images/stories/logosait.jpg

 

Репортаж


Медичні заклади Тернополя затвердили фінансові плани на 2018 рік

Середа, 28 лютого 2018, 05:19

Нещодавно вступив в дію Закон, який дає старт медичній реформі та передбачає державні фінансові гарантії у наданні первинної, паліативної та екстреної медичної допомоги. Також держава гарантує безкоштовне надання допомоги при родах та меддопомогу дітям.

Начальник відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення Ростислав Левчук та представникимедичних закладів міста розповідають, що усі заклади охорони здоров’я Тернополя вже реорганізувалися у некомерційні комунальні підприємства і з липня 2018 року вони отримуватимуть пряме фінансування за надані послуги з державного бюджету. Самі ж мешканці зможуть вибрати лікаря первинної допомоги (педіатра, терапевта, сімейного лікаря) та підписувати з ними Декларації вже з квітня.

«Хочу зазначити, що Тернопільська міська рада планує провести аудит медичних закладів, який допоможе краще оптимізувати мережу лікувальних закладів і ефективно надавати медичні послуги першого та другого рівня мешканцям, - пояснює Ростислав Левчук. – Проте це плани на найближчу перспективу. А вже зараз рішенням виконавчого комітету медичні заклади затвердили фінансові плани, у яких кошти на утримання закладів будуть направлені відповідно до профілю закладів».

Перелік першочергових медичних послуг, які надаватимуть медичні заклади міста:

КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» надає

- цілодобове надання екстреної медичної допомоги, а саме лікування травм, отруєнь, транфузіологічної допомоги, проведення екстрених хірургічних втручань;

- цілодобове надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги:(інфекційні хвороби, ортопедія;

КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня № 2»

- цілодобове надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги : хірургія, урологія, кардіологія, терапія, ведення пологів, лікування патології вагітних та надання невідкладної акушерсько – гінекологічної допомоги;

- амбулаторні послуги II рівня за направленнями сімейних лікарів;

- акушерсько – гінекологічна допомога в амбулаторних умовах;

КНП «Міська комунальна лікарня №3»

- надання реабілітації в гострому періоді;

- хоспісна допомога;

- амбулаторні послуги II рівня за направленнями сімейних лікарів;

КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня»

- цілодобове надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги: педіатрія, дитяча інфекція;

- амбулаторні послуги II рівня за направленнями сімейних лікарів;

- первинна педіатрична медична допомога;

КП «Тернопільський міський лікувально - діагностичний центр»

- амбулаторні послуги II рівня за направленнями сімейних лікарів;

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»

- первинна медична допомога;

КНП «Тернопільська міська комунальна стоматологічна поліклініка»

- соціальна стоматологія;

- невідкладні амбулаторні стани;

КНП «Комунальна дитяча стоматологічна поліклініка»

- профілактична, лікувальна та гостра хірургічна допомога дітям до 16 років;

 

Приймаєте працівника на роботу – подайте повідомлення у податкову

Середа, 28 лютого 2018, 00:00

У Тернопільській ОДПІ нагадують, що до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором власник підприємства, установи, організації або фізична особа повинна подати до податкової інспекції за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування повідомлення про прийняття такого працівника на роботу.

Тобто, обов’язок з подання повідомлення поширюється виключно на трудові відносини (коли з працівником укладається трудовий договір). Форма повідомлення про прийняття працівника на роботу затверджена  постановою КМУ від 17.06.2015 р. № 413.

Подати таке повідомлення слід до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором одним із таких способів:

- засобами електронного зв'язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб, відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронного підпису;

- на паперових носіях разом з копією в електронній формі;

- на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше, ніж із п'ятьма особами.

Разом з тим, повідомлення про прийняття працівника на роботу не надається, якщо:

- з фізичною особою укладається договір цивільно-правового характеру,

- власник виконує функції з управління підприємством;

- фізична особа працює на громадських засадах;

- стажист навчається у роботодавця на підставі договору про стажування, який є різновидом договору цивільно-правового характеру;

- працівника поновлено на попередній роботі за судовим рішенням;

- працівник виходить з відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустки без збереження заробітної плати, оскільки на період відпустки дія трудового договору не припиняється.

Докладніші консультації – у Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ та за телефоном: 43-46-10.


