images/stories/logosait.jpg

 

Репортаж

У Тернопільській ОУНБ можна долучитися до проведення книжкової премії “Еспресо. Вибір читачів 2020”

Четвер, 22 жовтня 2020, 08:21

У  Тернопільській  ОУНБ можна долучитися до проведення книжкової премії “Еспресо. Вибір читачів 2020”

0

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека  розпочинає 3-й етап Книжкової Премії «Еспресо. Вибір читачів 2020», який триватиме до 30 листопада 2020 року.

Читачам потрібно прийти до бібліотеки у відділ міського абонементу, отримати та прочитати  книги –фіналісти у трьох номінаціях — «Доросла література», «Література для підлітків», «Дитяча література». А потім - заповнити анкету для голосування та віддати свій голос  за улюблену книжку.

Кожен учасник отримає на згадку книжкову закладку.

Книги-фіналісти у номінаціях:

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ДОРОСЛИХ

Андрухович Софія. Амадока : роман / С. Андрухович. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2020. — 832 с.

Жадан Сергій Вікторович. Список кораблів : нові вірші, 2018-2019 / С. В. Жадан ; худож. К. Косьяненко. — Чернівці : Меридіан Черновіц, 2020. — 106 с. : іл.

Забужко Оксана. Планета полин : вибрані есеї / О. Забужко. — Київ : Комора, 2020. — 384 с.

 

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДЛІТКІВ

Андрусяк Іван. Сірка на порох : історично-пригодницька повість : [для дітей серед. шк. віку] / І. Андрусяк ; іл. О. Московченко ; обкл. Н. Дойчевої. — Київ : Фонтан казок, 2020. — 136 с. : іл.

Довгопол Наталія. Шпигунки з притулку “Артеміда” : [роман] / Н. Довгопол. — Харків : Віват, 2019. — 304 с. — (Художня література).

Камінська Саша. Не кажи нікому : [для ст. шк. віку] / С. Камінська. — Харків : Ранок, 2019. — 176 с.

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ДІТЕЙ

Олійко Грася. Історія, яку розповіла Жука : для дошк. і мол. шк. віку / Г. Олійко ; ред. М. Савка ; худож. Г. Олійко. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2019. — 36 с. : іл.

Поставна Таня. Коли я була лисицею / Т. Поставна ; худож. М. Фоя. — Харків : Віват, 2019. — 64 с. : іл. — (Мрійники).

Русіна Оля. Мія і місячне затемнення : повість : [для мол. і серед. шк. віку] / О. Русіна ; худож. Г. Олійко. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2019. — 240 с. : іл.

Упродовж першого етапу роботи книжкової премії “Еспресо. Вибір читачів 2020” було отримано 165 заявок від 38 видавництв України.

Оргкомітет ретельно перевірив на відповідність вимогам усі видання, що надіслали видавництва. Після цього були сформовані Довгі списки книг для конкурсу у трьох номінаціях: “Література для дорослих”, “Література для підлітків” та “Література для дітей”.

До другого етапу в Довгий список книжок у номінації “Література для дорослих” потрапило 97 видань 29 видавництв.

Оргкомітет, шляхом підрахунку балів визначить по 3 книги в кожній з номінацій, які пройдуть в третій етап голосування. Ці твори-фіналісти будуть представлені на розсуд читачів у бібліотеках майже по всій Україні. Під час цього голосування і визначиться остаточний переможець.

Книжкова премія “Еспресо. Вибір читачів” заснована ГО “Демфорум” та телеканалом “Еспресо”. Її презентація відбулася 18 травня 2017 року в рамках “Книжкового Арсеналу”в Києві.

Премія покликана відзначити найкращі українські сучасні літературні новинки року, підтримувати інтерес українців до читання вітчизняних авторів. Допомагати читачам обирати цікаві книжки, а видавцям знаходити шлях до читачів.

Переможців Премії оголосять наприкінці листопада 2020 року в ефірі телеканалу “Еспресо”, на сайтах “Espreso.TV” та “Демфорум”.

Про хід голосування можна прочитати на інформаційних ресурсах Тернопільської ТОУНБ:

 

 

Самостійно вчитися – це вчитися самостійності

Четвер, 22 жовтня 2020, 08:20

0

Але вчитися самостійно молоду людину необхідно навчити. Такій важливій і непростій проблематиці приурочений посібник «Самостійна робота: теорія і практика у професійній підготовці майбутнього вчителя трудового навчання і технологій» авторства доктора педагогічних наук, проректора з наукової роботи Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім..Тараса Шевченка, професора Валентини Бенери та молодого науковця Ірини Цісарук. Посібник адресно спрямований викладачам закладів вищої освіти, студентам, практикам, вчителям трудового навчання і технологій, а також усім, хто цікавиться проблемами становлення Нової української школи.

У виданні зазначається, що в умовах постійного вдосконалення національної системи освіти одним із важливих завдань виступає організація самостійної роботи студентів закладів вищої освіти на засадах вивчення та реалізації національного досвіду, системного зв’язку теорії та практики, «суб’єкт-суб’єктного» характеру взаємин учасників навчального процесу, і наголошується, що саме самостійна робота належить до необхідних умов і дієвих механізмів переходу національної школи на концептуальну позицію «освіта упродовж життя». Йдеться про підготовку кадрів вищої кваліфікації, здатних працювати на засадах інноваційних підходів до реалізації навчально-виховного процесу, власного творчого і безперервного професійного зростання. Такий підхід передбачає поглиблення компетентнісної парадигми, посилення уваги до самостійної освітньої діяльності майбутнього фахівця і забезпечення можливостей вільного вибору особистістю індивідуальної траєкторії професійного розвитку.

За своєю структурою навчальний посібник поділяється на три модулі, кожен з яких вирішує певну групу тематичної проблематики. У першому модулі увага належно віддається історії феномена «самостійна робота». Тут, зокрема, висвітлюється місце такого поняття в наукових працях ХІХ – початку ХХ століття, навчально-методичній літератур та у практиці вищої школи ХХ – ХХІ століть. Причому зроблено це з урахуванням вітчизняних і зарубіжних надбань. Змістом другого модуля стали концептуальні засади теорії і практики самостійної роботи майбутнього вчителя трудового навчання і технологій. Автори аналізують досвід професійного розвитку фахівців у вищій школі за кордоном, з’ясовують особливості модернізації самостійної роботи в умовах особистісногоі професійного зростання. У третьому модулі йдеться про спрямування майбутніх педагогів на реалізацію технологічного підходу до професійного навчання, про особливості організації та управління самостійною роботою студента у практикумах, арт-студіях, тренінгах і майстер-класах із використанням інноваційних технологій і технік навчання.

Автори характеризують самостійну роботу студентів в її аудиторному і позааудиторному форматах. До аудиторної самостійної роботи студентів відносять їх діяльність, організовану вчителем в традиційних формах освітнього процесу (лекції, практичні та лабораторні роботи, семінари, колоквіуми). Позааудиторна самостійна робота студентів передбачає їх повсякденну освітню діяльність поза аудиторією із засвоєння навчального матеріалу, вирішення завдань освітньої, наукової та практичної роботи, включених до освітньо-професійної програми підготовки. Автори вказують, що особливість організації самостійної роботи студентів на засадах технологічного підходу у професійній підготовці полягає у проб лематизації та варіативності змісту і технологій організації самостійної роботи із врахуванням проблем психологізації освітнього процесу в системі «викладач – студент – практик». Для цього висвітлені поняття освітніх, педагогічних, навчальних технологій; окрема увага приділена інтерактивним технологіям; здійснена характеристика модульного, персоналізованого та бригадно-індивідуального навчання у контексті самостійної роботи студентів.

У посібнику пропонується комплекс навчально-методичного забезпечення самостійної роботи студентів, до якого включені робоча програма навчальної дисципліни, календарно-тематичний план лекційних і практичних занять, опорний конспект лекцій, задачі та завдання до практичних занять, методичні рекомендації до самостійної роботи, вправи та ділові ігри, завдання для контрольних робіт, тестові завдання, візуальні засоби, дистанційні курси, необхідна література, інтернет-ресурси. Такий комплекс дозволяє ефективно застосувати сучасні інтерактивні технології: веб-квести, технології кооперативного та кооперативно-групового навчання, кейс-технології, методи проєктів і моделювання, портфоліо і технік навчання.

Кожна з дев’яти тем посібника має методично обґрунтовану структуру, чітке змістове наповнення, спрямоване на розкриття феномену, основних особливостей, концептуальних засад теорії та практики і модернізації самостійної роботи як засобу особистісного зростання майбутніх учителів трудового навчання і технологій. Виклад тематичних блоків завершується відповідними висновками та комплексом запитань і завдань для самоперевірки та самоконтролю.

У посібнику подано розгорнутий тезаурус основних понять і категорій теорії та практики самостійної роботи студентів, де здійснено тематично адаптоване тлумачення згаданих понять і категорій та тематичної фахової термінології, зокрема видів самостійних робіт, способів, форм і методів самостійного наукового дослідження, а також термінів і понять самостійної виховної роботи, вказані види наукових і навчальних видань. Додатки до посібника здебільшого оформлені у вигляді таблиць і схем. Список використаних джерел включає 258 позицій, 40 з яких – іноземними мовами.

Посібник, без сумніву, займе належне місце серед фахово-методичних видань у бібліотеці вчителя трудового навчання і технологій сучасної національної школи.

http://www.kogpi.edu.te.ua/i

 

 

Спортивне свято «Тато, мама, я – спортивна сім’я» завітало до Вербовецької загальноосвітньої школи в рамках Всеукраїнського Олімпійського уроку #beactive

Середа, 21 жовтня 2020, 07:45

З метою популяризації спорту й утвердження здорового способу життя в закладах загальної середньої освіти Лановецького району було проведено Всеукраїнський Олімпійський урок #beactive . Учні 5-9 класів збагатились знаннями стосовно олімпійських видів спорту, історії Олімпійських ігор, досягнень видатних спортсменів. Діти під час таких заходів отримали можливість сформували позитивне ставлення та стійкий інтерес до фізичної культури, спорту, олімпійського руху та здорового способу життя. Так, у Вербовецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів серед учнів 5-6 класів в рамках Олімпійського уроку було проведено спортивне свято «Тато, мама, я – спортивна сім’я».

 

Такий захід пропагує здоровий розвиток сімейних стосунків - і у фізичному змісті цього слова, і духовно. А найголовніше – дарує позитивні враження та емоції, що залишаються надовго.

В змаганнях брали участь 5 команд. Діти та їхні батьки змагалися у спортивних естафетах та інтелектуальних конкурсах, показали справжній приклад єднання та взаєморозуміння, після яких визначилася найспортивніша сім’я.

Перемогу виборола і посіла перше місце команда «Рваний кед» сім’ї Чорнопиських, ІІ місце здобула команда «СМС» сім’ї Іванунів, ІІІ місце – команда «Сила» сім’ї Грудецьких.

На завершення заходу переможців свята привітали та нагородили грамотами, усім учасникам були вручені подарунки від Національного олімпійського комітету України.

 

Книгозбірня пропонує ознайомитись із серією книг «Голоси Європи»

Середа, 21 жовтня 2020, 07:43

Книгозбірня пропонує ознайомитись із серією книг «Голоси Європи»

0

Книги побачили світ у  видавництві «Знання». Серія об’єднала кращі художні твори видатних європейських письменників – від епохи Відродження до наших днів. Це класика, до якої хочеться повертатись і яка входить у рейтинги найпопулярніших і найвагоміших творів світової літератури.

Книги із серії “Голоси Європи” є у фондах Тернопільської обласної бібліотеки для молоді та видаються додому.

Переглянути серію можна за посиланням https://tobm.org.ua/golosy-yevropy-seriya-knyg-dlya-shanuvalnykiv-klasyky/

https://tobm.org.ua/

 

 

 

Майстер-клас для педагогів музичного мистецтва

Середа, 21 жовтня 2020, 07:43

Майстер-клас для педагогів музичного мистецтва

0

На онлайн-платформі сервісу Google Meet у Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти відбувся майстер-клас із представленням засобів і прийомів використання оригінальних високохудожніх творів у царині музичного мистецтва та театру на уроках.

Майстер-клас «Українське мистецтво XX – початку XXI ст.: історія та перспективи» для вчителів музичного мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво» закладів загальної середньої освіти Тернопільської області провела методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів Тернопільського ОКІППО Наталія Саранчук.

Учасники заходу ознайомилися з широкою панорамою українського вокального мистецтва XX – початку XXI століття, переглянули й прослухали неперевершені виступи корифеїв співочої сцени першої половини ХХ століття, зокрема, Оксани Петрусенко та Івана Козловського. Перегляд та прослуховування неймовірних маловідомих аудіо та відеозаписів майстрів вокалу другої половини ХХ століття (у виконанні Дмитра Гнатюка, Марії Стефюк, Лідії Забілястої, Клавдії Радченко, Анатолія Солов’яненка, Євгенії Мірошниченко тощо) засвідчили великий інтерес педагогів до української музики, спонукаючи до пошуку сучасних юних талантів.

Особливе зацікавлення викликав матеріал про творчість уродженця Кременця, композитора Михайла Вериківського, а саме, його вокальна поема «Чернець» та опера «Наймичка», написані на вірші Тараса Шевченка. Учасники майстер-класу із захопленням слухали рідкісний запис вокальної поеми «Чернець» у виконанні українського співака Йосипа Гошуляка, уродженця Чорківщини, який тривалий час виступав на сценах театрів світу. Особливе емоційне хвилювання викликав запис фрагменту опери «Наймичка» Михайла Вериківського у виконанні Лідії Забілястої, солістки Національної опери України.

Не менш цікавою виявилася палітра українських естрадних виконавців  другої половини ХХ століття: Валентини Купріної, Ліни Прохорової, Ігоря Білозіра, які демонстрували не тільки якісний вокал і чудовий голос, а й гідну сценічну культуру, естетику.

Справжнім відкриттям для багатьох учасників майстер-класу стала творчість українських академічних співаків сучасності: Людмили Монастирської, Оксани Дикої, Лєни Бєлкіної, Андрія Хімича, які зараз виступають на сценах провідних театрів світу.

Несподіванкою заходу стало демонстрування записів співу українських пісень (мовою оригіналу) вокалістами з інших країн: виконання всесвітньовідомим тенором Пласідо Домінго, під час концерту в Києві, пісні «Чорнії брови, карії очі», а також  триголосий спів пісні Ігоря Шамо «Києве мій» хором студентів з Китайської Народної Республіки. Особливо розчулив запис блискучого виконання пісні Володимира Верменича «Чорнобривці» казахським співаком Дімашем Кудайбергеном, діапазон голосу якого сягає шести октав.

Актуальну проблему «Формування ціннісних орієнтацій особистості в новій соціокультурній реальності засобами українського мистецтва» розкрив перед учасниками заходу завідувач кафедри педагогіки, психології та інклюзивної освіти Тернопільського ОКІППО, доцент, кандидат педагогічних наук Віктор Кавецький.

Учасники майстер-класу опрацювали цікаві матеріали щодо вокальної майстерності та її реалізації на уроках музичного мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво», а також популярності української музики, української пісні, українських виконавців у сучасному світі.

 

Теребовлянські поліцейські розшукують зловмисниць, які обікрали самотню пенсіонерку

Вівторок, 20 жовтня 2020, 10:07

У крадіжці 10 тисяч гривень з помешкання 81-річної жительки Теребовлянського району співробітники місцевого відділу полії підозрюють трьох жінок ромської національності. Поліцейські встановили автомобіль, на якому пересувалися зловмисниці та вживають заходів щодо розкриття злочину.
Повідомлення по крадіжку надійшло до правоохоронців від сина потерпілої. Виїхавши на місце події, поліцейські з’ясували, що вдень на подвір’я 81-річної пенсіонерки зайшли троє жінок віком 35-40 років.  Незнайомки напросилися до будинку попити води. Допоки двоє лиходійок розмовами відволікали стареньку, їхня спільниця викрала зі сховку 10 тисяч гривень.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Правоохоронці провели першочергові слідчі дії та за допомогою камери відеоспостереження встановили транспортний засіб, на якому їхали зловмисниці. Їх розшукують.
Якщо ви помітили в своєму населеному пункті підозрілих осіб, які ходять по будинках під різними приводами, не будьте байдужими, телефонуйте на лінію «102». Поліцейські виїдуть, перевірять документи у незнайомців та з’ясують мету їхнього візиту. Не впускайте у своє помешкання сторонніх осіб. Розкажіть про такі випадки своїм родичам старшого віку, адже саме пенсіонери через свою надмірну довірливість потерпають від шахраїв.
Відділ комунікації поліції
Тернопільської області

© Офіційний сайт Національної поліції: https://tp.npu.gov.ua/news/kriminal/terebovlyanski-policzejski-rozshukuyut-zlovmisnicz-yaki-obikrali-samotnyu-pensionerku/

 

Осінній фітнес: Секрети підтримання мотивації для занять спортом у холодну пору року

Вівторок, 20 жовтня 2020, 10:04

Процес пошуку мотивації до тренувань в час, коли на вулиці стало темно, холодно та вогко, ніколи не буває простим. Більшість розділяють таку несподівану відсутність тяги до тренувань, які виникають в жовтні кожного року. Однак, на думку фахівців, насправді зміна пір року може бути ідеальним часом для тренувань. Тренування восени дозволять краще зігрітись, знизять апетит на увесь час зимових застіль, а також збережуть здорові звички, та ваше тіло.

 

Пропонуємо декілька порад, що допоможуть із переходом на систему тренувань в холодну пору року в контексті "Як знайти мотивацію для занять фізичними вправами".

