images/stories/logosait_new.jpg

 

Якщо, вийшовши заміж, ви поміняли прізвище, то не забудьте звернутися до податкової інспекції

Фізичні особи - платники податків, у разі зміни даних, таких, як адреса чи прізвище, які вносяться до Облікової картки чи Повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків), зобов'язані подавати податковим інспекціям відомості про такі зміни, протягом місяця з дня їх виникнення шляхом подання Заяви за формою № 5ДР (додаток 11) або за формою № 5ДРП (додаток 12) відповідно.

Фізичні особи подають дані Заяви особисто або через законного представника чи уповноважену особу до податкової інспекції за місцем проживання, у разі зміни місця проживання - до інспекції за новим місцем проживання, або за місцем отримання доходів.

Для заповнення Заяви використовуються дані документа, що посвідчує особу громадянина, та інших документів, які подаються у разі зміни таких даних.

Якщо зазначені документи видані не українською мовою, необхідно подати засвідчені в установленому законодавством порядку переклади цих документів українською мовою (після пред'явлення повертаються) та їх копії.

Внесення змін до Державного реєстру та окремого реєстру Державного реєстру здійснюється протягом п'яти робочих днів від дня подання Заяви до податкової інспекції за місцем проживання фізичної особи. У разі звернення до інспекції за місцем отримання доходів строк внесення змін до Державного реєстру може бути продовжено до десяти робочих днів.

У разі виявлення недостовірних даних або помилок у поданій Заяві фізичній особі може бути відмовлено у внесенні змін чи видачі документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, або внесенні відмітки до паспорта.

У Заяві в обов'язковому порядку зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта).

Заява про зміну даних, які вносяться до Облікової картки, стосовно фізичної особи, яка не досягла шістнадцяти років або є неповнолітньою і ще не отримала паспорта, подається одним з батьків (усиновителем, опікуном, піклувальником) за наявності документа, що посвідчує його особу, та свідоцтва про народження дитини.


Відділ комунікацій Тернопільської об’єднаної ДПІ

ГУ ДФС у Тернопільській області

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

вугілля і дрова

Банер