військових: добре перевіряйте відгуки про продавців, радьтеся із автоспеціалістами, не спішіть купувати красиві чи дешеві машини. А найкраще – проконсультуйтеся із волонтерами, які як ніхто інший порадять, на що звертати увагу, яка бригада чи батальйон має більшу потребу, де дешевше знайти та як легше доставити автомобіль на передову. Адже за рік титанічної роботи у сфері допомоги армії, волонтерів уже можна кваліфікувати, як досвідчених логістів, які впевнено керують відправками машин та добре знають, наскільки важким є цей процес для доброчинців без досвіду.

 

Скільки ремонтних робіт проведено за тиждень у Тернополі

Четвер, 30 липня 2015, 13:17

Уже четвертий рік поспіль проведення капітальних ремонтів є пріоритетним для діяльності Тернопільської міської ради. Роботи тривають одночасно на багатьох об’єктах: на прибудинкових територіях, міжквартальних проїздах, дорогах, тротуарах, бульварах та скверах та на інших об’єктах благоустрою.

Прибудинкові території:

Продовжуються роботи:

 1. вул. Фабрична, 3
 2. вул. Фабрична, 5
 3. вул. Вишневецького, 3
 4. вул. Київська, 10
 5. вул. Морозенка, 1

Завершені роботи:

 1. вул. Козацька, 7
 2. пр. Злуки, 39
 3. бул. Д.Галицького, 4

Продовжуються роботи з ремонту спортивних майданчиків:

 1. вул. П. Орлика, 4, 5
 2. бул. Д.Галицького, 28

Продовжуються роботи з капітального ремонту міжквартальних проїздів за адресами:

 1. вул. М. Вербицького, 4 – вул. Є. Коновальця
 2. вул. Карпенка, 22а
 3. вул. Морозенка – бул. Д.Вишневецького

Капітальний ремонт тротуарів:

Завершено роботи:

 1. від вул. Б. Лепкого до ДНЗ № 27

 

Розпочато роботи на:

 1. на транспортній розв'язці вул. Генерала М. Тарнавського – В. Симоненка – В. Великого (в районі ринку «Аляска-Тер»).

Капітальний ремонт доріг:

Завершено роботи на:

 1. вул. Текстильній.


Продовжувались роботи на:

 1. вул. Живова,
 2. зливової каналізації по провулку Липовому з відведенням дощових стоків
 3. вул. Танцорова в м. Тернополі (від майдану Героїв Євромайдану до вул. Паращука)
 4. вул. Шпитальній.

Капітальний ремонт об’єктів благоустрою:

Продовжуються роботи:

 1. з капітального ремонту бульвару Дмитра Вишневецького,
 2. реконструкція набережної Тернопільського ставу,
 3. з капітального ремонту бульвару Данила Галицького,
 4. з капітального ремонту містків в парку «Топільче»,
 5. з капітального ремонту зупинки громадського транспорту «ПК Березіль» по вул. Миру,
 6. з капітального ремонту підвищення навколо Хреста в парку ім. Т. Шевченка,
 7. з капітального ремонту бульвару Куліша.

У Тернополі створена інтерактивна карта стану проведення ремонтних робіт у місті (http://mape.te.ua/), де тернополяни та пересічні користувачі Інтернету зможуть побачити, де проводяться у Тернополі ремонтні роботи, скільки коштів із міського бюджету було витрачено на той чи інший об’єкт. Вона допоможе тернополянам слідкувати за термінами проведення ремонтів у місті та проводити громадський контроль якості виконаних робіт.

 

Фестиваль їжі та задоволення “Вуличний Ринок” відбудеться вдруге

Четвер, 30 липня 2015, 11:29

28-30 серпня в рамках святкування днів міста Тернополя відбудеться другий фестиваль їжі та задоволення “Вуличний ринок”. Цього разу фестиваль розтягнеться по території всього парку імені Тараса Шевченка щоб створити комфортніші умови як для учасників так і для відвідувачів, пише сайт Культурно.vyl

— Перший фестиваль, який проходив ще в травні, показав, що в Тернополі є потреба у створені якісної вуличної їжі на заміну яток з біляшами та булочками з картоплею. Гості хотіли спробувати щось нове та хотіли це спробувати і після самого фестивалю у нових закладах чи точках по місту, — розповідає організатор другого фестивалю, ресторатор Сергій Шашурін. — Скажемо чесно, було дуже приємно та неочікувано, що до нас завітала така кількість гостей, та долучились люди готові підтримати ідею зміни гастрономічної ситуації у нашому місті. Надіємось, що вже після цього фестивалю можна буде чекати на появу нових майданчиків де можна буде покуштувати смачні бургери, локшину чи інші витвори вуличної кухні.