1. Грайте роль, поки не зріднитесь із нею. Не варто чекати, поки мотивація несподівано з’явиться, схопить вас за руку та потягне на тренування. Всю основну роботу ніхто не зможе виконати за вас. Можливо, у вашій голові звучить тихий голос, який закликає залишитись у ліжку та перенести тренування на завтра. Просто ігноруйте його. Вам потрібно піти і зробити те, що ви повинні. Використовуйте цю мантру, якщо доведеться: грайте роль, поки роль не стане вами.

2. Будьте розумнішими своїх виправдань. Легко сказати «Не шукай виправдань», та ви навряд чи зможете слідувати цій пораді. Ви вже встигли придумати багато причин, щоб не займатися, на зразок нової зачіски, яку в процесі тренування шкода зіпсувати. Але чи варто відмовлятися від здорового тіла і мозку заради чого, щоб ще декілька годин походити з гарною зачіскою? Це просто нерозумно.

3.Одягніть свій тренувальний одяг. Бажання тренуватися може прокинутись, як тільки ви одягнете свій улюблений спортивний костюм. Ви можете бути вражені силою цієї незначної, на перший погляд, дії. Дайте цьому методу шанс та подивіться, що вийде.

4. Дайте собі десять хвилин. Якщо ви попробували реалізувати вищезгадані поради, проте досі сидите на дивані, то потрібно встати та почати щось робити – будь-що впродовж найближчих десяти хвилин. Наприклад, прогулятись по кварталу свого міста, виконати декілька віджимань, присідань або підстрибувань. Встановіть таймер на десять хвилин та скажіть собі, що будете робити те, що вибрали. Просто витратьте десять хвилин свого часу, і ви знайдете в собі мотивацію.

5. Купіть нові кросівки. Хоча теоретично, це може бути що завгодно: нові тренажери, нова шапочка, сонцезахисні окуляри та різноманітні гаджети. Будь що, що може зацікавити вас випробувати під час тренування, стати ідеальним компаньйоном у виконанні вправ, дати додатковий потенціал для того, щоб робити звичні дії швидше та навіть з більшою легкістю. І для багатьох саме нові кросівки - ідеальний варіант мотивації для бігу.

6. Складіть список тренувань. Якщо ви та людина, яка перед тим, щоб щось зробити, повинна запланувати, або любите складати списки і розклад, то це вам обов’язково потрібно зробити з тренувальним процесом. Таким чином ви значно підвищите шанси на те, що вирушите на тренування, якщо воно у вас на порядку денному або занесено у відповідний список. Розпишіть свій тренувальний процес на день або хоча на два дні наперед. Є ще один метод, який зробить цей спосіб ще більш мотивуючим. Знайдіть момент, щоб заглянути у свій записник та знайдіть там тренування. Після цього у думках уявіть, як ви його проводите, намалюйте собі картинку тренувального процесу. Окрім цього, приділіть секунду часу, щоб впевнитись, що у вашій сумці є все, що вам потрібно для цього, і ваше тренування відбудеться. Збережіть ці думки в голові з початку дня, і швидше за все у цей день ви вирушите позайматися.

Джерело: Elizabeth Quinn. Fall fitness - tricks for maintaining exercise motivation. sportsmedicine.about.com. 2013, November 06.

 

Тернополянин Вадим Небор – срібний призер чемпіонату України з греко-римської боротьби серед дітей до 13-ти років

Вівторок, 20 жовтня 2020, 10:03

Срібну нагороду привіз юний тернопільський борець Вадим Небор із Києва. Впродовж двох днів у столиці, у Національному парку «Межигір’я», тривав чемпіонат України з греко-римської боротьби серед дітей U-13, у якому брала участь і команда нашої області. Виступаючи у ваговій категорії 66 кг, тернополянин Вадим Небор посів друге місце і отримав срібну медаль.

Спортсмен тренується у КЗ «ДЮСШ з греко-римської боротьби» міста Тернополя, є учнем ЗОШ №24, - повідомляє Федерація греко-римської боротьби міста.

.

 

Сесія обласної ради прийняла рішення щодо визнання нечинним рішення щодо реорганізації Тернопільської спеціальної загальноосвітньої школи- у структурний підрозділ обласного ліцею «Знамення»

Вівторок, 20 жовтня 2020, 10:02

0Нещодавно відбулося засідання тимчасової  комісії, створеної відповідно до розпорядження голови Тернопільської обласної ради  від 05 жовтня 2020 року №141«Про утворення комісії Тернопільської обласної ради щодо вивчення питання подальшого функціонування Тернопільської  спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Тернопільської обласної ради». У роботі комісії взяли участь представники усіх фракцій облради заступник начальника управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації, представники трудового колективу  Тернопільської  спеціальної  загальноосвітньої  школи-інтернату І-ІІІ ступенів Тернопільської обласної ради (за згодою), представники батьківського комітету Тернопільської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Тернопільської обласної ради, тощо.

Комісія рекомендувала сесії прийняти рішення про визнання таким, що втратило чинність рішення Тернопільської обласної ради від 25 вересня 2020 року «Про реорганізацію Тернопільської  спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Тернопільської обласної ради у структурний підрозділ Тернопільського  обласного ліцею «Знамення». Депутати дослухались рекомендацій комісії і прийняли відповідне рішення.

 

Бібліотекарі оновили віртуальну виставку «На допомогу вчителям німецької мови»

Вівторок, 20 жовтня 2020, 10:00

Бібліотекарі оновили віртуальну виставку «На допомогу вчителям німецької мови»

0

Рік української мови у Німеччині та німецької в Україні офіційно стартував у вересні 2017 року і був наповнений численними заходами.

Основними тематичними напрямами Року були: популяризація німецької мови серед молодих українців, для яких це може відкрити кар’єрні перспективи; «підтримка історичної пам’яті» відносно історії двох народів заради майбутнього; українсько-німецький літературний діалог. Відбувались численні заходи по усій Україні, серед яких музичне турне і ряд читань з авторами, літні табори для школярів, різні спеціалізовані симпозіуми, заходи з підвищення кваліфікації учителів, молодіжні проекти обміну виставками і вручення нагород кращим перекладачам, учням, учителям і видавництвам.

Відділ літератури іноземними мовами, долучаючись до заходів із відзначення українсько-німецького року мов, підготував та наполегливо оновлює добірку навчально-методичної літератури.

На виставку!

http://library.te.ua/

 

 

Онлайн – засідання творчої групи вчителів основ християнської етики

Вівторок, 20 жовтня 2020, 09:59

Онлайн – засідання творчої групи вчителів основ християнської етики

0

У Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти на платформі сервісу відеоконференцій Google Meet відбулося обласне онлайн – засідання творчої групи вчителів основ християнської етики «Особливості використання ігрових прийомів у викладанні предметів духовно-морального спрямування».

З методистом інституту Лілією Мудрик учасники заходу мали змогу виконати практичні вправи «Кадрове агентство «Ваш вибір», «Якби біблійні герої мали Viber», а також ознайомитися з методикою проведення «Мальованої проповіді».

Оксана Городецька, доцент кафедри менеджменту і методології освіти ТОКІППО, кандидат педагогічних наук,  розкрила питання «Ігрові форми як засіб формування ключових компетентностей особистості на уроках основ християнської етики». У своєму виступі науковець запропонувала учасникам такі ігри: «Хто я», «Крокодил», «Побудуй речення», «Асоціативна характеристика», а також ігри, які можна створювати на різних інтернет – сервісах.

Своїм досвідом роботи про створення дидактичного матеріалу для проведення уроків ОХЕ, використовуючи інтернет – ресурси,  на засіданні творчої групи поділилася вчитель Великобірківська ЗОШ I- III ст. – гімназія ім. Степана Балея  Віра Жук. Педагог у своїй роботі активно використовує інформаційно-комунікаційні технології й цифрові освітні ресурси. Під час проведення педагогом практикуму вчителі основ християнської етики мали нагоду ознайомитися і практично створити слайди презентації, ребуси, QR-коди тощо.

http://ippo.edu.te.ua/

 

Менше нарад: МОЗ просить не збирати зайвий раз працівників офлайн

Понеділок, 19 жовтня 2020, 09:20

У Міністерстві охорони здоров'я нагадали про прості правила особистої інфекційної безпеки.

Серед них - менше робочих зібрань офлайн.

"Не потрібно зайвий раз збирати людей. Не потрібно зайвий раз організовувати зустрічі, наради, зібрання в офлайн-режимі, тобто в живому форматі", - нагадала під час брифінгу 19 жовтня заступниця очільника МОЗ Ірина Микичак.

Микичак зазначила, що кожен роботодавець і керівник підприємства має організовувати роботу своїх працівників в такий спосіб, щоб всі ті, хто можуть працювати у віддаленому доступі, працювали дистанційно.

"Всі приміщення, коли проводяться будь-які зібрання, намагатися проводити з дотриманням дистанції та усіх вимог, які стосуються наших карантинних обмежень.

І категорично припинити перебування на святкуваннях, концертах, весіллях тощо", - додала заступниця.

Фото: Deklofenak/Depositphotos

Микичак також нагадала, що потрібно:

 • ретельно і часто мити руки,
 • дотримуватися дистанції у 1,5 м,
 • носити маски усюди, де є більша кількість людей, ніж 2-3. Насамперед, це стосуєтсья закритих приміщень,
 • маскимально уникати перебування у тих приміщеннях, де є скупчення людей,
 • уникати громадського транспорту, максимально ходити пішки,
 • якщо у вас  будь-який із симптомів (кашель, нежить, гарячка, нудота, головний біль, слабкість, розлади кишково-шлункового тракту, втрата смаку чи нюху), вам необхідно залишатися вдома і обов’язково подзвонити до свого сімейного лікаря.
 

Шахісти з Борщівщини гідно боролись за перемогу на чемпіонаті України серед наймолодших інтелектуалів

Понеділок, 19 жовтня 2020, 08:55

Шахісти з Борщівщини гідно боролись за перемогу на чемпіонаті України серед наймолодших інтелектуалів

Найсильніші шахісти серед наймолодших вікових категорій з різних куточків України з’їхались до села Чорноморка Очаківського району Миколаївської області, аби позмагатися в чемпіонатах України серед юнаків та дівчат до 8 та 10 років. 117 юних інтелектуалів зібрались у дитячому спортивному комплексі «Sportium», аби позмагатися за звання чемпіонів і чемпіонок з класики, рапіду та бліцу. Тернопільщину на турнірі представляли шахісти з Борщівщини. Серед юнаків до 8 років виступав Артем Крупа, серед юнаків до 10 років - Дмитро Сакундяк, серед дівчат до 10 років - Діана Скорохід. Усі вони є гуртківцями Борщівської станції юних техніків (керівник гуртка «Юний шахіст» Ігор Багрій).

Як інформує на своїй Інтернет-сторінці Федерація шахів Борщівщини, це був для усіх тривалий, виснажливий 12-денний марафон, щодня наповнений різними емоціями, дисциплінованістю, витримкою, мотивацією. Наші шахісти старалися з усіх сил показати якнайкращий результат. Часто їхні партії тривали до обіду, а це - по 4-5 годин комбінаційного мислення, логіки, стратегії, в поєднанні з переживанням, відповідальністю та великою жагою до перемоги.

Скорохід Діана впродовж усього чемпіонату з класичних шахів входила в першу десятку, тому грала відповідно з найсильнішими шахістками свого віку. Маючи лише ІІ розряд, перемогла першорозрядниць зі Львова, Дніпра, Одеси, другорозрядницю з Києва та в нічию зіграла з чемпіонкою Миколаєва. Після 7-го туру Діана з досить високими додатковими показниками займала п’яте місце в основному складі. У 8 турі мала за честь зіграти на 1-ій дошці з чемпіонкою України з рапіду та бліцу та срібною призеркою з класики Євгенією Торопцевою. Та найбільше, мабуть, запам’ятається спортсменці остання вирішальна партія, перемога (або навіть нічия) в якій гарантувала б їй п’яте (призове) місце в основному складі та виконання норми І розряду. За іронією долі, суперницею виявилася більш досвідчена та вже знайома Діані шахістка з Херсона Марія Тимченко, з якою грала два роки тому останню партію на чемпіонаті України в Одесі. Розіграний дівчатами Французький захист розтягнувся на 74 ходи, а в часі – на 4 години 40 хвилин. І лише допущена помилка в ендшпілі завадила Діані здобути перемогу у майже виграній позиції і відсунула її з 6-го на 11 місце.

Сакундяк Дмитро дуже вдало стартував у чемпіонаті з класики, обігравши у І турі цьогорічного чемпіона України з класичних шахів Могильного Степана з Києва, тож грав лише на перших шахівницях і лише з першорозрядниками. У його доробку перемога над чемпіоном Львівщини, чемпіоном Полтавщини (чемпіоном України 2019 року), рейтинг у якого більший майже на 300 пунктів. Запам’ятається Дмитрику і його партія з львів’янином Тимчишиним Володимиром, яка тривала довгих п’ять годин і принесла таку бажану та заслужену перемогу. Завдяки хорошій грі, Дмитро після 5 та 6 турів посідав п’яте місце в основному складі. Однак 3 поразки і 1 нічия в останніх турах відсунули нашого шахіста на 18 місце.

Крупа Артем, розпочавши свої змагання з перемоги, також грав на перших шахівницях впродовж 9-ти турів. Незважаючи на юний вік, зумів здобути перемогу та дві нічиї у важких протистояннях з першорозрядниками з Одеси, Харкова, Львова, переміг другорозрядника зі Львова та третьорозрядників зі Львова та Сум. У підсумку, здобувши 4 перемоги, 2 нічиї та зазнавши 3 поразок, посів 16 місце. Найбільш пам’ятною партією Артема стала дев’ята партія з швидких шахів, перемога в якій вивела б Артема на п’яте місце в основному складі. Однак у цій вирішальній партії наш шахіст зустрівся на другій шахівниці з чемпіоном України Михайлом Неживенком і, зазнавши поразки, опинився на 10 місці. 
За підсумками дев’яти турів рапіду наші шахісти посіли місця: Діана – 10 серед дівчат до 10 років, Артем – 10 серед юнаків до 8 років, Дмитро – 21 серед юнаків до 10 років.

У чемпіонаті з бліцу наші спортсмени посіли наступні місця: Діана – 12, Артем – 26, Дмитро – 29. Блискавичні шахи виявилися найважчими: 3 хвилини+2 секунди – цього часу інколи бракувало, щоб перемогти.

Це була для усіх складна, двотижнева інтелектуально-виснажлива боротьба за шахівницями, яка в перший же день показала, що буде не легко і зберігала інтригу аж до останнього. Тут справді зібрались найсильніші та найдостойніші суперники з усіх куточків України, серед яких були і наші дітки - Діана, Дмитро та Артем, які у непростому 2020 році представляли нашу область на найвищому, всеукраїнському рівні.

Загалом, як інформує Федерація шахів Борщівщини, враження від чемпіонату позитивні і ніякого розчарування! Так, наші шахісти не перемогли, але продемонстрували хорошу гру, отримали добрий результат, та найголовніше - неоціненний досвід, адже грали в шахи з найсильнішими шахістами свого віку, побачили рівень підготовки і гри учасників, зрозуміли всю серйозність і відповідальність даного заходу. Так, вони ще не такі досвідчені, як інші учасники змагань. Так, десь була допущена помилка в розрахунках, десь пропущений тактичний хід, десь не вистачило часу, а інколи страх перед сильним суперником заважав використати свою перевагу… Але вони обов’язково з цим справляться, тому що у них є велике бажання вчитися і вдосконалюватися, щоб наступного разу зіграти ще краще. 
Зрештою, сонячні осінні дні, проведені на березі моря серед однодумців, залишаться у пам’яті учасників чемпіонату на все життя, адже після гри, аналізу та тренувань кожен мав змогу побути наодинці з морем, наповнитися його енергією, отримати натхнення від звичайної неспішної прогулянки вздовж узбережжя. Велика вода – це завжди місце сили. Дякуємо нашому тренеру Багрію І.О. за підтримку, розуміння та допомогу. Завдяки йому, наші шахісти мали змогу професійно готуватися до кожної наступної партії, до кожного суперника чи суперниці, яких нам підбирала так звана швейцарська система. Впродовж 12-ти днів він щиро радів успіхам і перемогам своїх вихованців, разом з ними переживав невдачі і поразки, підтримував морально та психологічно, давав поради і настанови. Дякуємо організаторам за ідею провести чемпіонат на узбережжі Чорного моря в селі Чорноморка Очаківського району Миколаївської області, в оксамитовий сезон, коли виснажлива спека вже спала, і температура стала максимально комфортною, в тому числі для морського відпочинку, а також усім працівникам дитячого спортивного комплексу «Sportium» за зручність, комфортність та харчування.

Поїздка на чемпіонат у Миколаївську область на такий тривалий термін є надзвичайно дороговартісною, однак приємно, що цьогоріч ми отримали досить суттєву фінансову допомогу від відділу освіти Борщівської міської ради згідно програми розвитку шахів у місті Борщеві на 2020-2024 роки; від відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, меценатів та спонсорів, які підтримують юних спортсменів. Тож велика подяка за надані кошти: Кобилянському Івану Івановичу, Гуцулу Юрію Васильовичу, Ромашенку Валерію Степановичу, Кашубі Галині Теодорівні, Григоришин Нелі Іванівні, Чопику Ігорю Казимировичу, Галясу Ярославу Дмитровичу, а також усім, хто вболівав за юних спортсменів.

 

Майбутні випускники Тернопільського педагогічного ліцею спортивного профілю обговорювали питання поєднання спорту та подальшого навчання в рамках реалізації проекту НОК України «#OlympicLab»

Понеділок, 19 жовтня 2020, 08:53

Заняття з ліцеїстами одинадцятого класу Тернопільського педагогічного ліцею спортивного профілю відбулось на базі факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка в рамках реалізації проекту НОК України «#OlympicLab» за підтримки Coca Cola Fundation. У ході заходу під керівництвом майстра спорту зі спортивної гімнастики, заслуженого працівника фізичної культури і спорту України Андрія Огнистого та члена комітету арбітрів асоціації футболу Тернопільщини, Відмінника освіти України Ярослава Боднара, учні ознайомились з питаннями важливості навчання.

