images/stories/logosait.jpg

 

Репортаж


Близько 200 постанов виписали інспектори з паркування тернопільським водіям-порушникам

Вівторок, 26 лютого 2019, 07:44

Впродовж трьох тижнів на вулицях Тернополя працюють інспектори з паркування, які на місці виносять постанови за порушення водіями правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів, зафіксовані в режимі фотозйомки (відеозапису).

Зокрема, за цей період інспекторами винесено близько 200 постанов про накладання адміністративного стягнення за порушення водіями правил паркування, з яких пільговим періодом для сплати штрафів скористались понад 50% власників транспортних засобів.

В управлінні муніципальної інспекції нагадують, що порушник впродовж 15 днів має можливість сплатити штраф без додаткових витрат, а у разі, якщо водій протермінує оплату, сума штрафу зросте. Також, при сплаті 50 відсотків розміру штрафу впродовж 10 банківських днів, така постанова вважається виконаною.

Уся інформація про обставини винесення постанови із зазначенням дати та місця правопорушення, геолокації і фото, розміщена на сайті Тернопільської міської ради в окремій рубриці «Постанови за порушення правил паркування».

 

Про нарахування військового збору на суму дивідендів

Вівторок, 26 лютого 2019, 07:23

Головне управління ДФС у Тернопільській області нагадує, що згідно із п. п. 1.1 п. 16 прим. 1 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платниками військового збору є особи, визначені п. 162.1 ст. 162 ПКУ, а саме, фізичні особи – резиденти (нерезиденти), які отримують доходи з джерела їх походження в Україні.

Об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 ПКУ.

Відповідно до п. 163.1 ст. 163 ПКУ об’єктом оподаткування резидента (нерезидента) є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого згідно з п. п. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 ПКУ включаються «пасивні доходи» (крім зазначених у підпунктах 165.1.2 та 165.1.41 п. 165.1 ст. 165 ПКУ).

Під терміном «пасивні доходи» для цілей розділу IV ПКУ слід розуміти, зокрема, такі доходи, як дивіденди (п. п. 14.1.268 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

Ставка військового збору становить 1,5 відсотків від об’єкта оподаткування, визначеного п. п. 1.2 п. 16 прим. 1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ.

Враховуючи зазначене, оскільки дивіденди, нараховані на користь фізичних осіб – резидентів (нерезидентів) включаються до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку, такий дохід підлягає оподаткуванню військовим збором за ставкою 1,5 відсотка.


Сектор комунікацій

Головного управління ДФС у Тернопільській області


Заснування друкованого засобу масової інформації

Вівторок, 26 лютого 2019, 00:00


Правові основи діяльності друкованих засобів масової інформації в Україні встановлює Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» (далі – Закон). Згідно цього Закону, друковані засоби масової інформації – це періодичні і такі, що продовжуються, видання, які виходять під постійною назвою, з періодичністю один і більше випусків протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації.

Згідно статті 8 Закону засновниками друкованих ЗМІ можуть бути громадяни  України, громадяни інших держав та особи без громадянства, не обмежені у цивільній правоздатності та цивільній дієздатності; юридичні  особи України та інших держав; трудові колективи підприємств, установ і організацій на підставі відповідного рішення загальних зборів (конференції). Особи, які об’єдналися з метою спільного заснування видання, вважаються його співзасновниками.

Відповідно до частини другої статті 16 Закону засновник (співзасновники) друкованих засобів масової інформації зберігають право розпочати випуск друкованого засобу масової інформації протягом одного року з дня одержання свідоцтва про державну реєстрацію. В разі пропуску цього строку без поважних причин свідоцтво про державну реєстрацію втрачає чинність.

Підтвердженням випуску друкованого засобу масової інформації, відповідно до статті 33 зазначеного Закону, є контрольні примірники видання, які безоплатно надсилаються редакцією засновникові (співзасновникам) та реєструючому органу відразу після надрукування.

У разі не надання таких примірників реєструючому органу, керуючись частиною другою статті 16 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»,  пунктом 2.17 Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 21.02.2006 № 12/5 та відповідно до підпункту другого пункту 1.4 цього ж Положення реєструючий орган буде визнавати свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації таким, що втратило чинність.