Метою нашого фестивалю є підтримка молодих творчих людей, які прагнуть втілити заповітну мрію, показавши свої вміння для тернополян та гостей міста. Тому організатори фестивалю оголошують конкурс на п’ять грантів для молодих людей, які хочуть взяти участь у ньому. Грант від фестивалю дозволяє стати його учасником без сплати внеску. Він надає право людині чи команді пройти навчання та консультацію щодо того, як правильно та креативно підійти до організації своєї торгової точки.

Окрім місцевих кулінарів, учасниками фестивалю будуть “майданчики”, які успішно себе показали на інших гастрономічних фестивалях по території всієї України. Це і є однією з причин збільшення території проведення фестивалю. Також територія збільшується ще й тому, що паралельно на тернопільському ставі буде відбуватись чемпіонат Європи з водомоторного спорту, який в Тернополі проводять вже третій рік поспіль, і учасникам потрібно буде нагодувати вдвічі, а то і втричі більше людей аніж минулого разу.

Зареєструватись учасники можуть за посиланням (до 20 серпня): http://bit.ly/foodternopil Подати заявку на грант фестивалю можна за посиланням (до 10 серпня): http://bit.ly/foodgrant

Посилання в соц. мережах: https://vk.com/street.market.ternopil, https://www.facebook.com/street.market.ternopil

 

Як керувати своїми фінансами

Четвер, 30 липня 2015, 08:33

Нажити багато грошей – хоробрість;зберегти їх – мудрість,а вміло витрачати – мистецтво.

Б. Авербах.

Уміння правильно, раціонально витрачати кошти-особливо цінна якість в умовах фінансової кризи, коли купівельна спроможність населення скорочується, інфляція росте, а курси валют абсолютно непередбачувані. Як сказав Авербах — це мистецтво, проте, за великим бажанням його можна опанувати, адже нічого нездоланого немає.

Оволодіти основними азами управління особистими фінансами навчали учасниць липневого засідання жіночого клубу ”Гармонія”, що у гендерному центрі Тернопільського міськрайонного центру зайнятості.

”Гроші люблять лік. Це правило стосується як великих компаній, так і фінансів окремої людини. Тож правильно керувати особистими доходами й видатками мають не лише бізнесмени, а й пересічні українці- відзначила запрошена на захід Леся Колінець-доцент кафедри ”Міжнародної економіки” Тернопільського національного економічного університету, активний громадський діяч організації ”Об'єднання ”Самопоміч”.

У ході заходу учасницям розповідали як правильно формувати сімейний бютжет, витрачати, заощаджувати та врешті примножувати власні кошти. Активно обговорювали учасниці завдання, поставлене запрошеною гостею. Зокрема, потрібно було раціонально розприділити місячний сімейний бютжет пересічної сім'ї так, щоб вистачило грошей на все необхідне, та ще й залишилася певна сума для скарбнички.

Задля підвищення фінансової грамотності жінок учасницям запропонували скористатися певними правилами:

* Щоб контролювати свої фінанси, необхідно розуміти, звідки та в якому обсязі до нас приходять і куди йдуть наші гроші. Тому, потрібно записувати свої доходи та витрати.

* Заздалегідь планувати витрати та фіксувати їх. Аналізувати категорії витрат, з'ясовувати, що є необхідним та важливим (оплата комунальних послуг, проїзд, поповнення телефону), а від чого можна відмовитися.

* Оптимізація витрат полягає не в тому, щоб бездумно обмежити свої бажання, а в тому, щоб раціонально підходити до придбання товарів і послуг. Складаючи список запланованих покупок (шопінг-листок), необхідно зробити поділ на життєво необхідні речі та ті, без яких можна обійтися. Від останніх відмовляємось,а усе, що залишилося, записуємо у порядку пріоритетності.