Юні спортсмени дізнавались, наскільки важливо, будуючи спортивну кар’єру, отримати диплом про вищу освіту, адже отримані знання, незважаючи на перебіг здобутків у спорті, завжди зможуть знадобитися в житті.

Ліцеїсти з цікавістю переглянули та обговорили мотиваційне відео «Формула успіху з Сергієм Бубкою». Президент Федерації легкої атлетики Тернопільської області, Відмінник освіти України Валерій Єднак продемонстрував ліцеїстам можливості впровадження бізнес-ідей на прикладі відомих атлетів сучасності. «Спортивна кар’єра має свій пік та падіння, і потрібно прагнути до того, щоб спорт став не лише частинкою життя, але приносив відчутні дивіденди в майбутньому. Спорт і бізнес не просто сумісні. Вони доповнюють один одного. Спорт – джерело енергії, а бізнес – одна з головних точок її (енергії) використання», – розповів Валерій Єднак.

У ході заходу була проведена вікторина у форматі «брейн-рингу». Активні учасники отримали подарунки від Національного олімпійського комітету України.

 

Заходи, присвячені ідеям олімпізму, активно тривали для школярів Шумщини

Понеділок, 19 жовтня 2020, 08:52

Всеукраїнський Олімпійський день та Олімпійський тиждень за участю відомих спортсменів, тренерів, випускників навчальних закладів, які мають спортивні досягнення, ветеранів спорту з 14 вересня до 7 жовтня проводились у закладах загальної середньої освіти Шумщини. Загалом, такі спортивно-інформаційні заходи за цей час прийняло вісім навчальних закладів – повідомляє відділ освіти, культури, молоді та спорту Шумської міської ради.

 

Так, у Шумбарському НВК відбувся Олімпійський урок, на який завітали заступник голови відділення НОК України у Тернопільській області Віталій Ігнатенко, кандидат в майстри спорту з дзюдо, Олімпійський стипендіат Іванна Попадюк та член збірної команди області з дзюдо Максим Павка.

В Шумській ЗОШ I-III ст. № 1 були проведені Олімпійський урок в 5-11 класах, спортивна вікторина «Знавці Олімпійського спорту» та спортивні змагання «Швидше, вище, сильніше».

В Шумському НВК відбулись спортивні змагання з волейболу серед учнів 10-11 класів, серед учнів 5-х класів пройшли естафети та вікторина «Знавців олімпійського спорту», а учні 6-9 класів позмагались у рухливій грі «Захист фортеці».

В Шумському ліцеї провели вікторину «Олімпійська мить», урок-диспут «У здоровому тілі- здоровий дух», представники закладу взяли участь в ювілейному Київському півмарафоні 10th WORK.UA KYIV HALF MARATHON Online.

В Літовищенському НВК організовано першість школи з футболу, змагання з підтягування, згинання-розгинання рук в упорі лежачи, стрибків у довжину з розбігу, конкурс малюнка на олімпійську тематику.

В Залісцівському НВК проведено Олімпійський урок на тему «Олімпійське сузір’я України». Була організована також книжкова виставка «Легенди олімпійських зірок» про видатних спортсменів світу. Учні 1-4-их класів із задоволенням взяли участь у спортивних змаганнях «Веселі старти». Діти 6-8 класів були залучені у спортивній вікторині «Знавці історії олімпійського руху». Традиційним під час Олімпійського тижня в школі став легкоатлетичний забіг «Рух заради життя» для учнів 9-11 класів.

У Суразькому НВК відбулися веселі старти в початкових класах, зустріч з ветераном спорту, тренером футбольної команди села Сураж, шаховий турнір «Король і королева», впродовж тижня виготовлялися буклети «Бути здоровим – круто» та Олімпійські листівки.

У Великоіловицькому НВК проведено Олімпійську вікторину, «Веселу естафету», змагання з футболу, змагання «Хто сильніший».

 

Юні тернопільські легкоатлети здобули в Івано-Франківську одну срібну і дві бронзові медалі

Понеділок, 19 жовтня 2020, 08:52

Юні тернопільські легкоатлети здобули в Івано-Франківську одну срібну і дві бронзові медалі

Понад шість сотень атлетів з 25-ти команд України виборювали медалі чемпіонату України з легкої атлетики серед юнаків 2005-2006 років народження. Такі змагання впродовж двох днів, 15-16 жовтня, тривали в Івано-Франківську, на оновленому стадіоні спорткомплексу імені А. Гемби Національного технічного університету нафти і газу. Як повідомляє Федерація легкої атлетики Тернопільської області, серед тернопільських легкоатлетів найкраще виступили стрибуни тренера Євгена Кармелюка з ДЮСШ Тернопільського району. В стрибках в висоту Ілля Варушичев, подолавши планку на висоті 183 см, виборов срібну медаль, а Матвій Чауш з результатом 180 см став третім і відповідно, здобув «бронзу».

Також Матвій у потрійному стрибку (12.59 м) зайняв четверте місце, його колега по команді Марко Терещук – сьоме (11.64 м).

Ще одну бронзову нагороду – в бігу на 2000 м з перешкодами (8.02.7 сек) – виборола Марія Мочук (тренер Володимир Небельський, Зборівська ДЮСШ).

Щодо виступу інших тернопільських спортсменів, то п’ятою в метанні молота (39.07 м) стала Ангеліна Кацалап (тренер Василь Яковів, КУТОР ОДЮСШ з літніх видів спорту); шосте місце в бігу на 2000 м з перешкодами (8.01,4 сек) зайняв Назар Голіний (тренер Володимир Дуда, Бережанська ДЮСШ).

Не все вдалось метальникам обласної та Бучацької ДЮСШ: Маргусь Ігор у штовханні ядра (13.10 м) був восьмим; дев’ятими стали Бучинська Наталя в метанні диску (25.86 м) та Навроцький Олексій в метанні спису (41.92 м), одинадцяте місце в метанні спису за Питель Катериною (22.43 м), - інформує обласна Федерація легкої атлетики.

 

«Визвольні змагання 1940-1950 років у поштових марках та листівках»

Понеділок, 19 жовтня 2020, 08:50

«Визвольні змагання 1940-1950 років у поштових марках та листівках»

0

Виставка під такою назвою діє у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. На виставці представлена велика кількість поштових листівок повстанської тематики. Особливу цінність із цієї серії мають листівки, видані в часі боротьби Збройного підпілля ОУН-УПА на Західноукраїнських землях.

Так, цікавою є листівка «З Різдвом Христовим!», на лицевій стороні якої зображені повстанці, що колядують, а на звороті написи : «Різдво в Україні. 1952 р. Наліпляючи українську поштову марку допомагаєш Воюючій Україні!». Подарував листівку для музею відомий журналіст нашого краю Василь Тракало.

Цього ж 1952 року видана ще одна унікальна листівка «Звернення Української молоді в Еміграції». Особливістю її є те, що вона ілюстрована відомим повстанським митцем Нілом Хасевичем. На ній подані дереворити з його альбому «Графіка в бункерах УПА». На розгортці листівки поміщений фрагмент «Звернення Воюючої України до всієї Української Еміграції» з закликом боротися за визволення свого народу і пропагувати цю боротьбу в країнах поселення. Видана листівка у Канаді. Надійшла вона до музею з архівом відомого діяча української діаспори Михайла Кучера, уродженця с. Великі Чорнокінці на Чортківщині, ветерана дивізії «Галичина».

Цікавим зразком марок Підпільної пошти, представлених на виставці, є блок під назвою «Українська Повстанська Армія 1942-1967», виданий до 25-ліття створення УПА у 1967 р. На них зображені повстанці у різних бойових ситуаціях. Автором малюнків, поміщених на марках, є Мирон Білинський. У блоці подано 12 марок номіналом від 5 до 100 шагів.

1

Особливими з мистецького погляду є марки під назвою «Великому борцеві за волю України 1950-1975», присвячені 25-ій річниці загибелі Головного командира УПА Тараса Чупринки (Романа Шухевича). На них зображено погруддя Тараса Чупринки з орлом на плечі. У блоці 18 марок. Видані вони у 1975 р. Подарував ці марки музею співорганізатор Підпільної пошти України, провідний діяч ОУН, вояк УПА Степан Голяш, уродженець с. Бишки на Козівщині, який проживав у м. Чикаго (США).

На виставці представлена тільки дещиця з направду унікальних музейних колекцій, що дають ключ до розгадки історичного феномену Українського Руху Опору та Української Повстанської Армії.

Діятиме екпозиція до 27 жовтня.

http://tokm.com.ua/

 

 

Дар’я Проскурякова: «Кожен житель Тернопільщини має знати , які ліки він може отримати безкоштовно»

Неділя, 18 жовтня 2020, 12:57

Даря Михайлівна Проскурякова, перший номер у депутати від «Опозиційної платформи за життя» в Тернопільську обласну раду наголосила, що кожен житель Тернопільської області має право знати та розуміти, які ліки надаються в медичному закладі безкоштовно і на які препарати пацієнт має право в разі потреби -  безоплатно.

«Мешканці Тернопільщини можуть отримати безкоштовно ліки, вакцини та сироватки, які держава придбала для них за кошти платників податків. Закупівлі відбуваються як на рівні державних програм, так і коштом місцевих бюджетів, - наголосила Дар’я Проскурякова, яка очолює список кандидатів в депутати у Тернопільську обласну раду від Тернопільської регіональної організації «Опозиційна платформа за життя». – Приміром,для пацієнтів, які лікуються у стаціонарі, ліки з Нацпереліку надаються безоплатно на весь періодлікування. Так, перевірити наявність безкоштовних ліків у тому чи іншому медичному закладі можна : на інформаційних стендах в закладах охорони здоров’я, на офіційних веб-сайтах регіональних департаментів та управлінь та за допомогою мобільного додатку «Ліки контроль».

Мешканці Тернопільщини мають право знати у якому медичному закладі і які ліки вони можуть і більше того мають право отримати безкоштовно.

«Ми пропонуємо сформувати у кожному медичному закладі Тернопільської області прозорий список безкоштовних медичних препаратів, - наголосила Дар’я Проскурякова. – Щоб кожен пацієнт, коли тільки переступив поріг лікарні розмуів, які препарати є в наявності і які він має можливість отримати безкоштовно, щоб не платити за них з власної кишені».

 

"Більше хрестився, ніж бив": після поразки Лопесу Ломаченко потрапив під критику вболівальників

Неділя, 18 жовтня 2020, 12:56

У неділю, 18 жовтня, український боксер Василь Ломаченко в Лас-Вегасі (США) провів об'єднавчий чемпіонський бій проти американця Теофімо Лопеса.

Програвши суддівським рішенням, наш співвітчизник втратив пояси за версіями WBA, WBC, WBO і The Ring.

У соціальних мережах вболівальники вже встигли розкритикувати боксера за поразку, нагадавши йому про його зв'язки з Російською православною церквою і скандальну позицію щодо конфлікту України і Росії, повідомляє ТСН

Після бою Ломаченко заявив, що не згоден з рішенням суддів.

Для обох боксерів це був 16-й бій у кар'єрі.

На рахунку Ломаченка 14 перемог і 2 поразки.

В активі Лопеса 16 виграшів.

 

Жителя Зборівщини місцеві поліцейські підозрюють у вчиненні крадіжки

Четвер, 15 жовтня 2020, 09:25

Крадіжку з проникненням (частина 3 статті 185 ККУ)  слідчі Зборівського відділення  поліції інкримінують жителю одного з сіл району. Чоловік заліз до чужої господарської будівлі, звідки викрав гроші, алкоголь та продукти харчування.
До правоохоронців із заявою про незаконне проникнення та крадіжку звернувся житель обласного центру. Зі слів заявника, невідома особа поцупила майно та кошти з приміщення господарської будівлі, яку він придбав на території колишнього рибгоспу в одному з сіл Зборівщини.
Навідувався туди чоловік не часто, проте під час останнього візиту помітив, що в приміщення хтось залазив: було відважене та розбите металопластикове вікно, зникли продукти харчування, алкогольні напої та 600 гривень.
Поліцейські оперативно відреагували на повідомлення про злочин і в скоєному запідозрили місцевого жителя, 1993 року народження.  Зловмисник у вчиненому зізнався.
Триває досудове розслідування.
Відділ комунікації поліції
Тернопільської області


 

Послухав афериста і втратив гроші

Четвер, 15 жовтня 2020, 09:24

Із заявою про шахрайство до поліцейських звернувся 29-річний житель Тернополя. Він повідомив, що з його банківської картки зникла кругленька сума.
Чоловік розмістив оголошення про продаж побутової  техніки на відомому сайті продажу товарів. Згодом до нього зателефонував невідомий який хотів купити декілька товарів та попросив повідомити номер банківської картки для перерахунку коштів.
Через певний проміжок часу знову пролунав дзвінок. Цього разу,  незнайомець представився працівником банку. Зловмисник повідомив, що на банківський рахунок продавця надійшли кошти, але через збій системи гроші неможливо зняти з картки. Попросив підійти до банкомату або ж зайти в мобільний додаток для здійснення деяких операцій. Тернополянин, не задумуючись, для чого кудись переводити власні гроші виконав вказівки шахрая.
Замість отримати, потерпілий перевів кошти на чужий рахунок та втратив понад три тисячі гривень. Чоловік зрозумів, що став жертвою шахраїв, коли отримав смс про здійснену операцію. Звернувся за допомогою до правоохоронців.
Поліцейські нагадують мешканцям Тернопільщини не довіряти телефонним дзвінкам від невідомих, не повідомляти інформацію ваших банківських карток. Ні один працівник банку не буде в телефонному режимі вирішувати грошові питання щодо ваших заощаджень.
Відділ комунікації поліції
Тернопільської області

© Офіційний сайт Національної поліції: https://tp.npu.gov.ua/news/shaxrajstvo/posluxav-aferista-i-vtrativ-groshi/

 

У Клювинській ЗОШ обговорювали загальнолюдські та олімпійські цінності в рамках проєкту #OlympicLab

Четвер, 15 жовтня 2020, 09:23

У Клювинській ЗОШ обговорювали загальнолюдські та олімпійські цінності в рамках проєкту #OlympicLab

Всеукраїнський освітній проєкт Національного олімпійського комітету та Coca-Cola Foundation #OlympicLab «Загалюдські цінності та олімпійські цінності» провели для учнів ЗОШ І-ІІІ ступенів села Клювинці. Метою заходу є навчання тим цінностям, згідно яких варто жити, пропаганда олімпійських та людських цінностей та рекомендації, як їх застосовувати у повсякденному житті та спорті. Перша частина дійства розпочалася виконанням гімну України наживо та привітального слова заступника голови НОК України в Тернопільській області Віталія Ігнатенка і Марії Підодвірної - директора Хоростківської ДЮСШ ім. М.І. Підодвірного.

Зацікавила школярів своєю розповіддю стипендіатка НОК Іванна Попадюк про те, для чого потрібно займатися спортом, про переваги та можливості людей, які обрали для себе спорт.

Також спортсменка провела для школярів розминку та показала захоплюючий майстер-клас, в якому діти мали можливість спробувати себе і задати багато запитань щодо її виду спорту - дзюдо.

Всі учасники заходу на згадку отримали подарунки від Національного олімпійського комітету України.

 

Обласна ДЮСШ із зимових видів спорту провела змагання з лижних гонок на лижоролерах

Четвер, 15 жовтня 2020, 09:22

Відкритий чемпіонат КУТОР «ТОДЮСШ із зимових видів спорту» з лижних гонок на лижоролерах провели у Тернополі. Змагання проходили на трасі біля села Мишковичі Тернопільського району. Спортсмени змагалися у вікових групах 2005 р. н. і старші, 2006-2007 р. н., 2008 р. н. і молодші. Всі бігли на однакових лижоролерах фірми Fisher, які отримували способом жеребкування, - йдеться на офіційній Інтернет-сторінці школи.

У змаганнях взяли участь учні-спортсмени школи відділення лижних гонок, біатлону, лижного двоборства та ДЮСШ Тернопільського району. Всього було 50 учасників.

Переможці та призери змагань:

Юнаки 2005 р.н. і старші - 5,5 км:

1. Качурай Олексій (Тернопільський р-н, тренер Сцібайло І. І., Камоцький І. В.)

2. Капуш Євген (Тернопільський р-н, тр. Кручовий М. Т., Камоцький І. В.)

3. Славський Михайло (Тернопільський р-н, тр. Кручовий М. Т., Бунт О. Є.)

Дівчата 2005 р.н. і старші - 4,5 км:

1. Дуда Діана (Тернопільський р-н, тр. Кручовий М. Т., Камоцький І. В.)

2. Герасимчук Ірина (Шумський р-н, тр. Кирилюк В. Д., Бурик Т. М., Бурик Н. В.)

3. Драбик Іванна (Лановецький р-н, тр. Стецюк І. Г., Бурик Т. М., Бурик Н. В.)

Юнаки 2006-2007 р.н. - 4,5 км:

1. Тесельський Назарій (м. Тернопіль, тр. Гаяць Я. Є., Камоцький І. В.)

2. Шовкопляс Олександр (м. Кременець, тр. Бережанський О. П.)

3. Чернух Назар (м. Кременець, тр. Бережанський О. П.)

Дівчата 2006-2007 р.н. - 3 км:

1. Чикірда Анна (м. Тернопіль, тр. Бурик Т. М.)

2. Процик Ольга (Тернопільський р-н, тр. Починок І. М.)

3. Шпікула Софія (м. Копичинці, тр. Сагайдак Л. П.)