Порядок державної реєстрації статуту територіальної громади

Вівторок, 27 лютого 2018, 17:45

Відповідно до статті 19 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997  № 280/97-ВР(далі - Закон) передбачає, що з метою врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей здійснення місцевого самоврядування представницький орган місцевого самоврядування на основі Конституції України та в межах цього Закону може прийняти статут територіальної громади села, селища, міста.Згідно частини 2 статті 19  Закону, статут територіальної громади підлягає державній реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань. Порядок державної реєстрації статуту територіальної громади визначений Положенням про державну реєстрацію статутів територіальних громад затверджений постановою Кабінету Міністрів від 27 липня 1998 р. N 1150(далі - положення).Відповідний представницький орган місцевого самоврядування, зігдно пункту 1-1 Положення, подає документи до місцевого Центру надання адміністративних послуг. Пунктом 2 Положенням визначається перелік документів, необхідний для державної реєстрації статуту територіальної громади.Для реєстрації статуту разом із заявою подаються:   а) статут територіальної громади села,  селища, міста у дво примірниках;      б) рішення  представницького  органу місцевого самоврядування про затвердження статуту;      в) протокол   пленарного  засідання  представницького  органу місцевого самоврядування, на якому прийнято рішення про реєстрацію статуту.Документи, що  подаються  для реєстрації статуту,  мають бути оформлені відповідно до вимог законодавства. Орган, що здійснює реєстрацію статуту,  не має права вимагати від заявника подання документів, не передбачених законодавством та Положенням  або  оформлених  інакше,  ніж  визначено  в  Положенні.Орган, що  здійснює  реєстрацію  статуту,  в   разі   потреби  перевіряє відомості, які містяться в поданих документах.Пунктом 4 і 5 Положення передбаченно, що заява про державну реєстрацію  статуту громади розглядається  в  місячний термін. За  результатами  розгляду  заяви  приймається рішення про реєстрацію статуту або відмову в його реєстрації.Підставою для відмови в державній реєстрації статуту територіальної громади може бути його невідповідність Конституції та законам України. Відмова в реєстрації статуту територіальної громади може бути оскаржена в судовому порядку.
Головне територіальне управлінняюстиції у Тернопільській області

 

До складу витрат включаються суми нарахованої амортизації

Вівторок, 27 лютого 2018, 10:54

У Тернопільській ОДПІ зазначили, що об'єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб на загальній системі оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між виручкою у грошовій та не грошовій формі і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такого підприємця.

З першого січня 2017 року підприємці отримали право за власним бажанням включати до складу витрат, амортизаційні відрахування за витратами на придбання основних засобів та нематеріальних активів та витратами на самостійне виготовлення основних засобів.

Розрахунок амортизації здійснюється із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням первісної вартості об'єкта основних засобів та нематеріальних активів, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів та нематеріальних активів.

Разом з тим, не підлягають амортизації об'єкти житлової нерухомості та легкові і вантажні автомобілі.

Ремонт, реконструкція, модернізація та інші поліпшення основних засобів, а також ліквідація основних засобів (у частині залишкової вартості) не підлягають амортизації, а повністю включаються до складу витрат звітного періоду.

Докладніші консультації – у Центрі обслуговування платників та за телефоном: 43-46-10.


Працевлаштування військовослужбовців – учасників АТО

Вівторок, 27 лютого 2018, 09:29

У Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості у пошуках роботи у січні 2018 року перебували на обліку 82 демобілізованих військовослужбовці, які брали участь у проведенні антитерористичної операції, що проживають в м. Тернополі, мали статус безробітного та отримували допомогу по безробіттю – 59 осіб.  З початку року  2 особи працевлаштовані за сприянням служби зайнятості.

За станом на 01 лютого 2018 року на обліку у центрі зайнятості перебуває 73 військовослужбовці – учасники АТО, з них мають статус безробітного 49 осіб та отримують виплати по безробіттю – 41 безробітний, які брали участь у проведенні антитерористичної операції та потребують соціального захисту, що проживають в м. Тернополі. Проводиться відповідна робота щодо сприяння їм у підборі підходящої роботи. Значна частина військовослужбовців на даний час проходить реабілітацію після звільнення з лав ЗСУ, що унеможливлює прискорення їх працевлаштування.


 

Сторінка 8 з 501

«ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець»
Банер
Loading...