Головне територіальне управління юстиції

у Тернопільській області



 

Реєстрація політичних партій відповідно до Закону України «Про політичні партії в Україні»

Вівторок, 26 лютого 2019, 00:00

Реєстрація  політичних партій,  їхніх обласних, міських  і районних організацій, первинних  осередків або інших структурних утворень,  передбачених статутом партії, здійснюється в порядку, визначеному  Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", після перевірки поданих матеріалів.

З моменту реєстрації політичної партії у визначеному законом порядку вона набуває статусу юридичної особи.

Про утворення  обласних, міських,  районних організацій або інших   структурних утворень політичної  партії, передбачених статутом партії,  повідомляється суб’єкт державної реєстрації юридичних   осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у 10-денний строк з дня їх утворення.

Реєстрація  обласних, міських, районних організацій або інших структурних  утворень політичної партії, передбачених статутом політичної  партії, здійснюється з набуттям статусу юридичної особи, якщо наявність такого статусу передбачена статутом партії, або без статусу юридичної особи.

Реєстрація первинного осередку політичної партії здійснюється без  надання статусу юридичної особи шляхом повідомлення про утворення первинного осередку.

Реєстрація обласних, міських і районних організацій або інших структурних   утворень, передбачених статутом партії, а також легалізація первинних осередків  політичної партії здійснюються лише після реєстрації політичної партії.

Політична  партія протягом  шести місяців з дня реєстрації забезпечує  утворення та реєстрацію в порядку, встановленому цим Законом,  своїх обласних організацій у більшості областей України, містах Києві, Севастополі та в Автономній Республіці Крим.

Політична   партія щорічно   інформує центральний   орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації  (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, про обласні, міські,  районні організації партії або інші структурні утворення, передбачені статутом партії.

Політична  партія забезпечує внесення змін до відомостей про політичну  партію, її обласні, міські і районні організації або інші структурні  утворення, передбачені статутом партії, а також про первинні осередки політичної партії, що містяться в Єдиному державному  реєстрі, в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", у 10-денний строк після прийняття рішень з цих питань.

Рішення  про зміни  до відомостей  про політичну партію, її обласні,   міські і районні організації або  інші структурні утворення, передбачені  статутом партії, а також про первинні осередки  політичної партії, що містяться в Єдиному державному реєстрі,  приймаються в порядку, визначеному статутом партії, та оформляються   протоколом засідання відповідного уповноваженого органу.

Невід’ємною   частиною протоколу  засідання уповноваженого органу є реєстр учасників, в якому зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові особи, дані її паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб,   які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером  паспорта). Дані про особу засвідчуються її особистим підписом.

Центральний  орган виконавчої  влади, що реалізує державну політику  у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян,  інших громадських формувань, щороку оприлюднює список зареєстрованих політичних партій, їхні юридичні адреси.


Головне територіальне управління юстиції

у Тернопільській області



Підстави для обмеження громадського об’єднання

Вівторок, 26 лютого 2019, 00:00

Відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання» (надалі - Закон)  громадське об'єднання – це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

Проте громадська організація або громадська спілка повинна утворитися та діяти відповідно до закону. Конституція України та Закон «Про громадські об’єднання» чітко визначає підстави для обмеження діяльності громадського об’єднання. Відповідно до ст. 4 Закону діяльність громадського об’єднання забороняється у разі, якщо мета (цілі) або дії громадської організації або громадської спілки спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, пропаганду комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки.
Ще одним суттєвим обмеженням є те, що громадські об'єднання не можуть мати воєнізованих формувань. Законами України можуть бути передбачені інші обмеження права на свободу об'єднання, у тому числі на утворення і діяльність громадських об'єднань, виключно законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей. Громадським об'єднанням не можуть надаватися владні повноваження, крім випадків, передбачених законом.
У разі невідповідності вимогам та порушення ст. 36, 37 Конституції України та ст. 4 Закону громадське об’єднання може бути заборонено судом за позовом уповноваженого органу з питань реєстрації . Заборона громадського об'єднання має наслідком припинення його діяльності у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». У разі прийняття судом рішення про заборону громадського об'єднання майно, кошти та інші активи громадського об'єднання за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету. Інші підстави для заборони діяльності громадського об'єднання не допускаються.

 

Головне територіальне управління

юстиції у Тернопільській області


 

Сторінка 8 з 619

«ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець»
Банер
Loading...
Банер
Банер