Юнаки 2008 р. н. і молодші - 3 км:

1. Марценюк Костянтин (Тернопільський р-н, тр. Починок І. М.)

2. Тарасюк Тарас ( м. Копичинці, тр. Сагайдак Л. П., Тарасюк В. М.)

3. Сидяга Андрій (м. Тернопіль, тр. Починок І. М.)

Дівчата 2008 р. н. і молодші - 2 км:

1. Гураль Діана (Тернопільський р-н, тр. Починок І. М.)

2. Бауер Аліна (Тернопільський р-н, тр. Починок І. М.)

3. Доценко Олена (м. Тернопіль, тр. Починок І. М.)

Переможці та призери нагороджені медалями та грамотами Тернопільської обласної ДЮСШ із зимових видів спорту та подарунками від Тернопільського обласного відділення НОК України.

 

Байковецька ОТГ добилась ще одного успіху

Четвер, 15 жовтня 2020, 09:21

0

Нещодавно Байковецька сільська рада отримала відзнаку за ефективне впровадження бюджету участі від Фонду розвитку громадських організацій «Західноукраїнський ресурсний центр». Нагадаємо, що цей фонд є партнером Програми «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (Програма DOBRE), що реалізується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), та відповідає та відповідає за компонент «Залучення громадськості» .

Байковецька сільська рада висловлює подяку Західноукраїнському ресурсному центру за співпрацю, знання та досвід, який вони передали громаді для кращого залучення мешканців громади до раціонального прийняття рішень.

 

 

Педагоги підкорювали Говерлу

Четвер, 15 жовтня 2020, 09:20

Педагоги підкорювали Говерлу

0Педагогічний колектив Тернопільського обласного комунального центру туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді провів навчально-інструкторський семінар-практикум з підвищення фахового рівня навчально-методичного, туристсько-краєзнавчого, спортивно-туристського та екскурсійного напрямків роботи.

Учасники семінару відвідали цікаві туристсько-краєзнавчі, спортивні та екскурсійні маршрути Українських Карпат. Завершенням роботи семінару стало сходження на гору Говерлу.


http://www.centr-tur.te.ua/

 

 

Тернопілля вшановує захисників України

Четвер, 15 жовтня 2020, 09:20

Тернопілля вшановує захисників України

0

Сьогодні, 14 жовтня, біля пам’ятника Степану Бандері та меморіалу загиблим у російсько-українській війні зібралися духовенство, представники влади, громадськості, військовослужбовці, щоб відзначити День захисника України, День українського козацтва, День УПА та свято Покрови Пресвятої Богородиці.

«Ці свята тісно пов’язані між собою. Пресвята Богородиця вважалася покровителькою та захисницею українського козацтва, а тепер і Українського війська, цього дня була створена УПА.  Відтак 14 жовтня стало уособленням доблесті і героїзму усіх поколінь нашого народу: від козаків, вояків Української Галицької армії, січових стрільці, УПА до новітніх героїв російсько-української війни, - наголосив голова обласної ради Віктор Овчарук. - Цей день для усіх нас водночас урочистий , але і скорботний, бо на сході і далі тривай війна. Молимося за світлу пам’ять усіх, хто у різні часи захищав нашу землю. Вклоняємося родинам загиблих на Донбасі. Низький уклін всім героям, хто захищав і продовжує захищати цілісність і суверенітет нашої незалежної держави».

Віктор Овчарук вручив відзнаки Тернопільської обласної ради учасникам бойових дій, громадським активістам, волонтерам.

Присутні на  зібранні поклали квіти до меморіалу загиблим та пам’ятника Степану Бандері.

На Микулинецькому кладовищі священнослужителі відправили поминальні панахиди на могилах  усіх борців за волю та незалежність України.

12

34

56

78

910

1112

1314

1516

1718

1920

2122

2324

 


 

Вони бачать серцем…

Четвер, 15 жовтня 2020, 09:18

Вони бачать серцем…

0

У всесвітньому масштабі Міжнародний день Білої тростини — символу незрячої людини — був затверджений 15 жовтня 1970 року з ініціативи Міжнародної федерації сліпих. «Толерантність, Рівноправність, Інтеграція» – такий його девіз.

Фонд Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки поповнився незвичайною цінною новинкою для слабозорих та незрячих осіб -  книжкою Світлани Поліщук «Явища природи». Книжка надрукована рельєфно-крапковим шрифтом Брайля. Випущена книжка в рамках Благодійної програми «Світ на дотик» Міжнародного благодійного «Здоров’я майбутнього».

А також кожен охочий може ознайомитися і взяти книжки додому для прочитання  у  відділі міського абонементу, де  представлена 71 назва книжок, надрукованих шрифтом Брайля, що розраховані на дитячу і дорослу аудиторію.

Олексій Войтович, голова Тернопільської обласної організації  УТОС, багаторічний читач Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки, розповів про історію та сьогодення Міжнародного Дня білої тростини.

Історія білої тростини починається з 1921 року. Англієць Джеймс Бігс, осліпнувши в молодості, намагався вести активне самостійне життя, і щоб відрізнятися від звичайних перехожих з паличками, пофарбував свою тростину в білий колір. Те ж саме він радив робити іншим незрячим. Але тільки через десять років, завдяки благодійним організаціям і пресі, англійських сліпих стали централізовано забезпечувати білими тростини.

У вересні 2020 року відділ міського абонементу ТОУНБ відвідали   Уляна Верста з донькою Надійкою, яка навчається в  навчально-виховному комплексі № 28 міста Тернополя, в 4 класі, і яка  є людиною з інвалідністю по зору.З ними була Тетяна Гойтко, учитель-дефектолог цього закладу, яка навчає дітей читанню книжок шрифтом Брайля.Бібліотекарі були вражені,  як Надійка вправно читає текст  в книжці,  надрукованій альтернативним шрифтом і розпізнає малюнки.

Книгозбірня пропонує ознайомитися з віртуальною виставкою книжок шрифтом Брайля, яка розміщена на веб-сайті Тернопільської ОУНБ. Книжки надійшли до бібліотеки упродовж 2016 – 2020 років.Віртуальна виставка постійна й поповнюється новими виданнями. Книжки  безкоштовно надходять до книгозбірні від благодійного фонду Нечитайло.

http://library.te.ua/

 

8 порад по догляду за собою, якщо вас лякає стрічка новин

Середа, 14 жовтня 2020, 10:02

Навіть якщо ви не з тих, хто читає новини кожного дня, вони все одно зненацька наздоганяють вас.

Багато хто з нас навіть не підозрює, як погані новини впливають на нас.

Що відбувається у нас в голові, коли новин стає занадто багато?

"Ми запрограмовані на фізіологічні реакції на все, що несе нам загрозу або небезпеку. Наша відповідь бийся або тікай", пояснює клінічний психолог, доктор Джош Клапов (Dr. Josh Klapow).

"Реакція на новини може бути така, якби ви відреагували на травму, додає він.

Ступінь інтенсивності може відрізнятися, але симптоми можуть включати паніку, труднощі з концентрацією уваги та задишку".

2020 ще не закінчився, але ви все одно можете спробувати захистити своє психічне здоров'я, якщо новини вас травмують.

Bustle зібрали 8 найважливіших лайфхаків, як не дозволити новинам керувати нашою психікою.

1

Тримайте баланс і контролюйте своє споживання новин

Незалежно від того, що ви оберете перерву для новин чи встановлення правил для себе, щоби споживати новини в помірних кількостях, це дійсно може допомогти вашому психічному здоров'ю.

"Будь в курсі, але стеж за собою", каже Джош Клапов.

Бренна К. Маллоні, ліцензована консультантка з питань психічного здоров'я, радить налаштувати собі "вікно" споживання новин.

 

"Поставте собі таймер, який нагадає, що треба перейти на інші речі", каже вона.

Еріка Мартінес, доктор психологічних наук, ліцензована психологиня, пояснює, що інколи "краще прочитати якусь новину про насильство, замість того, щоб бачити це зображення по телевізору".

Незалежно від того, читаєте ви, дивитесь чи слухаєте, додає вона, намагайтеся не споживати жодних новин щонайменше за 30 хвилин до сну.

2

Задовільняйте свої основні потреби

Якщо вас пригнічують новини, то втрата сну чи перекусів вам зовсім не допоможе.

"Стресова ситуація впливає на розум і тіло, тому надзвичайно важливо, щоби ви задовільняли свої основні фізичні потреби для боротьби зі стресом тривожних новин, зауважує Джош Клапов.

Задайте собі кілька основних питань: "Чи здоровим є ваше харчування? Чи займаєтесь ви фізичними вправами? Як ви спите? Чи п'єте достатньо води?

Ці загальні медичні практики мають допомогти вам підтримувати своє психічне та фізичне здоров'я під час стресових новинних повідомлень".

Якщо ви відповідаєте "ні" на багато з цих питань, докладайте усвідомлених зусиль, щоб задовольнити їх, навіть якщо це означає встановити собі нагадування пити воду.

3

Прийміть те, що ви відчуваєте

Ще один спосіб почувати себе краще бути ніжним до самого себе, коли вам необхідна перерва або вам треба повністю відключитися від циклу новин.

Тут важливо відчути свої негативні почуття, тому що боротьба з ними не позбавить вас болю.

"Дозвольте собі переживати через те, що відбулося, не звинувачуючи себе і не відчуваючи стресу через те, що ви погано себе почуваєте", радить ліцензована психологиня, доктор філософії Лата К. Макгінн.

Старайтеся не зациклюватися на тому, що можна, а що ні. "Очікуйте, що якщо щось станеться, ви будете переживати, говорить Макгінн. Не звинувачуйте себе за це і не намагайтеся зупинити".

4

Розділіть для себе емпатії та співчуття

Прийняття на себе чужої болі через співчуття може призвести до серйозних наслідків для психічного здоров'я.

"Це називається побічна травма або втома від співстраждання", говорить Мартинес.

Хоча втома від співстраждання и побічна травма зазвичай виникають у помічників або вихователів, вони також виникають в результаті перегляду новин.

 

Щоби захистити себе, спробуйте свідомо перейти від емпатії до співчуття.

"Співчуття це бажання когось бути вільним від страждання. Це енергія у котрій ви можете брати участь і вона не обов'язково включає в себе повторне розпалювання важких емоцій, які можуть викликати втому", каже психотерапевтка Кеті Кример.

5

Зосередьтеся на диханні

Правильне дихання це ключ до повернення тіла з тривожного стану.

Коли вам потрібно негайно почуватись краще, то йдеться в першу чергу про дихання.

"Знайте, що ваше дихання має VIP-стосунки з нервовою системою...

Якщо вас засмучує те, що ви щойно чули або щось відбувається, переконайтеся, що робите регулярні глибокі вдихи животом з довшим видихом, ніж вдих", терапевт з роботи з  тривогою Айлін Перді.

Однією з вправ, яку вона пропонує, є вдихнути на рахунок чотири, потім затримати дихання на чотири секунди  і видихнути на вісім.

6

Думайте глобально

Коли все стає важко, не потрібно робити вигляд, що все рожеве, але це може допомогти нагадати собі, що не кожна річ жахлива.

"Зрозумійте, що позитивні моменти також трапляються кожного дня, каже Перді.

Але ви не отримаєте новини про них через основні інформаційні агентства.

Якщо новини важливі для вас, знайдіть джерела, які висвітлюють також все позитивне, що відбувається у світі, та збалансуйте інформацію, яку ви отримуєте".

7

Розвивайте свою духовність (що б це не означало для вас)

Хоча спільнота віруючих може бути головним джерелом заспокоєння, такою ж може бути і особиста духовність під час кризи.

"Коли у вас є грунтовна духовна система вірувань, легше побачити недосконалість людства і мати любов і співчуття не тільки до того, що відбувається у світі, але і до того, як це представлено", зауважує Террані.

Якщо формальна система переконань не відповідає вашому шляху, уважність може виступати духовним рятувальним кругом, коли всього стає занадто багато.

"Практика уважності може просто дати вам власний спокій серед хаосу", зазначає Кример.

Уважність може допомогти нам побудувати (наші емоційні резерви), щоб ми знали, коли занадто сильно зливаємось із життєвими трагедіями. Подбайте про своє серце і розум".

Як тільки ви відчуєте, що стоїте міцніше, все може стати на свої місця.

8

Позитивно взаємодійте зі світом навколо вас

Якщо у вас є можливість, то задійте себе в спільноті навколо вас.

"Я намагаюся залучитись щоб усунути своє лихо і працювати з ним або безпосередньо, допомагаючи іншим, опосередковано вносячи вклад і підтримуючи інших, хто виконує роль допомоги", говорить Джош Клапов.

До того ж, допомога іншим може змусити вас відчувати більше надій і оптимізму щодо навколишнього світу.

"Щоразу, коли ви почуваєтесь враженими новинами, подумайте про одну або дві конкретні речі, які ви можете зробити, щоб зробити світ кращим, – зазначає Маллоні.

Новини, як правило, змушують нас почуватись безпорадними, але виконання навіть найменших дій для побудови кращого світу може протидіяти цьому та допомогти нам  більш надійними та мотивованими відігравати свою роль у зміні речей".

Будьте добрими та щедрими, це може здатися безглуздим, але це може трохи відкоригувати вашу точку зору.

 

Травматична реакція на новину це нормально, але не бійтеся просити про допомогу, якщо вам вона потрібна.

"Якщо новини довели вас до такого стану, що ви не знаєте, як знову віднайти рівновагу або якщо вони викликають у вас больові спогади про речі з вашого особистого досвіду, то подумайте над тим, щоби знайти терапевта, який розуміється в тому, як працювати з травмами.

Він зможе допомогти вам подбати про вас самих", каже Малонні.

Всі ілюстративні світлини від Depositphotos

 

Як пандемія змінює наші звички щодо фізичних вправ. Дослідження

Середа, 14 жовтня 2020, 09:59

Закриті спортзали від початку карантину, зменшення відстані між домом і роботою, а отже і менше прогулянок пішки.

Багато з нас почали значно менше рухатися, але інші, особливо літні чоловіки і жінки, здається, рухаються набагато більше, ніж робили це до карантину.

Зокрема, це підтвердило нещодавнє дослідження, яке провели у Великій Британії.

Кілька позитивних тенденцій помітили й інші вчені.

Дослідники США виявили, що протягом перших кількох тижнів карантину пошукові запити Google, пов’язані зі словом "вправа", зростали і залишалися підвищеними протягом місяців.

1500 японських дорослих розповіли науковцям, що були досить неактивними у перші тижні локдауну, але потім до червня ходили і тренувались як ніколи.

Фото Deliris/Depositphotos

Однак масштабніші дослідження, серед яких аналіз даних понад 450 000 користувачів додатку для підрахунку кроків на смартфоні, таки показують сумну картину: в усьому світі люди стали ходити менше після початку карантину.

Середні добові кроки знизились приблизно на 5,5% протягом перших 10 днів блокування пандемії в країні та приблизно на 27% до кінця першого місяця.

До даних із безкоштовного додатка для смартфонів щодо відстеження активності звернулися також аналітики з Університетського коледжу Лондона.

Було опрацьовано дані від 5395 користувачів, віком від підлітків до дорослих. Усі вони користувались програмою щонайменше з січня 2020 року.

Науковці виявили, що переважна більшість користувачів дійсно рухалася менше, особливо після початку повних заборон, незалежно від статі чи соціально-економічного статусу.

Падіння було найбільш помітним серед тих людей, які були дуже активними до пандемії, та серед людей віком до 40 років.

Після зняття або послаблення блокування більшість людей почали робити вправи дещо частіше, але загалом лише ті, хто старше 65 років, поверталися до своїх попередніх вправ і перевищували час.

Вчені дійшли до висновку, що загалом карантин зменшив фізичну активність серед тих, хто до неї звик до початку пандемії, і збільшив спорт для тих, хто не займався взагалі, або робив це мало.

Звичайно, вибірка серед тих, хто використовує додаток не є дуже надійним джерелом, оскільки його саме тому і встановлюють, бо розраховують, що рухатися будуть більше, однак все ж дані цікаві.

Цікаво, що дослідники ніяк не коментують причин, чому звичка рухатися так відрізняється серед різних за віком людей і так змінилася від початку пандемії.

Але можливо, однією з причин є те, що люди похилого віку мали більше часу, ніж молодь, які змушені були жонглювати між доглядом за дітьми, роботою та іншими обов'язками.

Новини про нову коронавірусну хворобу також могли стати поштовхом для осіб старшого віку дбати про свою імунну систему та загальний стан здоров'я, спонукаючи їх вставати і рухатися.

 

Шановні ветерани визвольних змагань, дорогі захисники Української держави! Усі, хто ціною власного життя та здоров’я захищав та нині захищає цілісність та незалежність України! Щиросердно вітаю зі святом усіх тернопоян, а особливо тих, хто боровся і

Середа, 14 жовтня 2020, 09:27

0


Шановні ветерани визвольних змагань, дорогі захисники Української держави! Усі, хто ціною власного життя та здоров’я захищав та нині захищає цілісність та незалежність України!

Щиросердно вітаю зі святом усіх тернопоян, а особливо тих, хто боровся із ворогами за незалежність України та тих, хто  хоробро та самовіддано взяв на себе відповідальність за безпеку країни, народу, хто у цей складний та драматичний час ціною власного життя та здоров’я виборює цілісність та захищає суверенітет України.

Сьогодні ми спільно, усією громадою,  вшанувати  захисників України – від давніх звитяжних князівських дружин – до нинішніх мужніх вояків, котрі боронять нашу державу на сході.

Згадуємо сьогодні й славне козацтво, хоробрістю якого були подивовані вороги і на заході й на сході, півночі та півдні від української землі.