* Відмова від шкідливих фінансових звичок: придбання непотрібних у даний час речей, товарів, значної кількості продуктів, які швидко псуються та ін...

* Розрахунок готівкою, а не банківськими картками. Це допоможе відчувати ”фінансові витрати” та збереже кошти у гаманці.

* Правильне інвестування. Гроші потрібно не лише заробляти та раціонально витрачати, а й вкладати так, щоб вони приносили прибутки. Найбільший дохід можна отримати в тому випадку, якщо ваші заощадження не зберігаються вдома в затишному місці, а працюють разом з вами, подвоюючи при цьому ваш прибуток. Поштовхом до такого заробітку може послужити розумне інвестування, наприклад, в нерухомість, власний бізнес, в розвиток стартапів та ін.

Слід пам'ятати, матеріальна сторона в нашому житті має велике значення. Проте, ніколи не потрібно гроші ставити за першоціль, рахувати кожну ”копійку”, шкодувати за витреченою ”гривнею”. Адже тоді зникає відчуття насолоди від самого життя, не відчувається смак перемоги, та непомітною стає краса, яка є навколо нас.

 

Відділ активної підтримки безробітних ТМРЦЗ

І.Лісовська

52-89-30 

 

Калуський льодовий палац відновить роботу в серпні

Четвер, 30 липня 2015, 08:03

Після місячної перерви, викликаної головним чином літніми канікулами в дітей, Калуський льодовий палац знову функціонуватиме в звичному режимі. Минулого понеділка тут розпочали заливати льодовий майданчик для катання на ковзанах.

За словами директора цієї спортивної арени Євгена Геренди, процес облаштування льодового покриття триватиме 4-5 днів, оскільки швидше домогтися ідеального стану катка проблематично. Та й якість штучного льоду, його періодичне очищення за допомогою спеціальної машини мають неабияке значення для надання спортивно-оздоровчих послуг, пов’язаних з масовим катанням на ковзанах, проведенням у льодовому палаці тренувальних занять хокеїстів, фігуристів, різних святкових заходів, спортивних змагань тощо.

"Відновити роботу льодової арени плануємо з 3 серпня, - говорить Геренда. - Саме цього дня за попередньої домовленості з дирекцією Одеської СДЮШОР до Калуша має прибути група юних фігуристів на навчально-тренувальні збори. Одесити і минулого року займалися в Калуші. Фігуристи були задоволені і нашим льодом, і умовами, створеними для тренувальних занять та тимчасового проживання в місті".

Євген Геренда також зазначив, що дещо пізніше очікується приїзд до Калуша на збори юних хокеїстів з Новояворівська Львівської області.


За матеріалами: sport.if.ua
 

Консультуємо про безалкогольне пиво…

Четвер, 30 липня 2015, 06:31

Якщо підприємець торгує продуктами, соками, водами і безалкогольним пивом, потрібно платити акцизний податок за таке пиво?

Податковий кодекс України дає визначення, що пиво – це насичений діоксидом вуглецю пінистий напій, отриманий під час бродіння охмеленого сусла пивними дріжджами. Згідно української класифікації товарів цей напій зазначений у товарній позиції 2203.

В свою чергу, під безалкогольним пивом розуміють насичений діоксидом вуглецю пінистий напій, одержаний під час бродіння охмеленого сусла пивними дріжджами з об’ємною часткою спирту не більш як 0,5 відсотка, отриманий шляхом діалізу чи переривання головного бродіння, або виготовлення пивного сусла зі зниженою часткою сухих речовин у початковому суслі. Такий напій уже відноситься до товарної групи за кодом 2202.

Ставки ж акцизного податку встановлено тільки на пиво із солоду, що відноситься до товарної групи 2203.

На товари, що відносяться до товарної групи 2202, ставки податку Податковим кодексом не встановлено і такі товари не віднесено до підакцизних. Тому, акцизного податку за безалкогольне пиво платити не потрібно.

 

Відділ комунікацій Тернопільської об’єднаної ДПІ

ГУ ДФС у Тернопільській області

 

Сторінка 45 з 55

«ПочатокПопередня41424344454647484950НаступнаКінець»
Банер
Банер