Нині  – 78-та річниця створення УПА, діяльність якої є одним із найяскравіших прикладів боротьби за незалежність — не тільки в українській, але й у світовій історії.  Тож у цей урочистий день щиросердно вітаю із святом усіх, хто був дотичний до героїчної УПА, хто ціною власного життя виборював незалежність України. Низький уклін вам за це! Вітаю дітей та родину славних вояків, усю громадськість. Висловлюю подяку усім, хто докладає зусиль і праці для організації музеїв хороброго підпілля у нашому краї, хто доглядає за місцями звитяжних подвигів та могили героїв. Ми пам’ятаємо їхній подвиг. Він надихає нинішніх армійців на самовіддану оборону цілісності та незалежності України.

Сьогодні ми вклоняємось Покрові Пресвятої Богородиці – захисниці України, козацтва, усього нашого народу!

А ще хочу подякувати усім медикам. Цьогоріч вони на передовій боротьби з коронавірусом.

Шановні колеги!

Низький уклін вам, що самовіддано захищаєте здоров’я нації!

Дорогі наші захисники!

Ми вдячні вам за те, що ви стоїте на охороні нашого сьогодення та, сміливо можна сказати, майбутнього нашої держави. У нинішні дні, на жаль,  подвиги своїх дідів та прадідів доводиться повторювати вам на Донбасі, зустрівшись з потомками тих самих московських агресорів.  Вірні сини України, дивуючи світ самопожертвою та мужністю, стоять на  захисті соборності, демократичних перспектив держави проти до зубів озброєних проросійських найманців та кадрових сусідських військових.  І у цій нерівній боротьбі, без сумніву, перемагають  захисники України, бо захищають вони свою землю, свою Вітчизну і свій дім. Захисники - тернополяни, доземний уклін вам за це!


 

Школи Бучаччини отримали нове сучасне обладнання для їдалень

Середа, 14 жовтня 2020, 09:27

Школи Бучаччини отримали нове сучасне обладнання для їдалень

Рішенням сесії Тернопільської обласної ради комунальній установі Тернопільської обласної ради «Центр аналітично – методичного та матеріально – технічного забезпечення розвитку освітніх закладів області» доручено здійснити централізовану закупівлю харчоблоків для шкільних їдалень. Працівники установи провели необхідну роботу над підготовкою документації та проведенням тендерних закупівель для переоснащення їдалень загальноосвітніх закладів у кожному районі Тернопільської області. Таких шкіл у цьому році  понад 50.

7 закладів Бучацького району вже отримали сучасні харчоблоки для своїх їдалень. Сертифікати на нове обладнання вручив керуючий справами виконавчого апарату Тернопільської обласної ради Іван Бабійчук спільно з керівником «Центруаналітично – методичного та матеріально – технічного забезпечення розвитку освітніх закладів області» Тетяною Четвертак.

«Сьогодні обласна рада здійснює реальні кроки на шляху модернізації освіти, у тому числі шкільного харчування. Без перебільшення є очевидним, що покращення умов приготування їжі – справа не менш важлива, ніж оновлення навчальних класів чи придбання комп’ютерного обладнання. Якісне харчування – запорука здорового розвитку наших дітей. Тому маємо дбати про покращення санітарно-гігієнічних умов приготування їжі для школярів», -  наголосив Іван Бабійчук.

 

Бучацька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 - холодильник-1 шт.; морозильна камера – 1 шт.;

Бучацька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 - плита електрична 4-комфорна- 1 шт.;

Бучацька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 - плита електрична 4-комфорна- 1 шт.; морозильна камера – 1 шт.

Бариська загальноосвітня І-ІІІ ступенів - морозильна камера – 1 шт.;

Стінківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - плита електрична 4-комфорна- 1 шт .; холодильна шафа – 1 шт.; морозильна камера – 1 шт.;

Переволоцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - плита електрична 4-комфорна- 1 шт .;

Космиринська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - плита електрична 4-комфорна- 1 шт .; морозильна камера – 1 шт.

 

012

 

В Одесі вчителька "наїхала" на українськомовну школярку. Її звільнили

Вівторок, 13 жовтня 2020, 10:13

В Одесі вчителька накричала на українськомовну школярку на уроці, бо подумала, що дівчинка вивищує себе над іншими, бо розмовляє українською.

Трапилося це в гімназії № 4.

Аудіо інциденту опублікували у групі Батьки SOS.

Ось як звучала розмова:

–  Девочка, которая со мной на украинском говорила. На какий мови ты общаешься?

–  Я на українській.

–  (Нерозбірливо) … тоже на українській?

–  Так!

–  А ну-ка встань! Поднялась! Поднялась, говорю! "Да!". Как ты отвечаешь мне? Ты посмотри на неё! Почему ты мне так сказала: "Да!"?.

–  Нуу… да.

–  Шо "ну"! Постой, успокойся… Встань, пожалуйста, постой немножко и подумай. Так нельзя отвечать…. Не хорошо так…

Ребята, я чуствую, что вообще треба на українскій мові казати. Бо в нас, бачте, бачте, шо робиться? Вона на українській мові, так вона, получаєтсья, зверху, а ми знизу! А вона више нас, понімаєте?

Потім вчителька обурилася, що школярка прийшла непідготовлена до уроку, а "прикривається мовою".

"Пришла без ничего, альбом не принесла, листовки не принесла, а права качает она! Она мовой будет прикрываться здесь мне! Причем здесь мова, надо мозги иметь! Где твои роботы? Покажи мне!", - сказала вчителька.

Пізніше жінка перепросила, сказавши, що неправильно зрозуміла дитину:

"Всё, успокойся. Но так нельзя говорить. Так получается, дети, что она выше нас. Давайте на украинском все тогда общаться… Я ей не запрещаю на украинском, пожалуйста.

Но не надо так делать, что это выше, чем мы. І ми знаєм українську мову!

Все, не плач, помиримось з тобою. Я может не так поняла её слова. Дети, я поняла так, что она хочет, пришла без ничего, так оно и есть".

У департаменті освіти Одеської міськради заявили, що вчительку вже звільнили.

"Поведінка вчителя , на мою думку, беззаперечно несумісна з діяльністю у закладі освіти.

Директором прийняте рішення про звільнення за ст. 41, п.3 "вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи".

Наразі очікується видання відповідного наказу. Із зверненням до компетентних органів. Приношу свої вибачення від усіх освітян батькам і дитині.

А нам, вчителям, хочу побажати не закривати серце від почуттів вихованців .Такий тон, тиск і зміст сказаного назавжди позбавляють дитячої довіри і любові", - написала директорка департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич у Facebook.

 

Відомі дати реєстрації та проведення пробного ЗНО-2021

Вівторок, 13 жовтня 2020, 10:11

Зареєструватися на пробне зовнішнє незалежне оцінювання у 2021 році можна буде у період 5-19 січня.

А безпосередньо пробне тестування відбудеться 10 квітня 2021 року.

Про це повідомили на офіційній сторінці Українського центру оцінювання якості освіти.

Зазначається, що через нестабільну епідеміологічну  ситуацію цьогоріч учасники можуть обрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО.

Фото VIPDesignUSA/Depositphotos

Загалом пробне ЗНО буде доступне з таких предметів:

 • українська мова;
 • українська мова і література;
 • історія України;
 • математика;
 • біологія;
 • географія;
 • фізика;
 • хімія;
 • англійська, іспанська, німецька та французька мова.

Зареєструватися можна буде на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Окрім участі в пробному ЗНО з одного з навчальних предметів, учасники можуть додатково завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів та пройти тестування вдома.

Для перевірки відповідей їх потрібно внести на спеціальний сервіс визначення результатів.

В УЦОЯО зазначають, що результати пробного ЗНО-2021 для осіб, які введуть свої відповіді на спеціальному сервісі, буде оприлюднено на їхніх інформаційних сторінках 16 квітня 2021 року.

 

У Тернополі проходить спортивна «Битва дворів-2020»

Вівторок, 13 жовтня 2020, 09:41

Близько тридцяти дітей - мешканців центрального мікрорайону, випробували себе у змаганнях «Битва дворів». Відбулися такі спортивні випробування на майданчику, що розміщується у дворах будинків 1, 3, 5 на вулиці Старий Ринок. Організатором заходу виступив Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення. За словами директора Центру Вікторії Безгубенко-Гнатишин,учасників дійства було розділено на дві команди: «Жабки» і «Без обмежень».

До кожної з них увійшли діти віком 7-12 років та 13-16 років. Відтак, молодші спортсмени змагались в естафеті на швидкість, а старші – перетягували линву та стояли у стійці. В загальному заліку перемогли «Жабки», а до фіналу вийшли обидві команди.

Наступні тури змагань «Битва дворів-2020» пройдуть 13 жовтня на мікрорайоні «Дружба» (майданчик на вул. Пилипа Орлика, 4-5), 15 жовтня – на Східному (вул. Л. Українки, 17). Далі впродовж трьох днів випробування чекають команди дворів мікрорайонів «Сонячний» та «Аляска» (19, 21 та 23 жовтня). А фінальні змагання відбудуться 8 листопада на універсальному спортивному майданчику за адресою: вул. Генерала Тарнавського, 22.

 

Під час Олімпійського уроку #beactive у Скалаті в естафетах змагалися учні та вчителі

Вівторок, 13 жовтня 2020, 09:41

Олімпійський урок #beactive, що проходив на базі Скалатського професійного ліцею, розпочався з церемонії нагородження кращих учнів та вчителів шкіл відділу освіти Скалатської ОТГ, пісні-побажання та привітального слова від поважних гостей для учасників уроку. Видовищною та дуже емоційною сторінкою дійства стали спортивні естафети, які організував вчитель фізичної культури Зеновій Гелета. У цих веселих змаганнях команда учнів мала змогу позмагатися з командою вчителів.

 

Представниці важкої атлетики Софія Зенченко - бронзова призерка Юнацьких Олімпійських Ігор та Марія Хлян - майстер спорту міжнародного класу, призерка чемпіонату Європи, теж завітали на свято, де розповіли про свою підготовку до змагань, поділилися цікавими моментами під час виступів та надихнули дітей до занять спортом.

Учасники уроку були відзначені подарунками від Національного олімпійського комітету України. Велика подяка за сприяння у проведенні заходу висловлюється директору ліцею Надії Бабійчук.

 

Легкоатлети Тернопільського «Інваспорту» Єлизавета Ільєнко та Ігор Маргусь здобули «золото» і «срібло» на чемпіонаті області

Вівторок, 13 жовтня 2020, 09:40

Вдало виступили представники Тернопільського «Інваспорту» на чемпіонаті Тернопільської області з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2005-2006 та 2007 і молодших, який нещодавно відбувався у Тернополі. Так, у секторі для стрибків у висоту абсолютною чемпіонкою стала вихованка ОДЮСШІ «Інваспорт», учениця Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру Єлизавета Ільєнко. Дівчина встановила новий особистий рекорд та виконала норматив кандидата в майстри спорту, подолавши висоту 1 м 40 см з третьої спроби і випередивши свою найближчу суперницю на 15 см (2 місце - результат 125 см). Тренер-викладач спортсменки майстер спорту України Віктор Ворко.

До речі, як повідомляє Тернопільський «Інваспорт», серед запрошених гостей, в секторі для стрибків у висоту був присутній чемпіон світу 2005 року в місті Хельсінкі, заслужений майстер спорту України Юрій Кримаренко, який оцінив високий рівень підготовки нашої юної стрибунки у висоту.

 

Також у секторі для штовхання кулі срібну нагороду чемпіонату здобув вихованець ОДЮСШІ, студент І курсу Технічного коледжу ТНТУ імені Івана Пулюя Ігор Маргусь, показавши результат 13.62 см. Спортсмен тренується в заслуженого тренера України, кандидата педагогічних наук Івана Салука та тренера ОДЮСШ Галини Шмуляєвої.

 

Школи Бучаччини отримали нове сучасне обладнання для їдалень

Вівторок, 13 жовтня 2020, 09:39

Школи Бучаччини отримали нове сучасне обладнання для їдалень

 

Рішенням сесії Тернопільської обласної ради комунальній установі Тернопільської обласної ради «Центр аналітично – методичного та матеріально – технічного забезпечення розвитку освітніх закладів області» доручено здійснити централізовану закупівлю харчоблоків для шкільних їдалень. Працівники установи провели необхідну роботунад підготовкою документації та проведенням тендерних закупівель, для переоснащення їдалень загальноосвітніх закладів у кожному районі Тернопільської області. Таких шкіл у цьому році – понад 50.

 

7 закладів Бучацького району вже отримали сучасні харчоблоки для своїх їдалень. Сертифікати на нове обладнання вручив керуючий справами виконавчого апарату Тернопільської обласної ради Іван Бабійчук спільно з керівником «Центруаналітично – методичного та матеріально – технічного забезпечення розвитку освітніх закладів області» Тетяною Четвертак.

«Сьогодні обласна рада здійснює реальні кроки на шляху модернізації освіти, у тому числі шкільного харчування. Без перебільшення є очевидним, що покращення умов приготування їжі – справа не менш важлива, ніж оновлення навчальних класів чи придбання комп’ютерного обладнання. Якісне харчування – запорука здорового розвитку наших дітей. Тому маємо дбати про покращення санітарно-гігієнічних умов приготування їжі для школярів», -  наголосив Іван Бабійчук.

 

Бучацька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 - холодильник-1 шт.; морозильна камера – 1 шт.;

Бучацька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 - плита електрична 4-комфорна- 1 шт.;

Бучацька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 - плита електрична 4-комфорна- 1 шт.; морозильна камера – 1 шт.

Бариська загальноосвітня І-ІІІ ступенів - морозильна камера – 1 шт.;

Стінківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - плита електрична 4-комфорна- 1 шт .; холодильна шафа – 1 шт.; морозильна камера – 1 шт.;

Переволоцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - плита електрична 4-комфорна- 1 шт .;

Космиринська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - плита електрична 4-комфорна- 1 шт .; морозильна камера – 1 шт.

 

012

 

Книгозбірня підготувала презентацію до Дня українського козацтва

Вівторок, 13 жовтня 2020, 09:38

Книгозбірня підготувала презентацію до Дня українського козацтва

0

14 жовтняДень покрови Пресвятої Богородиці, яка з давніх-давен є покровителькою українського козацтва й усіх українських збройних формувань. У цей день відзначаємо День Українського козацтва, річницю створення УПА, а ще — це День захисника України.

Збройні сили українського народу мають давню історію. Одна із найяскравіших її сторінок припадає на XV ст. Саме тоді сформувалось українське козацтво. Хто такі козаки, яке значення мали битви і походи і чому в Україні «на двох три гетьмани»? Відповідь можна знайти у книжках з  презентації «Рідна земле, ти козацькою славою щедра», яку підготувала Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека - http://library.te.ua/2020/10/12/news20-178rh/

http://library.te.ua/


 

Підбито підсумки конкурсу "Юний дослідник"

Вівторок, 13 жовтня 2020, 09:38

0

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді заочно підбив підсумки  XV Всеукраїнського конкурсу дослідницько-експериментальних робіт з природознавства «Юний дослідник».

Тернопільську область на конкурсі представили учні та вихованці закладів загальної середньої та позашкільної освіти.
Дипломом Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України І ступеня нагороджені Богуш Вікторія, учениця 5 класу загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с. Кального Тернопільської області, з роботою: «Причини забруднення навколишнього середовища у селі Кальне» (секція «Я і природа»)та вихованці гуртків «Народні вироби з соломи» та «Виготовлення сувенірів» Лановецького міського комунального будинку дитячої та юнацької творчості з роботою: «Дідух нашого краю» (секція: «Народознавство та краєзнавство»).

Дипломом Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України ІІ ступеня відзначені  Борис Анастасія, Голоднюк Вікторія, учениці 4-Б класу Трибухівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тернопільської області, з роботою: «Досліди на визначення якості у відповідності до стану води», Тимчук Софія, вихованка гуртка «Юний натураліст», учениця 6 класу Людвищенського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Шумського району, з роботою: «Людвищенський рельєф – продовження Кременецьких гір» (секція: «Я і природа»), Божко Каріна, учениця 5 класу Білецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів імені С. Крушельницької, вихованка гуртка «Юні овочівники» Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, з роботою «Історико-краєзнавча характеристика села Біла Тернопільського району Тернопільської області», Чіпак Ангеліна, Рожкован Анастасія, учениці Гуштинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів  Тернопільської області, з роботою: «Музей хліба» (секція «Народознавство та краєзнавство»).

Дипломом Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України ІІІ ступеня нагороджені Квасневський Олександр, учень 4 класу Смиковецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Тернопільського району, з роботою: «Дослідження причин забруднення оточуючого середовища села Смиківці» (секція: «Я і природа») та Горошко Вероніка, учениця 5 класу Бодаківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Вишнівецької ОТГ, з роботою: «Село, де я народилася – частинка великого світу»(секція: «Народознавство та краєзнавство»).

Керівники робіт, що посіли призові місця, нагороджені Подякою Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за сприяння та забезпечення успішного науково-педагогічного супроводу учнівських розробок у XV Всеукраїнському конкурсі дослідно-експериментальних робіт з природознавства «Юний дослідник» 2020.

http://ecocentr.edukit.te.ua/

 

 

Відбувся І етап Всеукраїнської науково-технічної виставки-конкурсу молодіжних інноваційних проєктів «Майбутнє України»

Вівторок, 13 жовтня 2020, 09:37

Відбувся І етап Всеукраїнської науково-технічної виставки-конкурсу молодіжних інноваційних проєктів «Майбутнє України»

0

Цьогоріч виставка-конкурс проводився заочно в режимі онлайн, у якому взяли участь 10 слухачів Бережанської, Борщівської, Заліщицької філій та Тернопільського міського відділення МАН. Свої наукові проєкти учні презентували у номінаціях: електроніки та приладобудування, інформаційно-телекомунікаційних систем та технологій, екологія та ресурсозбереження, робототехніка та робототехнічні системи, матеріалознавство та перспективні технології.

На підставі поданих матеріалів експертна комісія здійснила відбір кращих науково-дослідницьких проектів для участі у ІІ етапі Всеукраїнської Виставки-конкурсу.

http://xn--80axe.xn--j1amh/

 

У Кременецькій академії розпочав роботу «Десятий легіон»

Вівторок, 13 жовтня 2020, 09:37

У Кременецькій академії розпочав роботу «Десятий легіон»

0

З ініціативи студентів ІІІ курсу спеціальності «Історія» та під наставництвом науково-педагогічних працівників кафедри історії та методики її викладання у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім.Тараса Шевченка створено студентський історичний клуб «Десятий легіон».

Згідно зі Статутом безпосереднє керівництво Клубом здійснює Сенат у складі п’яти чоловік на чолі з Консулом. Організаційна структура Клубу відповідає тематичним напрямкам його роботи. За таким принципом Клуб поділяється на чотири секції, названі легіонами: легіон політології, легіон історії України, легіон всесвітньої історії та легіон краєзнавства. Кожен легіон очолюється легатом, якому допомагає центуріон у статусі повноправного заступника. Кількість членів легіону обмежена – не більше 25 чоловік. Статутом Клубу передбачена посада Цензора як відповідального за висвітлення у мережі Інтернет і в друкованих ЗМІ проведених легіонерами заходів.

Історичний клуб, за задумом його ініціаторів, є відкритою організацією, членом якої може стати кожен студент Кременецької гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка незалежно від спеціальності чи факультету навчання. До прав членів Клубу належить можливість бути учасником його засідань, брати участь у підготовці і проведенні всіх заходів, передбачених Програмою діяльності Клубу чи поточним планом роботи.

Було розроблено і схвалено основні організаційні та масові заходи. Приміром, відбудуться перші світоглядно-пізнавальні та культурно-виховні заходи: брейн-ринг для студентів спеціальності «Історія», інтелект-батл з історичної тематики, тематичне засідання Клубу із вшанування жертв Голодомору, засідання історичної кав’ярні у стилі 80-их років. Усе це – протягом першого семестру цього навчального року, а в другому – засідання Клубу на тему «Герої не вмирають» (до Дня Героїв Небесної Сотні), історична міні-конференція «Жіночі постаті в історії України», історична квест-гра «Студентські перегони» та конференц-стіл з нагоди Дня пам’яті та примирення.

http://www.kogpi.edu.te.ua/i


 

Чи будуть студентів виселяти із гуртожитків на час дистанційного навчання. Пояснення Шкарлета

Понеділок, 12 жовтня 2020, 12:11

Примусово виселяти студентів із гуртожитків на час дистанційного навчання не будуть.

Про це повідомив виконувач обов’язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет у своєму Telegram.

"Запевняю, що ніхто не буде примусово виселяти вас із гуртожитків (і я обов`язково буду наголошувати щодо цієі позиції на засіданнях комісії ТЕБ та НС і Уряду). Хоча саме гуртожитки сьогодні є одним із місць потенційної небезпеки поширення коронавірусу", - написав Шкарлет.

Нагадаємо, 11 жовтня Шкарлет заявив про виселення студентів на місяць з 15 жовтня по 15 листопада із гуртожитків.

"Закладам професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої та вищої освіти (незалежно від кольору карантинної території) рекомендуватимемо перейти на дистанційну форму навчання на період з 15 жовтня до 15 листопада з обов’язковим виїздом усіх студентів із гуртожитків (при цьому вважаю за необхідне повернути кошти за проживання студентам, які виїхали з гуртожитків з 15 жовтня до 15 листопада 2020 року)", - написав Шкарлет.

Сергій Шкарлет. Фото: Facebook МОН

Він зазначив, що в офіційному документі МОН буде лише рекомендація щодо від'їзду з гуртожитків додому.

Вона не стосувалася дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; студентів з тимчасово окупованих територій, "червоних" карантинних зон та інших.

Також ці рекомендації, за словами Шкарлета, зобов'язували адміністрації вишів зберегти місця проживання студентів у гуртожитку перерахувати сплачені за гуртожиток кошти (у разі виїзду з гуртожитку з 15.10.20 до 15.11.20).

 

Олімпійський урок #beactive побував у Городницькій ЗОШ І-ІІ ступенів

Понеділок, 12 жовтня 2020, 12:06

Олімпійський урок #beactive відбувся у Городницькій ЗОШ І-ІІ ступенів, що у Скалатській ОТГ. Проходило дійство на спортивному майданчику школи. Учні розпочали святкування з олімпійської руханки, яку провела вчителька фізичної культури Ольга Данелюк. Гостем свята була Марія Хлян - українська важкоатлетка, майстер спорту міжнародного класу, призерка чемпіонату Європи, яка розповіла про свій спортивний шлях та відповіла на запитання дітей.

 

Також учні взяли участь у вікторині «Знавці Олімпійського спорту» та спортивній естафеті.

Всіх учасників було нагороджено олімпійськими подарунками від відділення НОК України в Тернопільській області.

 

Тернополянин Віталій Мандзин - бронзовий призер у гонці переслідування Літнього чемпіонату України з біатлону у Чернігові

Понеділок, 12 жовтня 2020, 12:05

Ще одну медаль здобув у Чернігові, де проходив Літній чемпіонат України серед юніорів та юніорок, присвячений пам'яті ЗТУ В.В.Ломаєва, тернопільський біатлоніст Віталій Мандзин. На додачу до «срібла» у спринтах, спортсмен отримав «бронзу» в гонці переслідування. Як повідомляє Федерація біатлону України, у юніорів, і у юніорок перемогу спортсмени здобували із солідною перевагою, причому героями персьютів стали аж ніяк не переможці спринтів. І Дмитро Грущак, і Олександра Меркушина, які стали тріумфаторами напередодні, в цій гонці не впоралися зі стрільбою і в підсумку виявилися навіть поза трійкою призерів.

Перемогу ж у переслідуванні святкували Сергій Телень і Юлія Городна. Але більш захоплюючою була боротьба за «срібло». Оксана Москаленко лише на останньому колі зуміла відвоювати другу позицію в суперництві з Катериною Свинаренко, випередивши суперницю лише на три секунди.

У юніорів доля другого місця взагалі вирішувалась у драматичній розв'язці: Віталій Мандзин на останнє коло пішов другим, але на заключному підйомі у тернопільського спортсмена зламалася палиця, що дозволило Євгену Івченку обійти його.

Віталій Мандзин є вихованцем обласної ШВСМ, тренує спортсмена Назар Бурик, перший тренер - Володимир Моравський.

Переслідування. Юніори
1. Сергій Телень (0+1+1+1)  36:26,0
2. Євген Івченко (1+1+1+1)  +41,0
3. Віталій Мандзин (1+0+1+1)  +55,0
4. Степан Кінаш (2+2+1+1)  +1:52,0
5. Владислав Романчіч (2+2+0+2)  +2:15,0
6. Микола Ничипоренко (0+1+0+1)  +2:16,0

 

Майстри фотосправи обмінювалися досвідом он-лайн

Понеділок, 12 жовтня 2020, 12:02

Майстри фотосправи обмінювалися досвідом он-лайн

0

На базі Тернопільського обласного комунального центру науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді відбувся обласний он-лайн семінар керівників фотогуртків, відео та фотостудій на тему: "Роль творчої діяльності в розвитку вихованців під час підготовки матеріалів до конкурсів фотографій та відеофільмів".

У заході взяли участь 14 керівників гуртків із 7 закладів позашкільної освіти області, ОТГ та обласного центру науково-технічної творчості школярів.

У роботі семінару були розглянуті питання: організація освітнього процесу при дистанційній та змішаній формі навчання; вимоги до написання та оформлення навчальних програм для закладів позашкільної освіти області; підготовка матеріалів до конкурсів фотографій та відеофільмів.

За допомогою Skype  зв'язку майстри фотосправи також мали можливість обговорити інформаційно-методичні рекомендації щодо проведення обласного заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів " Моя Україно!" у 2020 р., а також обмінювалися досвідом співпраці з батьками, громадськістю та владою.

http://obltechnik.te.ua/

 

 

Триває місячник національно-патріотичного виховання "Гордий бути українцем!"

Понеділок, 12 жовтня 2020, 12:02

Триває місячник національно-патріотичного виховання "Гордий бути українцем!"

0

З метою виховання сучасного громадянина-патріота, формування ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, держави, нації Тернопільський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді проводить місячник національно-патріотичного виховання "Гордий бути українцем!". Триватиме він до кінця жовтня.

Серед заходів -  заняття мужності та милосердя, заняття доброти про гуманне та відповідальне ставлення до тварин, фоточелендж «Мій рідний Тернопіль», бесіди до Дня захисника України та до Дня українського козацтва  «Козацька слава не поляже, а про себе розкаже». Заплановані також  майстер-клас «Виготовлення оберегу для захисника України», фото-подорож «Моя мала Батьківщина», волонтерська  акція з упорядкування місць поховань Січових Стрільців, загиблих воїнів ІІ Світової  війни та воїнів АТО, виставка малюнків «З Україною в серці», бесіди, інформаційні години «Здоров’я – найвища цінність», екскурсії «Стежками рідного міста» та до історико-меморіального музею політичних в’язнів. А також - виставка історичних та аналітичних матеріалів про українські військові традиції та подвиги українських військовослужбовців у боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність України.

http://ecocentr.edukit.te.ua/

 

 

Щоб зменшити ожиріння, потрібні силові тренування

Четвер, 08 жовтня 2020, 11:43

Красива і струнка фігура – це мрія, яка постійно супроводжує більшість із нас. І не менш часто, разом із тим, хвилюють думки про те, що так важко втриматися у формі, особливо коли заняття спортом так і не увійшли у звичку. Однак якщо стимул, аби виглядати краще, все таки перемагає, боротьба із збільшенням об’ємe талії розпочинається. Нове дослідження пропонує розумну пораду: порівняно з аеробним навантаженням, щоденні тренування з обтяженням більш ефективні для позбавлення від черевного жиру.

Як відомо, перше, що люди роблять у спортзалі, аби схуднути, це встають на бігову доріжку. Але нове дослідження, опубліковане в журналі Obesity, рекомендує почати із силового тренування. Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) зазначають, що в ожирінні відіграє роль велика різноманітність факторів, ускладнюючи проблему з надлишковою вагою.

Хоча маса тіла є результатом наших генів, обміну речовин, навколишнього середовища і культури, ожиріння відбувається внаслідок енергетичного дисбалансу – простіше кажучи: коли ми вживаємо більше калорій, ніж спалюємо.

Тим не менше, оскільки поведінка та навколишнє середовище також відіграють роль в ожирінні, Центри з контролю та профілактики захворювань рекомендують звернути на них увагу з профілактичної точки зору.

Провідний автор дослідження Ранія Мекарі з кафедри харчування Гарвардської школи суспільної охорони здоров’я (HSPH), говорить про важливість здорового об’єму талії: «Оскільки старіння пов’язано із саркопенією, втратою маси скелетних м’язів, для оцінки здорового старіння спиратись на масу тіла недостатньо. Вимірювання об’єму талії є кращим показником здорового стану тіла у людей старшого віку».

Оскільки попередні дослідження були сфокусовані на конкретній групі учасників – наприклад, з надлишковою вагою або діабетом другого типу – та недовготривалій кількості часу, дали суперечливі результати, Мекарі та її команда використали велику вибірку здорових людей, з широким діапазоном індексу маси тіла (ІМТ), впродовж тривалого часу. Дослідники вивчили 10500 здорових чоловіків в США у віці старшому 40 років, які взяли участь у дослідженні, в період 1996-2008 років. Після оцінки фізичної активності, об’єму талії і маси тіла чоловіків, вчені проаналізували зміни в їх рівні активності впродовж 12-літнього періоду та як він вплинув на об’єм талії.

Коротка інформація про ожиріння:

Існує думка, що доросла людина з ІМТ 30 і більше страждає на ожиріння;

Великий об’єм талії – фактор ризику захворювань, пов’язаних з ожирінням;

Огрядні люди знаходяться групі ризику розвитку декількох захворювань, в тому числі цукрового діабету 2 типу, захворювань серця, раку та гіпертонії.

Результати показали, що чоловіки, які збільшили кількість навантажень з обтяженням на 20 хвилин на день, мали менший коефіцієнт збільшення талії впродовж періоду часу (-0,67 см), порівняно з тими, хто збільшив своє аеробне навантаження до 20 хвилин на день (-0,33 см) або хто збільшив свою фізичну активність під час дозвілля (садівництво, підйом сходами) (- 0,16 см). Не дивно, що ті, хто вели малорухливий спосіб життя, в тому числі перед телевізором, набрали вагу та збільшили об’єм талії. Окрім цього, поєднання тренувань з обтяженням та аеробними навантаженнями дає кращі результати, говорять дослідники.

«Заняття силовими тренуваннями, або в ідеалі, поєднання їх з аеробними вправами, може допомогти людям похилого віку зменшити кількість жиру у черевній порожнині при збереженні м’язової маси», – додає Мекарі.

Професор Френк Ху, старший автор з Гарвардської школи охорони здоров’я, говорить: «Це дослідження підкреслює важливість тренувань з обтяженням для зменшення жиру в ділянці живота, особливо серед людей похилого віку. Для підтримання здорової ваги і талії важливо поєднувати силові вправи та аеробні вправи».

Фото з мережі Інтернет

Джерело: Mekary RA, Grøntved A, Despres JP, De Moura LP, Asgarzadeh M, Willett WC, Rimm EB, Giovannucci E, Hu FB. Weight training, aerobic physical activities, and long-term waist circumference change in men. Obesity. 2015, vol.23, N.2, pp.461-467

 

Важкоатлет із Тернопілля Ігор Півторак став бронзовим призером чемпіонату України серед юнаків та дівчат

Четвер, 08 жовтня 2020, 11:42

Важкоатлет із Тернопілля Ігор Півторак став бронзовим призером чемпіонату України серед юнаків та дівчат

Чемпіонат України з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 17 років впродовж чотирьох днів тривав у селищі Поляна Закарпатської області. Змагання відбувались у дев’яти вагових категоріях серед юнаків та у десяти - серед дівчат. Учасниками турніру стали близько 190 спортсменів з різних регіонів України, - інформує Федерація важкої атлетики України. Бронзову нагороду у змаганнях серед юнаків здобув вихованець Бучацької ДЮСШ Ігор Півторак, який виступав у складі збірної Тернопільської області. У ваговій категорії до 81 кг з результатом (120+140), сума 260 кг - Ігор посів третє місце.

 

Готували спортсмена до змагань тренери Я. Козюпа та І. Павликівський.

А переможцем у цій категорії став Присяжний Євген (Хмельницька область), сума 271 кг (121+150), Сергієнко Нікіта (Дніпропетровська область), сума 265 кг (120+145) був другим.

Додамо також, що вихованка Тернопільської обласної ДЮСШ Каріна Тихоліз, виступаючи на турнірі у ваговій категорії 40 кг серед дівчат, була четвертою. Тренери спортсменки Н. Глинська, С. Онищук.

Фото з мережі Інтернет

 

Тернопільське обласне виробничо-торгове аптечне об’єднання повідомляє: "Увага ! Обговорення змін до Ліцензійних умов!"

Четвер, 08 жовтня 2020, 11:39

На сайті Міністерства охорони здоров’я України 25 вересня  2020 р. розміщено для громадського обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України ««Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)».

0

З текстом даного  проекту можна ознайомитись на сайті МОЗ України за посиланням:
https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-postanovi-kabinetu-ministriv-ukraini-pro-vnesennja-zmin-do-licenzijnih-umov-provadzhennja-gospodarskoi-dijalnosti-z-virobnictva-likarskih-zasobiv-optovoi-ta-rozdribnoi-torgivli-likarskimi-zasobami-importu-likarskih-zasobiv


 

Тернопільський мистецький фаховий коледж імені Соломії Крушельницьої запрошує на День відкритих дверей

Четвер, 08 жовтня 2020, 08:23

Тернопільський мистецький фаховий коледж імені Соломії Крушельницьої  запрошує на День відкритих дверей у  мистецький школі, яка діє при Тернопільському мистецькому фаховому коледжі ім. Соломії Крушельницької. День художника святкує Україна цього року в неділю 11 жовтня. Напередодні свята у кожного тернополянина є можливість відчути себе майстром пензля. Чекаємо на майстер-класах!

0

 

Команда Тернопільської області стала переможцем змішаної естафетної гонки Літнього чемпіонату України з біатлону

Середа, 07 жовтня 2020, 09:21

Команда Тернопільської області стала переможцем змішаної естафетної гонки Літнього чемпіонату України з біатлону

«Золото» в змішаній естафеті виборола команда Тернопільської області на чемпіонаті України з літнього біатлону в Чернігові. В складі команди виступали учень обласної ДЮСШ із зимових видів спорту Руслан Бригадир та вихованці ТО ШВСМ Анастасія Меркушина, Олександра Меркушина і Віталій Труш. Як повідомляє Федерація біатлону України, Олександра Меркушина передала естафету сьомою, але її колеги по команді Анастасія Меркушина та Віталій Труш стали кращими на своїх етапах за чистим часом, а Руслан Бригадир - другим. Як підсумок - заслужене «золото». До речі, команда Тернопільської області, яка рівно тим же складом і з тією ж розстановкою по етапах, на торішньому чемпіонаті завоювала срібло.

 

Срібними призерами в змішаній естафеті цьогоріч стали представники команди Сумської області-1, у складі якої були Анна Кривонос, Анастасія Дідоренко, Євген Івченко та Роман Боровик, а бронза чемпіонату дісталася команді Чернігівської області-2. При цьому варто зазначити, що від четвертого місця (Чернігівська область-3) команду в складі сестер Дмитренко, Максима Заровного і Сергія Теленя відокремила «ціла прірва» - майже півтори хвилини переваги над суперниками, - наголошують фахівці Федерації біатлону України.

Варто сказати, що на цьогорічному чемпіонаті України, окрім двох срібних медалей Анастасії Меркушиної та «золота» Олена Підгрушної, у здобутку тернопільської команди є ще одна срібна нагорода, яку виборов учень КДЮСШ із зимових видів спорту, майстер спорту України, член збірної команди України з біатлону Руслан Бригадир у гонці з масовим стартом на 15 км. Тренер спортсмена Назарій Бурик, перший тренер Іван Стецюк.

 

До традиційного волейбольного турніру пам’яті Василя Музики у Хоросткові долучився Всеукраїнський освітній проєкт #OlympicLab

Середа, 07 жовтня 2020, 09:20

Всеукраїнський освітній проєкт #OlympicLab за напрямком «Чат з чемпіонами та навички лідерства» завітав до Хоростківської ДЮСШ імені М. І. Підодвірного на традиційний Міжобласний турнір з волейболу пам’яті Василя Музики – колишнього члена виконкому НОК України в Тернопільській області. Перед початком змагань юних волейболісток привітала уславлена місцева важкоатлетка, заслужений майстер спорту Наталія Троценко.

Напружені поєдинки завершилися перемогою дівчат із Чорткова. Друге місце виборола команда з Хоросткова. А третіми були спортсменки з Кам’янця-Подільського Хмельницької області.

Переможниці та учасниці змагань нагороджені кубками, медалями та призами від Національного олімпійського комітету України.

 

Команда «Універ-ТНЕУ» (Тернопіль) – чемпіон України з регбі-7 жіночої Вищої ліги!

Середа, 07 жовтня 2020, 09:19

В мальовничому Кременці Тернопільської області 4 жовтня 2020 року пройшов 2-й, заключний тур чемпіонату України з регбі-7 серед жіночих команд Вищої ліги. Одноколовий турнір підтвердив статус команд-учасниць, який вони здобули у змаганнях 1-го туру. Відтак, як повідомляє Федерація регбі України, команда «Універ-ТНЕУ» (Тернопіль) стала чемпіоном України з регбі-7 жіночої Вищої ліги, а бронзовими призерками, посівши третє місце, стали представниці ДЮСШ міста Кременець.

Результати ігор:

Універ-ТНЕУ м. Тернопіль – ЛКЗ КІВС м. Львів – 12:10

Універ-ТНЕУ м. Тернопіль – ДЮСШ м. Кременець Тернопільської обл. – 40:0

Універ-ТНЕУ м. Тернопіль – ДЮСШ-2-ФТЛ «Прикарпатські вовчиці» Ів.-Фр. – 35:0

ЛКЗ КІВС м. Львів – ДЮСШ м. Кременець Тернопільської обл. – 15:0

ЛКЗ КІВС м. Львів – ДЮСШ-2-ФТЛ «Прикарпатські вовчиці» Ів.-Фр. – 43:10

ДЮСШ м. Кременець – ДЮСШ-2- ФТЛ «Прикарпатські вовчиці» Ів.-Фр. – 17:5

За результатами 2-го туру команди посіли місця:

1 місце – Універ-ТНЕУ м. Тернопіль

2 місце – ЛКЗ КІВС м. Львів

3 місце – ДЮСШ м. Кременець Тернопільської області

4 місце – ДЮСШ-2-ФТЛ «Прикарпатські вовчиці» м. Івано-Франківськ

За підсумками двох турів визначились місця команд у чемпіонаті України 2020 року з регбі-7 серед жіночих команд Вищої ліги:

1 місце – Універ-ТНЕУ м. Тернопіль

2 місце – ЛКЗ КІВС м. Львів

3 місце – ДЮСШ м. Кременець Тернопільської області

4 місце – ДЮСШ-2-ФТЛ «Прикарпатські вовчиці» м. Івано-Франківськ

Кращий̆ захисник турніру - Марічка Маланчук (ДЮСШ м. Кременець Тернопільської області).

Кращий̆ бомбардир турніру - Рената Механчук (ЛКЗ КІВС м. Львів).

Кращий̆ гравець турніру - Христина Блашків (Універ-ТНЕУ м. Тернопіль).

 

Ігри дитячо-юнацької футбольної ліги Тернопільської області стартували

Середа, 07 жовтня 2020, 09:19

Змагання у регіональних центрах дитячо-юнацької футбольної ліги Тернопільської області стартували 3 жовтня. Матчі відбулися у Зборові, Скалаті, Гусятині та Збаражі. У змаганнях юнаків U-11 та U-13 загалом беруть участь 52 команди, - повідомляє Асоціація футболу Тернопільщини. "Нарешті футбольний чемпіонат для наших найменших футболістів відновлений. Сьогодні працюють чотири регіональних центри, один із них в Зборові. Дякую всім тренерам, за те, що організували присутність своїх підопічних на турнірі. І батькам, які сьогодні вболівали за своїх дітей", – зазначив голова Асоціації футболу Тернопільщини Тарас Юрик.

 

Провели поєдинки першого туру Дитячо-юнацької футбольної ліги Тернопільщини сезону-2020/21 і юні футболісти у віковій категорії U-15, - повідомили в АФТ. Команди у цій віковій категорії поділені на дві ліги: вищу і першу. У вищій змагається 8 колективів, у першій – 9 команд. Щодо результатів матчів першого туру, то: перша ліга – ДЮСШ (Шумськ) – «Зоря» (Хоростків) – 1:0, ДЮСШ (Бережани) - Ланівецька ОТГ – 8:1; вища ліга – ДЮСШ (Чортків) - ДЮСШ (Заліщики) – 3:2.

А ось які результати першого ігрового дня у змаганнях юнаків U-11 та U-13, опубліковані на офіційному сайті Асоціації футболу Тернопільщини.

м. Збараж (3 жовтня)

U-13

1 ТУР

БДТС Почаїв – ДЮФК «Нива» Тернопіль – 2:2

ДЮСШ Шумськ – «Чемпіон-2» Тернопіль – 1:0

ДЮСШ Збараж – ДЮСШ Терноп. р-н. – 5:0

ДЮСШ В. Дедеркали - вихідний

2 ТУР

«Чемпіон-2» - ДЮСШ Збараж – 0:6

ДЮФК «Нива» Тернопіль - ДЮСШ Шумськ – 1:3

ДЮСШ В. Дедеркали – БДТС Почаїв – 0:1

ДЮСШ Терн. р-н - вихідний

3 ТУР

ДЮСШ Шумськ – ДЮСШ В. Дедеркали – 5:1

ДЮСШ Збараж – ДЮФК «Нива» Тернопіль – 5:1

ДЮСШ Терноп. р-н. – «Чемпіон-2» – 0:0

БДТС Почаїв - вихідний

4 ТУР

ДЮФК «Нива» Тернопіль - ДЮСШ Терноп.р-н. – 0:2

ДЮСШ В. Дедеркали – ДЮСШ Збараж – 0:8

БДТС Почаїв – ДЮСШ Шумськ – 0:3

«Чемпіон-2» - вихідний

U-11

1 ТУР

ДЮСШ В. Дедеркали – «Чемпіон-2» Тернопіль – 0:2

БДТС Почаїв – ДЮСШ Терноп. р-н. – 3:1

Ланівецька ОТГ – ДЮСШ Шумськ – 0:5

2 ТУР

«Чемпіон-2» Тернопіль - ДЮСШ Шумськ – 3:0

ДЮСШ Терноп. р-н. – Ланівецька ОТГ – 1:2

ДЮСШ В. Дедеркали – БДТС Почаїв – 4:0

3 ТУР

БДТС Почаїв – «Чемпіон-2» Тернопіль – 1:5

Ланівецька ОТГ – ДЮСШ В. Дедеркали – 0:4

ДЮСШ Шумськ – ДЮСШ Терноп. р-н. – 3:1

м. Зборів (3 жовтня)

U-13

1 ТУР

ДЮСШ Козова – «Чемпіон» Тернопіль – 1:0

ДЮСШ Зборів – ДЮСШ Підгайці – 0:2

«Чемпіон» Озерна – «Леви» Бережани – 0:0

ФК «Ренів» - ДЮСШ Бережани – 3:0

2 ТУР

«Чемпіон» - ДЮСШ Бережани – 0:6

«Леви» - ФК «Ренів» – 0:5

ДЮСШ Підгайці – «Чемпіон» Озерна – 0:0

ДЮСШ Козова – ДЮСШ Зборів – 0:0

3 ТУР

ДЮСШ Зборів – «Чемпіон» – 4:0

«Чемпіон» Озерна – ДЮСШ Козова – 2:2

ФК «Ренів» - ДЮСШ Підгайці – 0:0

ДЮСШ Бережани – «Леви» – 1:0

4 ТУР

«Чемпіон» - «Леви» – 0:1

ДЮСШ Підгайці – ДЮСШ Бережани – 3:0

ДЮСШ Козова – ФК «Ренів» – 0:1

ДЮСШ Зборів – «Чемпіон» Озерна – 0:0

U -11

1 ТУР

ДЮСШ Бережани – ДЮСШ «ФА» Тернопіль – 7:2

«Чемпіон» Зборів – «Чемпіон» Тернопіль – 2:2

«Чемпіон-2» Зборів – «Чемпіон» Озерна – 1:2

2 ТУР

ДЮСШ «ФА» - «Чемпіон» Озерна – 7:0

«Чемпіон» Т. - «Чемпіон-2» Зб. – 4:0

ДЮСШ Бережани – «Чемпіон» Зб. – 1:2

3 ТУР

«Чемпіон» Зб. - ДЮСШ «ФА» – 0:6

«Чемпіон-2» Зб. – ДЮСШ Бережани – 1:2

«Чемпіон» Озерна – «Чемпіон» Т. – 4:1

Скалат (3 жовтня)

U-13

1 ТУР

ДЮСШ «ФА» Тернопіль – Байковецька ОТГ – 0:1

«Чемпіон-3» Тернопіль – ФК «Біскупа» – 0:2

ДЮСШ Теребовля – Великогаївська ОТГ – 0:1

«ДЮСШ-Колос» Скалат - вихідний

2 ТУР

ФК «Біскупа» - ДЮСШ Теребовля – 0:0

Байковецька ОТГ – «Чемпіон-3» – 4:0

«ДЮСШ-Колос» Скалат – ДЮСШ «ФА» – 0:0

Великогаївська ОТГ - вихідний

3 ТУР

«Чемпіон-3» - «ДЮСШ-Колос» Скалат – 2:0

ДЮСШ Теребовля - Байковецька ОТГ – 0:4

Великогаївська ОТГ – ФК «Біскупа» – 2:2

ДЮСШ «ФА» - вихідний

4 ТУР

Байковецька ОТГ - Великогаївська ОТГ – 1:0

«ДЮСШ-Колос» Скалат – Теребовля – 1:0

ДЮСШ «ФА»  - «Чемпіон-3» – 3:0

ФК «Біскупа» - вихідний

U-11

1 ТУР

«ДЮСШ-Колос» Скалат – ФК «Біскупа» – 0:4

ДЮСШ Теребовля - Великогаївська ОТГ – 1:0

«Чемпіон-3» Тернопіль - ДЮСШ «Футбольна академія» Тернопіль – 0:5

2 ТУР

ФК «Біскупа» - ДЮСШ «ФА» – 0:3

Великогаївська ОТГ – «Чемпіон-3» – 1:0

ДЮСШ-Колос» Скалат – ДЮСШ Теребовля – 0:3

3 ТУР

ДЮСШ Теребовля – ФК «Біскупа» – 0:1

«Чемпіон-3» - «ДЮСШ-Колос» Скалат – 3:0

ДЮСШ «ФА» - Великогаївська ОТГ – 5:0

смт Гусятин (3 жовтня)

U-13

1 ТУР

ДЮСШ Чортків – ФК «Трибухівці» – 1:3

ДЮСШ Борщів – «Зоря» Хоростків – 1:0

«Атлетік» Чортків – ФК «Яблунів» –4:0

ТОДЮСШ Копичинці - вихідний

2 ТУР

«Зоря» - «Атлетік» – 0:3

ФК «Трибухівці» - ДЮСШ Борщів – 0:1

ТОДЮСШ Копичинці – ДЮСШ Чортків – 2:3

ФК «Яблунів» - вихідний

3 ТУР

ДЮСШ Борщів – ТОДЮСШ Копичинці – 2:0

«Атлетік» - ФК «Трибухівці» – 2:1

ФК «Яблунів» - «Зоря» – 0:2

ДЮСШ Чортків - вихідний

4 ТУР

ФК «Трибухівці» - ФК «Яблунів» – 1:1

ТОДЮСШ Копичинці – «Атлетік» – 2:6

ДЮСШ Чортків – ДЮСШ Борщів – 0:7

«Зоря» - вихідний

U-11

1 ТУР

ДЮСШ Гусятин – «Еліта-14» Бучач – 0:5

«Атлетік» Чортків – «Зоря» Хоростків – -:+

ТОДЮСШ Копичинці – вихідний

2 ТУР

«Еліта-14» - «Атлетік» – +:-

ТОДЮСШ Копичинці – ДЮСШ Гусятин – -:+

«Зоря» - вихідний

3 ТУР

«Атлетік» - ТОДЮСШ Копичинці –-:-

«Зоря» - «Еліта-14» – 0:5

ДЮСШ Гусятин – вихідний

 

У Стегниківцях ТРЦ "Інваспорт" провів Чемпіонат області з риболовлі

Середа, 07 жовтня 2020, 09:16

У Стегниківцях ТРЦ "Інваспорт" провів Чемпіонат області з риболовлі

https://bsr1653.gov.ua/

Нещодавно у Стегниківцях відбувся особистий Чемпіонат Тернопільської області з спортивного лову риби серед осіб з інвалідністю з ураженнями опорно-рухового апарату та порушеннями слуху. У цих змаганнях взяли участь 15 рибалок.
Серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату призові місця здобули:
І - місце - Шутка Володимир;
ІІ - місце - Сотник Василь;
ІІІ - місце - Якимчук Володимир.

Призери з порушеннями слуху:
І - місце - Стащук Ігор;
ІІ - місце - Шокало Руслан;
ІІІ - місце - Ящук Володимир.

Нагородження переможців здійснювали начальник центру   "Інваспорт", заслужений працівник з фізичної культури та спорту України, заслужений тренер України Віктор Федорчак, заступник Байковецького сільського голови Віктор Пулька та начальник відділу культури, молоді та спорту Роман Сушко.

Призери отримали грамоти, медалі та цінні подарунки.

Учасники та організатори заходу висловили подяку сільському голові Анатолію Кулику за сприяння в проведенні цих змагань.

0123

 

 

Центр аналітично-методичного та матеріально-технічного забезпечення розвитку освітніх закладів області закликає дотримуватись безпеки навчальних приміщень

Середа, 07 жовтня 2020, 09:16

Центр аналітично-методичного та матеріально-технічного забезпечення розвитку освітніх закладів області закликає дотримуватись безпеки навчальних приміщень

https://rozvytok-osvity.te.ua/
У кабінетах, які використовують електричне обладнання, — кабінетах хімії, фізики, інформатики тощо — електротехнічне обладнання має відповідати вимогам електробезпеки, передбаченим Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.1998 №4, іншими чинними нормативними документами.
Кабінет (лабораторія) хімії
Як зробити безпечним кабінет хімії, визначають Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабо­раторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів, затвер­джені наказом МНС від 16.07.2012 № 992 (далі — Правила).
Як зберігати хімічні реактиви
Реактиви 7-ї групи потрібно зберігати окремо у сейфі. Ключі від нього мають бути в директора закладу освіти й завідувача кабінету. На внутрішньому боці дверцят сейфа має бути затверджений наказом директора опис хімреактивів із вказівкою дозволених для зберігання максимальних мас й обсягів.
Реактиви 2—6 груп зберігають у лаборантській у шафах, що замикаються. Ключі від них зберігає вчитель хімії. У всіх шафах має бути опис реактивів. Тара з реактивом має містити етикетку з назвою реактиву та його хімічною формулою.
Якщо реактив має вогненебезпечні, отруйні та вибухонебезпечні властивості, на тарі повинна бути додаткова (нижче основної) етикетка з написом: «Вогненебезпечно» (червона), «Отрута» (жовта),
«Вибухонебезпечно» (блакитна), «Берегти від води» (зелена).
У кабінеті можна розміщувати реактиви 8-ї групи зберігання і роз­чини, призначені для практичних робіт.
Посуд із легкозаймистими й горючими рідинами (реактиви 4-ї гру­пи) необхідно розміщувати в переносному металевому ящику з верх­нім розташуванням кришки. У ній має бути 6 отворів, діаметром 10 мм. Ящик має містити збоку металеві ручки, пофарбовані світлою фарбою. А на його кришку наносять знак безпеки «Вогненебезпечно». На дно ящика слід насипати пісок, шаром не менше ніж 5 см, або укласти арку­шевий азбест, шаром 1 см
Яке обладнання влаштувати
Витяжну шафу потрібно обладнати ефективною витяжною венти­ляцією й усередині облицювати хімічно стійким покриттям, яке легко миється. Робоча поверхня шафи має містити бортик, який запобігає роз­тіканню випадково розлитого розчину кислоти або лугу.
Чим оснаститти
Устаткування одного з водопровідних кранів слід обладнати знімним шлангом з насадкою для змивання зі шкіри їдких хімічних ре­човин, іншого крана — гумовою трубкою з насадкою для промивання очей.
У приміщенні потрібно розмістити скляну посудину, що закрива­ється, місткістю не менше ніж 3 л для збору відпрацьованих розчинів, які зливають у каналізацію тільки після нейтралізації.
У кабінеті (лабораторії) мають бути:
два вогнегасники;
ящик місткістю 50 л з піском не менше ніж 2 кг;
совок;
дві накидки з вогнезахисноїтканини.
Учителя (викладача) і лаборанта потрібно забезпечити халатом ба­вовняним, фартухом з хімічно стійкого матеріалу, повністю закритими захисними окулярами й гумовими рукавичками.
Кабінет фізики
У кабінеті фізики слід керуватися тим самим нормативним документом, що й у кабінеті хімії — Правилами. Які ж у них вимоги до безпечності цього кабінету?
Обладнання кабінету фізики необхідно вмикати послідовно від спільного вимикача до вимикачів кіл, що розгалужуються. Вимикати обладнання потрібно у зворотному порядку.
Величина напруги, що подається на робочі столи учнів, — понад 42 В змінного й не більше ніж 110В постійного струму.
Корпуси електрощитів потрібно заземлити. Електрощит керування оснащують кнопкою (рубильником) аварійного вимикання.
Електровимірювальні прилади, органи керування мають бути справними.
Чим оснастити
У кабінеті слід розмістити вогнегасник, ящик з піском, укомплектований совком, накидку з вогнезахисної тканини. А також:
діелектричні рукавички, які випробовують раз на шість мі-
сяців;
інструмент з ізольованими ручками, що випробовують
раз на рік;
покажчик напруги, що випробовують раз на рік;
діелектричний гумовий килимок, який щорічно оглядають.
Не забувайте про аптечки. їх слід укомплектувати необхідними для надання домедичної допомоги медичними й перев’язувальними матеріалами. Поруч з аптечкою має бути написаний номер телефону найближчого лікувально-профілактичного закладу, а також інструкція з надання домедичної допомоги.
Кабінет біології
Вимоги безпеки під час робіт у кабінеті біології визначають Пра­вила безпеки під час проведення навчання з біології в загальноосвітніх навчальних закладах, затверджені наказом МОН від 15.11.2010 № 1085
Для демонстраційних дослідів слід використовувати електронагрівальні прилади закритого типу.
Скляний посуд, колючі та різальні інструменти необхідно зберігати в шафах, які замикають на замки, із глухими дверними стулками без скла.
У кабінеті біології заборонено зберігати:
вибухо- й вогненебезпечні речовини;
речовини, які в безпосередній близькості одна від одної можуть впливати одна на одну та спричиняти внаслідок хімічної взаємодії пожежу або вибух, — наприклад, азотна кислота й будь-яка
органічна речовина;
хімічні речовини в тарі, що не має напису з назвою речовини.
Якщо такі речовини виявлять, їх необхідно вилучити.
Етиловий спирт зберігають у лаборантській. Він має містити на етикетці напис «Вогненебезпечно», зроблений червоним кольором.
У кабінеті мають бути:
вогнегасник;
ящик з піском, укомплектований совком;
накидка з вогнезахисноїтканини.
Кабінет інформатики
Вимоги безпеки та захисту здоров’я учасників освітнього процесу під час роботи, пов’язаної з використанням екранних пристроїв незалежно від їхнього типу та моделі, встановлюють Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями, затверджені наказом Мінсоцполітики від 14.02.2018 № 207.
Що ж вони «вимагають»?
Не можна одночасно працювати за одним комп’ютером двом і більше учням незалежно від їхнього віку.
Заборонено використовувати пристрої бездротового зв’язку без потреби. Електромагнітне випромінювання не має перевищувати гранично допустимих рівнів, установлених вимогами санітарного законодавства.
Кабінет слід обладнати системою управління електроживленням комп’ютерного обладнання, яка забезпечує його увімкнення/вимкнення на робочих місцях учнів і педагога.
Обов’язково мають бути засоби аварійного відключення живлення.
Кабінет інформатики потрібно обладнати окремою трипровідною системою електроживлення 220 В, 50 Гц: фазний провідник, нульовий робочий провідник, нульовий захисний провідник. Основну систему
електроживлення використовують тільки для підключення ПК.
Під час навчальних занять у кабінетах заборонено використовувати електричні подовжувачі та розгалужувачі. Електричні розетки мають бути жорстко закріпленими на стіні з незаймистого матеріалу.
Заборонено заряджати акумуляторні батареї планшетних ПК без дозволу завідувача кабінету. Якщо у планшета розрядилася акумуляторна батарея під час навчальних занять, його можна використовувати підключеним до електроживлення. Умова: дотримання електробезпеки та відсутність технічної несправності чи пошкодження батареї.

 

Тернопільський обласний комунальний центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді провів змагання "Орієнтування у паркових зонах"

Середа, 07 жовтня 2020, 09:14

Тернопільський обласний комунальний центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді провів змагання "Орієнтування у паркових зонах"

http://www.centr-tur.te.ua/
Цьогорічна традиційна першість області зі спортивно-туристського орієнтування в паркових зонах в рамках Всеукраїнських масових спортивних заходів «Спорт для всіх в парках і скверах», присвячена Всесвітньому дню туризму, відбулася у парку «Національного відродження», зібравши дітей та дорослих різного віку. Урочистий настрій відкриття та інтрига нагород спонукали до перемоги.
І ось момент старту настав, поставивши перед кожним випробування, а саме пошук контрольних пунктів, що були розташовані на теренах парку. Ті учасники, які більше їх віднайшли за коротший проміжок часу, і здобули почесні місця у турнірній таблиці.

У віковій групі 10-12 років серед дівчат переможцем стала Ірина Петрик, а відповідно ІІ і ІІІ місця здобули Вікторія Громадюк та Єва Овод. Серед хлопців у тій ж віковій групі фінішну стрічку першим перетнув Ярослав Николайчук, а ІІ і ІІІ місце здобули Арсен Ткачук та Сергій Юнь.

У віковій групі 13-14 років серед дівчат переможцем стала Христина Бута, а ІІ і ІІІ місця здобули Діана Пашинська та Діана Коновалова. Серед хлопців у тій ж віковій групі фінішну стрічку першим перетнув Віталій Вівчаровський, а ІІ і ІІІ місце здобули Богдан Безушко та Олег Сталенний.

У віковій групі 15-16 років серед дівчат першість очолила Ірина Ляшко а ІІ і ІІІ місце здобули Надія Клачинська та Вікторія Коршунова. Серед юнаків - Любомир Коваль а ІІ і ІІІ місце здобули Максим Бородай та Денис Цупко.

У віковій групі 17-18 років серед дівчат першість очолила Христина Легка а другу сходинку посіла Каріна Андрусик. Серед юнаків переможцем став Мар’ян Цапай, а ІІ і ІІІ місце здобули Максим Кіндзерський та Андрій Клачинський.

У віковій групі 21-34 років серед жінок переможцем стала Юлія Радецька, а другу сходинку посіла Ірина Хай. Серед чоловіків переможцем став Андрій Кучмай, а ІІ і ІІІ місце здобули Олег Клачинський та Андрій Демчук.

У віковій групі 35 років і старші серед жінок переможцем стала Галина Фалінська, а ІІ і ІІІ місце здобули - Тетяна Грухіна та Надія Шинкарчук. Серед чоловіків переможцем став Тарас Серба, а другу сходинку посів Анатолій Цибульський.

Окрема категорія спортсменів «сімейні пари»: діти віком до 10 років та батьки. У цій номінації переможну фінішну стрічку перетнули сім’ї: Тетяна Єрмакова із сином Леонідом, ІІ місце здобули Тетяна Яріш, Олесь Баран із донькою Анною.

Захід було організовано спільною працею Тернопільського обласного комунального центру туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді (директорка Оксана Пшенична) та Тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» (директор Володимир Ванджура).

 

Олімпійський урок #beactive у селі Криве став велоуроком

Вівторок, 06 жовтня 2020, 09:23

У вигляді велопробігу пройшов Олімпійський урок #beactive для учнів Кривенської ЗОШ І-ІІ ступенів. Відбувався захід на лісовій галявині села Криве, що на Тернопільщині. Перед заїздом учні виконали активну руханку під керівництвом вчителя фізичної культури Ігора Данелюка.

Також діти зіграли дуже цікаву гру «Хто я»?, вгадуючи види спорту. На завершення заходу учасників було нагородженно олімпійськими призами від відділення НОК України в Тернопільській області.

 

Юні спортсмени з Кременця вдало виступили на чемпіонаті України із санного спорту на санкороликах серед юнаків і дівчат

Вівторок, 06 жовтня 2020, 09:23

У Кременці з 30 вересня до 3 жовтня тривав чемпіонат України із санного спорту на санкороликах серед юнаків і дівчат. Як повідомляє Тернопільська обласна ДЮСШ із зимових видів спорту, в групі D (10 років та молодші) перше місце виборов учень школи Панчук Олександр; у групі C (11-12 років) перше місце за вихованцем школи Шевчуком Іваном, друге посів Дідик Богдан. У цій же групі чемпіонкою серед дівчат стала Ганічева Еліза.

У групі В (13-14 років) серед юнаків перемогу здобув Панчук Максим, а бронзову нагороду - Швед Вадим. Серед дівчат цієї ж групи друге місце за Гурник Ольгою, третє місце посіла Федорчук Дарина. У цій же групі відбулася командна гонка, де чемпіонами стали Панчук Максим, Швед Вадим та Гурник Ольга, бронзову нагороду вибороли Шевчук Антон, Бордійчук Арсен та Федорчук Дарина.

У групі А1 (15-16 років) серед юнаків срібну медаль отримав Твердохліб Олександр. Серед дівчат рівних не було Коваль Вікторії. В командній гонці срібну нагороду вибороли учні  школи - Твердохліб Олександр, Коваль Вікторія та Позняк Денис.

У групі А переможницею стала Туницька Юліанна, срібну нагороду виборола Хитренко Наташа. Серед юнаків "бронзу" завоював Сохацький Олександр. У командній гонці не було рівних нашим учням  - команді у складі Сохацького Олександра, Мельничука Богдана та Тунницької Юліанни.

Готували спортсменів до змагань тренери Василь Казмірук, Світлана Кравчук та Надія Казмірук.

 

Команда Великогаївської об’єднаної територіальної громади взяла участь у Всеукраїнських фінальних спортивних змаганнях серед команд сільських та селищних об’єднаних територіальних громад

Вівторок, 06 жовтня 2020, 09:21

Команда Великогаївської об’єднаної територіальної громади взяла участь у Всеукраїнських фінальних спортивних змаганнях серед команд сільських та селищних об’єднаних територіальних громад

https://velykogaivska-gromada.gov.ua/

Нещодавно  команда Великогаївської об’єднаної територіальної громади взяла участь у Всеукраїнських фінальних спортивних змаганнях серед команд сільських та селищних об’єднаних територіальних громад присвячених 70-річчю ФСТ «Колос»,  які проходили у смт. Ворохта. Спортсмени виступали у таких видах спорту як футзал, настільний теніс серед жінок і чоловіків, шахи, шашки та гирьовий спорт.

Голова Великогаївської сільської ради ОТГ Олег Кохман висловивє щиру подяку учасникам змагань і бажає неодноразово перемагати в майбутньому.


 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека запрошує переглянути віртуальну виставку, присвячену 70-річчю від дня народження Олега Смоляка

Вівторок, 06 жовтня 2020, 09:21

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека запрошує переглянути віртуальну виставку, присвячену 70-річчю від дня народження Олега Смоляка

01 жовтня 2020 року відзначатиме свій ювілей знаний тернопільський мистецтвознавець, фольклорист, педагог, диригент, літератор, культурно-громадський діяч Олег Степанович Смоляк.

У відділі краєзнавчої літератури та бібліографії підготовлено віртуальну виставку книжок із фондів Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки, які подарував наш ювіляр.

Усіх бажаючих запрошуємо до перегляду.

 

Центр аналітично-методичного та матеріально-технічного забезпечення розвитку освітніх закладів області нагадує: Для кого інфікування COVID-19 є професійним захворюванням

Вівторок, 06 жовтня 2020, 09:20

Центр аналітично-методичного та матеріально-технічного забезпечення розвитку освітніх закладів області нагадує: Для кого інфікування COVID-19 є професійним захворюванням

https://rozvytok-osvity.te.ua/
Державна служба України з питань праці інформує для кого випадок інфікування коронавірусною інфекцією є професійним захворюванням, а саме для:
медичних та інших працівників, що виконують професійні обов’язки в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб;
працівників, які надають медичну допомогу хворим на інфекційні захворювання;
працівників, котрі проводять роботу з живими збудниками та в осередках інфекційних хвороб, а також проводять дезінфекційні заходи тощо.
Алгоритм отримання страхових виплат у разі захворювання на COVID-19 у медичних працівників
Покроковий порядок встановлення зв’язку захворювання з умовами праці:
заклад охорони здоров’я, що встановив діагноз, зобов’язаний негайно повідомити територіальний орган Держпраці, ФССУ, установу, де працює потерпілий.
Роботодавець зобов’язаний упродовж двох годин з моменту отримання повідомлення від медичної установи, інформувати про це територіальний орган Держпраці, ФССУ, тощо.
Роботодавець не пізніше наступного робочого дня після отримання повідомлення про факт захворювання на корона вірусну хворобу працівника утворює комісію з розслідування.
Розслідування випадку захворювання проводиться упродовж п’яти робочих днів з дня утворення комісії (15 робочих днів у разі спеціального розслідування).
Комісія (або спеціальна комісія) ухвалює рішення щодо пов’язаності випадку з виробництвом.
Комісія складає акт за формою Н-1, який надсилається роботодавцем потерпілому за результатами розслідування.
Працівник, який отримав акт за формою Н-1, має право на оплату витрат на медичну допомогу, проведення медичної, профілактичної та соціальної реабілітації, а також страхових виплат.
Нагадаємо, що Державна служба України з питань праці запровадила гарячу телефонну лінію для працівників, котрі захворіли на COVID -19:
044 279 03 28.

 

Всеукраїнський спортивно-інтерактивний проєкт #OlympicLab втілювали у Хоросткові

Понеділок, 05 жовтня 2020, 14:47

Всеукраїнський спортивно-інтерактивний проєкт #OlympicLab втілювали у Хоросткові

Всеукраїнський спортивно-інтерактивний проєкт #OlympicLab за напрямком ECOlympic, який поєднує екологію, спорт та здоровий спосіб життя, було реалізовано в період Європейського тижденя спорту в місті Хоростків. Ініціаторами проведення заходу виступили директор ДЮСШ Марія Підодвірна та перший заступник НОК України в Тернопільській області Віталій Ігнатенко.

 

Втілювали задум проєкту ECOlympic на стадіоні «Зоря» за участю учнів ЗОШ #2, вчителів фізвиховання, заслуженого майстра спорту з важкої атлетики Наталії Троценко, тренера-викладача з важкої атлетики ДЮСШ Василя Криницького, чемпіонки України з важкої атлетики Аліни Дадерко та чемпіона області з важкої атлетики Віталія Мадая.

Після завершення учасники заходу отримали олімпійські подарунки від Національного олімпійського комітету України.

«Міжнародний олімпійський комітет поширює загальнолюдські цінності, серед яких захист навколишнього середовища. Національний олімпійський комітет України також не стоїть осторонь і опікується питанням екології», - наголосив Віталій Ігнатенко.

 

Юні тернопільські борці греко-римського стилю здобули у Рівному 13 нагород

Понеділок, 05 жовтня 2020, 14:47

Юні тернопільські борці греко-римського стилю здобули у Рівному 13 нагород

В Рівному завершилась відкрита першість ДЮСШ №1 з греко-римської боротьби серед молодших юнаків. Учасниками турніру стало понад 150 спортсменів з Рівного, Тернополя та Рівненської області (Костопіль, Березне, Вараш, Сарни, Мирне, Клесів). У складі збірної нашої області виступали вихованці Тернопільської «ДЮСШ з греко-римської боротьби», які здобули 13 медалей різного гатунку, - повідомляє Федерація греко-римської боротьби міста.

 

У віковій групі 2005-2006 років народження у ваговій категорії 48 кг Юрій Радик (Великоберезовицька ЗОШ) посів перше місце і отримав золоту нагороду, а Максим Ратушняк (ЗОШ №3) став бронзовим призером; у ваговій категорії 52 кг ще одне «золото» приніс команді Вадим Бабінський (ЗОШ №17), а ще одну «бронзу» - Дмитро Мілов (ЗОШ №23); золоту медаль у ваговій категорії 57 кг завоював Анатолій Паснак (ЗОШ №12), а  Денис Гром (ЗОШ №6) отримав бронзову нагороду.

Серед молодших спортсменів 2007-2008 здобутки тернопільських борців були такими:

вагова категорія 35 кг: Бабінський Назар (ЗОШ №17) – «золото», вагова категорія 38 кг:  Топольницький Владислав (ЗОШ №11) – «срібло», Кротюк Владислав (ЗОШ №6) – «бронза»; вагова категорія 47 кг: Павлович Павло - (ЗОШ №16) – «срібло», Квасецький Нікіта (Великоглибочецька ЗОШ) – «бронза», вагова категорія 66 кг: Небор Вадим (ЗОШ №24) – «золото», Бородай Ярослав (ЗОШ №10) – «бронза».

 

"Люби книгу!" закликають у Чортківському державному медичному коледжі

Понеділок, 05 жовтня 2020, 14:46

"Люби книгу!" закликають у Чортківському державному медичному коледжі

http://chdmc.org.ua/

"Серед причин, які можуть змінити людину – книги. Читання як процес стимулює розвиток нейронних зв’язків мозку, а з філософської точки зору – книга розширює світогляд",- переконані у коледжі. З метою популяризації книги та читання студенти коледжу підтримали #бібліочелендж #Читатикруто #читатимодно #ЧДМК_читає та поділилися цікавими історіями та світлинами з улюбленою книгою.
А також у холі коледжу розгорнуто святкову тематичну виставку.

0123

 

Сторінка 8 з 99

«ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець»
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

вугілля і дрова

Банер